Sarianne Manninen

Tapaa alumni: Intohimona kehittäminen

Sami Saves on 26-vuotias ohjelmistokehittäjä Reaktorilla. Saves valmistui Business College Helsingistä 2013 peruskoulupohjaisesta datanomikoulutuksesta.


Sami Saves luo haastattelun aikana vaikutelmaa oma-aloitteisesta ja määrätietoisesta nuoresta miehestä, jota myös hänen kertomansa tarina tukee. Samilla heräsi kiinnostus alaa kohtaan jo peruskouluaikana, yhdeksännen luokan koodauskurssilla. Samilta löytyi perhetuttu IT-alalla, joka vahvisti päätöstä lähteä opiskelemaan kyseistä alaa. Koulun valitsemisessa ei ollut epäilystä, sillä Sami oli päättänyt, että haluaa hakeutua Business Collegeen. Yhteishaun kohteiksi valikoitui datanomikoulutus Pasilaan ja Vallilaan, sekä merkonomikoulutus Pasilaan ja Vallilaan. – Ainoa koulu, johon silloin hain.

Opiskelu antoi oppimisen lisäksi mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan opintojen sisältöihin

Mielenkiinto ohjelmointia kohtaan lähti syventymään ennestään opintojen aikana niin koulun penkillä kuin myös vapaa-ajalla. Jo opintojen alussa Samin innostus alaa kohtaan näkyi kursseilla; ensimmäisten Java-kurssien aikana Samilla oli tapana tehdä kaveriensa kanssa pois alta pakolliset tehtävät heti kurssin alussa, jotta voisi tehdä loppukurssin aikana opettajan tukemana lisähommia varsinaisten kurssitehtävien päälle. – Se oli ihan kivaa tehdä opettajan avustuksella niitä monimutkaisempiakin juttuja, jäi paljon hyviä muistoja. Myös omalla ajalla tuli opeteltua ja syvennettyä koulussa käsiteltyjä asioita lisää.

Samin luokka oli aktiivinen ja oma-aloitteinen antamaan palautetta sekä kehitysehdotuksia opintojen sisällöistä, joka johti tutkinnon aikana esimerkiksi tärkeiden osa-alueiden lisäämiseen opintosuunnitelmaan. – Meillä ei muistaakseni ollut alun perin opintosuunnitelmassa versionhallinnan käyttöä, mutta onnistuttiin saamaan se sinne meidän opintojen aikana. Hänen mielestään Business Collegessa onkin kuunneltu vahvasti opiskelijoiden palautetta sekä haettu mielipiteitä myös koulun ulkopuolelta yrityselämästä aktiivisesti. Lisäksi opettajat olivat innostavia sekä hyvin huomioon ottavaisia opiskelijoiden mielipiteiden ja ajatusten suhteen, joka edesauttoi opiskelua kouluaikana. – Sanoisin, että sieltä sain sellaisen hyvän pohjan tekemiselle, jota voi lähtee syventämään harrastuneisuuden tai itseopiskelun kautta lisää käsiteltyjen aiheiden ympäriltä.

Opettajien lisäksi myös kaverit auttoivat säilyttämään opintojen aikana motivaatiota ja jaksamista: – Oli kyllä tosi tärkeä juttu, koska itsellä ei ollut tekemisen motivaatio aina niin parasta. Auttoi paljon se, että oli päässyt tutustumaan niin hyvään porukkaan.

Into kehittämistä kohtaan motivoi työnkuvan lisäksi muualla elämässä

Business College antoi Samille hyvän pohjan osaamiselle sekä alkuponnistuksen työelämään. Kysyessä jatko-opinnoista tai niihin liittyvistä suunnitelmista selviää, ettei sille ole ollut tarvetta; oma ala on jo löytynyt. Nykyisin Samin arki pyörii ohjelmistokehittäjän työtehtävissä Reaktorilla. – Suurin osa ajasta on ohjelmointia ja sen ympärillä pyöriviä asioita, sitten on toki kaikki projektiin liittyvä, eli on paljon suunnittelua ja tekemistä ohjelmoinnin lisäksi. Vapaa-aika kuluu muun muassa kirjojen, tietokonepelien ja lautapelien parissa. Myös yhteydenpito Business Collegen aikaisiin luokkalaisiin on säilynyt: – Tulee oltua yhteydessä todella tiiviisti vanhojen koulukavereiden kanssa, sitä kautta löytynyt varmasti parhaat ystävät. Yksi Samin luokkakavereista työskentelee jopa samassa yrityksessä tällä hetkellä. – Koulukaveri tuli Reaktorille valmistumisen jälkeen ja reilu vuosi sitten päädyin myös haastatteluun tänne. Kaverin kautta Reaktori oli jo valmiiksi tuttu firma.

Samista on huokunut koko haastattelun ajan jatkuvaa oppimista ja kehittämistä arvostava fiksu nuori mies. Tätä mielikuvaa vahvistaa myös kiinnostus alumnitoimintaa kohtaan. – Meillä on ollut tapaamisia, joissa ollaan oltu keskustelemassa opettajien kanssa ja annettu työnantajan näkökulmaa, ne ovat olleet mielenkiintoisia ja varmasti hyödyllisiä molemmin puolin. Sami vaikuttaa haastattelun pohjalta sellaiselta ihmiseltä, jolla on aitoa palo oppia ja syventää jatkuvasti jo opittuja taitojaan, joka on ollut huomattavissa koko haastattelun läpi hänen kertomassaan urapolussaan.

Kysyessä Samin tulevaisuuden suunnitelmista hän vastaa, että tällä hetkellä häntä kiinnostaa olla ainakin toistaiseksi töissä nykyisellä työnantajallaan Reaktorilla. – On ollut todella mielekäs firma, kaiken kaikkiaan tavannut tosi ystävällistä porukkaa ympärillä ja yleinen fiilis on ollut tosi hyvä. Täällä on tosi hyvät mahdollisuudet lähteä oppimaan uutta ja jos haluaa vaikka mukaan uuteen projektiin, onnistuu sekin tosi hyvin. Uskon, et täällä on vielä paljon opittavaa vähän joka asiasta.

    Sarianne Manninen

    - Sarianne.Manninen@bc.fi