Marja Wallinmaa

Uusia ajatuksia ja työkaluja johtamiseen

Mitä yhteistä on järjestössä työskentelevällä hallintopäälliköllä, vakuutusalalla myynnin johtotehtävissä toimivalla tradenomilla ja akateemisesta maailmasta liike-elämään vaihtaneella projektipäälliköllä?

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on työelämän arvostettu tutkinto. Bianca, Joonas ja Tapani Рkolme hyvin erilaisilla taustoilla varustettua alumniamme Рkertovat mm. siitä miksi he alun perin hakeutuivat juuri tähän koulutukseen ja miten opinnot hyödyttävät heitä heidän omassa työssään.

Tutkijan roolista liike-elämään

Pitkän akateemisen kokemuksen jälkeen Bianca Kovac halusi hyödyntää osaamistaan liike-elämän puolella. Aluksi hän työskenteli klinikan operatiivisena johtajana ennaltaehkäisevän terveydenhuollon startupissa, josta siirtyi nykyisen työnantajansa palvelukseen.

Biancaa kiinnosti johtamiskoulutuksessa oman liiketoimintaymmärryksen kasvattaminen sekä uusien työkalujen saaminen projektihallintaan ja asiakkuuksien johtamiseen. Myös tutkinnolla itsellään on hänelle arvo: РHalusin virallisen todistuksen suoritetuista opinnoista. Johtamisen ja yritysjohtamisen tutkinto on liike-elämässä tunnettu ja arvostettu tutkinto, minusta se pelkästään kertoo henkilön kyvyistä tehdä tiettyjä asioita.

Koulutuksen vaikutus on Biancan mielestä jo nähtävissä: РOlen monella tapaa tietoisempi asioista. Mietin omia työskentelytapojani ja sitä, miten voin kehittyä johtajana. Olen myös implementoinut käytäntöön niitä suunnitelmia, joita tein opintojeni aikana. Suoritettu tutkinto on edesauttanut ja mahdollistanut uran kehitystä. Tämä näkyy ylennyksen muodossa eli aloitan Senior Project Managerina elokuussa.

Bianca Kovac:
Projektipäällikkö kansainvälisessä tutkimuspalveluyrityksessä, vastaa projektitiimien vetämisestä ja projektien kokonaisvaltaisesta johtamisesta. Solu- ja syöpäbiologian alalta väitellyt filosofian tohtori.

Opit käytäntöön

Joonas Eklundilla on kova halu kehittää itseään ammatillisesti. Hän etsi koulutusta, josta saisi tukea nykyiseen työrooliin liittyen. РMietin jopa ylemmän amk-tutkinnon suorittamista, mutta totesin sen tässä tilanteessa liian raskaaksi vaihtoehdoksi työn ohessa suoritettavaksi. Kaverini suositteli Business Collegea, jossa oli itse suorittanut lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Tutkailin nettisivuja ja löysin sieltä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon, jonka totesin jo kuvauksen perusteella olevan sitä mitä halusin, Joonas muistelee.

Johtaminen teemana sekä työyhteisön ja henkilöstön kehittämisen johtaminen olivat ne asiat, mistä Joonas oli etukäteen eniten kiinnostunut. Hän myös kehittää itseään analysoimalla asioita sekä omaa suoritustaan: РYleensähän vastaukset johtamiseen liittyvissä asioissa löytyvät sieltä omasta arjesta. Koulutuksen kautta sain teoriarunkoa ja aitoja case-esimerkkejä, jotka vahvistivat omia käsityksiä. Toisaalta havahduin miettimään miten voisin tehdä asioita toisin ja olla sitä kautta parempi siinä mitä teen.

Koulutuksen opit ovat jo käytännössä: РAloitimme toimintaprosessien kehittämisen työpaikalla opintojen aikana ja nyt osaan entistä paremmin miettiä mitä asioita kannattaa parantaa esimerkiksi analysoimalla tunnuslukuja, myyntiä ja markkinakehitystä. Opintomateriaalit ovat myös aktiivisesti käytössä, Joonas kertoo.

Joonas Eklund:
Partnerina vakuutusalan franchiseyrityksessä, vastaa mm. henkilöstön kehittämisestä, valmennuksen johtamisesta, toimintatapojen kehittämisestä. Koulutukseltaan tradenomi.

Hyvä fiilis alusta alkaen

Tapani Veijalla hakeutuminen johtamiskoulutukseen liittyi ty√∂rooliin muuttumiseen: – Kun toimenkuvaani laajentui k√§sitt√§m√§√§n esihenkil√∂n√§ toimimisen, halusin saada siihen koulutusta. Oma esihenkil√∂ni oli aiemmin suorittanut ‚ÄėJET‚Äô:n ja suositteli harkitsemaan sit√§ vaihtoehtona. Otin yhteytt√§ Business Collegen koulutusasiantuntijaan ja sain nopeasti kattavan vastauksen siihen, ett√§ tutkinto soveltuu minulle.

Opinnot sujuivat Tapanilla hyvin. Koulutuksessa vaaditut asiat hän sai mukavasti sovitettua omaan työhönsä: РOmaan työnkuvaani kuuluvat talous, hallinto, henkilöstö sekä strategia ja ne sopivat hyvin opintojen vaatimuksiin. Opintojen lopussa olevaa arviointikeskustelua jännitin hieman etukäteen, mutta se olikin miellyttävä kokemus, josta jäi hyvä mieli.

Tapanin mukaan opinnoista on monenlaista hyötyä: РPystyn hahmottamaan entistä paremmin johtamisen eri osa-alueita. Osaan nyt pysähtyä miettimään mitä teen ja miten toimin, mitkä ovat vahvuuksiani ja kehittämiskohteitani. Koulutus antoi hyvän pohjan johtamiseen.

Tapani Veija:
Hallintopäällikkö kuluttajajärjestössä, vastaa hallinnosta, taloudesta, henkilöstö- ja hankehallinnosta. Koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri.

Yhteisöllinen oppimisympäristö

Biancan, Joonaksen ja Tapanin mielestä yhdessä vertaisten kanssa oppiminen oli yksi koulutuksen antoisimmista asioista. РKoulutuspäivissä keskusteltiin paljon, jokainen pääsi tuomaan esiin omia näkemyksiään ja kokemuksiaan. Tietotaitoa todella jaettiin, toteaa Joonas. Johtaminen on teemana universaali, kuten Bianca osuvasti kiteyttää: РIhan sama missä roolissa ja ympäristössä työskentelet, silti tilanteet johtamisessa ja esimiestyössä ovat yllättävän samanlaisia. Ihmiset ovat kuitenkin toiminnan keskiössä.

Kaikki kolme myös antavat paljon kiitosta oppilaitokselta opintojen aikana saamalleen tuelle: РTukea ja ohjausta sai koko opintojen ajan ja sillä on oikeasti iso merkitys, myös aikuisopiskelijalle, Tapani kertoo.

Kenelle sitten suosittelisitte tätä koulutusta? РIhan jokaiselle, joka haluaa kehittää itseänsä johtajana ja esimiehenä, kuuluu yhtenäinen vastaus.

Lue lisää johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta.

    Marja Wallinmaa

    - marja.wallinmaa@bc.fi