Business College Helsinki

Tavoitteena hiilineutraali Business College Helsinki vuonna 2030

Hiilijalanjäljen määrittäminen on yrityksen ensiaskel vähäpäästöisten tai hiilineutraalien palvelujen tarjoamiseen. Jotta Suomesta voidaan tehdä hiilineutraali, meidän on kiinnitettävä kestävä kehitys yritysten toimintaan ja minimoitava päästöt. Helsinki Business College Oy laski hiilijalanjälkensä kevään 2021 aikana.

Helsinki Business College Oy:ssä käynnistettiin maaliskuussa 2021 hiilijalanjäljen laskenta. Laskennassa huomioitiin kiinteistöjen energiankulutus ja jätemäärät, henkilöliikenne sekä tuotelajikohtaiset hankinnat.

Hiilijalanjäljen laskenta perustuu TkT Tuula Pohjolan vuonna 1999 väitöskirjassaan kehittämään yrityksen ympäristöasioiden mallinnukseen.  Mallinnus perustuu yrityksen toiminnan ydin- ja tukiprosessien analysointiin sekä toiminnan ympäristötekijöiden määrittelyyn. Oppilaitoksen prosessien hiilijalanjälki ilmoitetaan CO2eqv/hlö. Helsinki Business College Oy:n hiilijalanjälki oli vuonna 2020 1073 tn CO2eqv eli 460 kg/hlö.

Toimenpide-ehdotukset hiilijalanjäljen pienentämiseksi: sertifioidun uusiutuvan sähköenergian hankinta, kierrätyksen tehostaminen sekajätteessä ja biojätteen vähentäminen, tulostuksen vähentäminen, hankintojen kokonaisvaltainen tarkastelu, mukaan lukien pakkausmateriaalit, sekä julkisen liikenteen tehokas käyttäminen sekä opiskelijoiden että henkilöstön toimesta.

Hiilijalanjäljen pienentäminen ohjaa valintojamme hankinnoissa, toimintatavoissa ja prosesseissa.

Oppilaitoksellemme on myös myönnetty WWF:n Green Office -merkki tunnustuksena ansiokkaasta työstä kierrätyksen ja kestävän kehityksen puolesta. Se motivoi meitä yhdessä arjen ekotekoihin. Tämän lisäksi edistämme kestävää kehitystä kehittämishankkein ja yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.

Seuraava laskentaraportti julkaistaan vuodesta 2024. Helsinki Business College Oy tavoitteena on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2030.

Lisätietoja:

Helena Miettinen, kehittämisasiantuntija (HTM)
helena.miettinen@bc.fi, +358 44 77 56 383

Antti Loukola, toimitusjohtaja ja rehtori
antti.loukola@bc.fi, +358 50 377 8734

    Business College Helsinki

    Päätoimittaja - viestinta@bc.fi