Marja Wallinmaa

Kirjanpitokurssista hyötyä yhdistystoiminnassa

Lue lisää Kirjanpito ja tilinpäätös -kurssista

Suomen Kielipolku SLI ry:n sihteeri Hannu Lehto osallistui syksyllä 2020 Business College Helsingin Kirjanpito ja tilinpäätös –kurssille, jossa opiskellaan kirjanpidon ja tilinpäätöksen perustiedot ja –taidot. Suomen Kielipolku SLI ry on Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys, jonka toimialuetta on koko Suomi. Yhdistys tukee henkilöitä, joilla on kehityksellinen kielihäiriö sekä heidän läheisiään ja perheitä. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Kirjanpidon perusperiaatteet tutuksi

Hannu vastaa yhdistyksessä laskujen ja palkkojen maksamisesta. Hänellä oli selkeä näkemys miksi hänen kannatti osallistua koulutukseen: – Tarvitsen kurssilla opetettuja asioita, jotta ymmärrän kaksinkertaisen kirjanpidon periaatteet, ostovelkojen ja varausten merkityksen sekä talouden budjetointia ja seurantaa. Haluan myös ymmärtää kirjanpidon perusperiaatteita paremmin, jotta minun ei tarvitse jokaisessa asiassa kysyä neuvoa kirjanpitäjältä. Tunnen yhdistyksen toiminnan paremmin kuin kirjanpitäjä ja saatan siten hahmottaa kirjanpitäjää paremmin joitakin meille sopivia tapoja hyvään kirjanpitoon.

Hyödyllinen kurssi moneen tarpeeseen

Verkkototeutuksena pidettävä kirjanpito ja tilinpäätös- kurssi sopii esimerkiksi taloushallinnon työtehtävistä kiinnostuneelle, pienyrittäjälle tai avustavissa kirjanpidon tehtävissä toimivalle. – Kurssi on minusta hyödyllinen pienille toimijoille, joilla ei ole omaa kirjanpitäjää tai jotka tekevät tilinpäätöksen itse ja kokevat epävarmuutta. Kurssista voi olla hyötyä myös toiminnantarkastajiksi valituille, jotta he osaavat kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin, Hannu toteaa

    Marja Wallinmaa

    - marja.wallinmaa@bc.fi