Business College Helsinki

KEKO-hanke Educa-messuilla

Koordinoimamme KEKO-hanke esittäytyy Educa-messuilla Messukeskuksessa (osasto 6 f 87).

Keskeyttäneet kouluun (KEKO) -hankkeessa tavoitteena on keskeyttämisten vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäisy ammatillisessa koulutuksessa. KEKO-hanketta koordinoi Helsinki Business College Oy, projektikumppaneina mukana ovat Suomen Diakoniaopisto / SKY Opisto, Porvoo International College ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Painopistealueena on keskeyttämisuhan alaisten ja koulutuksen jo keskeyttäneiden opiskelijoiden tuki, sitouttaminen ja takaisinrekrytointi koulutukseen. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan yksilöllisten opintopolkujen rakentumista, kehitetään moniammatillista yhteistyötä ja järjestetään työpajoja ja yhteistyötapaamisia ohjaustyötä tekeville henkilöille, mm. hoks-ohjaajat, opinto-ohjaajat, opiskeluhuollon ja pedagogisen erityistuen piirissä toimivat sekä työelämän yhteistyökumppanit.

KEKO-hankkeen toiminta-aika on 1.2.2016-31.5.2018. Tätä ESR-hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus.

Lue lisää http://kekohanke.fi/ 

KEKO-hankkeen osasto Educa-messuilla

 

    Business College Helsinki

    Päätoimittaja - viestinta@bc.fi