Business College Helsinki

Otto Burmanille ProICT-palkinto

ATK-instituutti säätiö on myöntänyt lehtori Otto Burmanille ProICT-palkinnon. Sydämelliset onnittelut Otolle! Säätiö perustelee palkinnon myöntämistä seuraavasti:

Otto Burman väitteli kasvatustieteen alalla Itä-Suomen yliopistossa kesällä 2019, väitöstutkimuksen aiheena Oppimisilmapiirin tekijöinä ilo, psykologinen omistajuus sekä yrittäjämäinen oppiminen – oppimisen ilon rakenneyhtälömallinnus. Tässä tutkimuksessa pureuduttiin vakaviin ajankohtaisiin ja ratkaisemattomana jopa kohtalokkaisiin ongelmiin ja muutoshaasteisiin, kuten opiskelijoiden uupumus, opintojen pitkittyminen ja keskeyttäminen, koulutusmäärärahojen leikkaukset, opettajan roolin ja opetuksen muutos. Tutkimus tuo näkyväksi keskeisiä syitä ilmiöille ja mm. taustalla vaikuttavia oppijoiden tuntemuksia.

Erityisen arvokasta on, että tutkimuksessa on tunnistettu ja esitetty selkeitä, konkreettisia kehittämiskohteita oppilaitoksille ja oppijoiden parissa työskenteleville. Tutkimuksen perusteella ongelmat ja haasteet ovat siis ratkaistavissa, kyse on paljolti tahdosta, prioriteeteista ja energiasta. Nämä ratkaisut eivät ole jonkun toisen käsissä, vaan oppilaitosten ja henkilökunnan omissa käsissä.

Väitöskirjan tuloksista on raportoitu laajasti tiedostusvälineissä ja toivomme tutkimuksen kuuluvan ainakin jokaisen ammatillisen ICT-opetuksen parissa työskentelevän työkalupakkiin.

Otto Burmanin ajankohtaisuudessaan osuva, ammatillisen ICT-opetuksen kiperiin kysymyksiin pureutuva väitöstutkimus on alallaan huomion arvoinen ja ansaitsee myös ATK-instituutti säätiön vuoden 2019 ProICT- palkinnon.

    Business College Helsinki

    Päätoimittaja - viestinta@bc.fi