Business College Helsinki

Merkonomiksi oppisopimuskoulutuksella – Opinnoista motivaatiota ja innostusta työntekoon

Sonja Kinnari valmistui merkonomiksi viime keväänä. Hän suoritti oppisopimuskoulutuksena eli opinnot suoritettiin töitä tehden. Hän on työskennellyt 6, 5 vuotta H&M:llä, tällä hetkellä avainmyyjänä.
– Halusin saada ammatillisen tutkinnon.

Merkonomiopinnoista oli Sonjalle paljon hyötyä työelämässä. Ennen kaikkea tieto ja osaaminen lisäsivät motivaatiota ja innostusta tehdä työtä.
– Esimerkiksi juridiikan opintojen ansiosta pystyn myös paremmin perustelemaan asiakkaalle, miksi joku asia on niin kuin se on. Pystyn myös sanomaan perustellusti töissä korjausta vaativista asioista.

Merkonomiopintoja työn ohessa Sonja kuvaa paljon vaativiksi, joskus jopa rankoiksi. Hän oli kuitenkin päättänyt hoitaa opinnot ja raivata niille aikaa.

Sonjan opinnoissa lähipäiviä oppilaitoksessa oli kerran viikossa: – Opinnot pysyivät hyvin kasassa, kun koululla piti käydä säännöllisesti.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Joustavuutta työpaikalla

Töissä Sonjan opintoihin suhtauduttiin positiivisesti ja joustavasti. Työvuorot suunniteltiin niin, että Sonja sai olla lähipäivissä ja vapaapäivistä pidettiin huoli. Myös opintojen suorittaminen työpaikalle järjestyi hyvin: – Pääsin tekemään töitä, joita en tavallisesti tee, esim. visualistin töitä.

Joissakin opinnoissa työtehtävissä jouduttiin vähän soveltamaan; budjetointi tuli opiskeltavaksi, kun ei ollut budjetointiaika. Mutta siitäkin saatiin aito tehtävä tehdyksi.

Tradenomiksi helpommin merkonomikoulutuksen avulla

Sonja suosittelee merkonomin opintoja sellaiselle, joka tykkää tehdä käytännössä eikä päntätä. – Minun mielestäni tämä on hyvä yleistutkinto, jopa parempi kuin lukio. Hyvä pohja työelämään. Jälkikäteen ajateltuna minun olisi ennemmin kannattanut tulla näihin opintoihin peruskoulun jälkeen eikä lukioon.

Oppisopimusopintoja Sonja suosittelee erityisesti motivaation kasvattajana ja ammattitaidon lisääjänä. – Jos vaikka päätät joskus vaihtaa työpaikkaa, tutkinto on tärkeä olla olemassa.

Ennen merkonomikoulutusta Sonjalla oli taustallaan lukio-opinnot, epäonnistuneita yrityksiä päästä ammattikorkeakouluun ja työkokemusta. Merkonomiopintojen jälkeen ovet Metropolia ammattikorkeakouluun avautuivat ja Sonja suorittaa nyt siellä tradenomiopintoja. Häntä kiinnostaa erityisesti laskentatoimi ja rahoitus.
– Ymmärsin paljon enemmän pääsykoemateriaaleista kuin ennen merkonomiopintoja. Tradenomiopintojen alussa markkinoinnin kurssilla suurin osa asioista oli tuttuja, Sonja kertoo.

 
Tutustu merkonomikoulutukseemme työn ohessa tai oppisopimuskoulutuksena
Voit myös opiskella työn ohessa datanomiksi

    Business College Helsinki

    Päätoimittaja - viestinta@bc.fi