Business College Helsinki

Yritystä uralle –hankkeen aloitustilaisuus 22.11.2017

Yritystä uralle! –hankkeen aloitustilaisuus pidettiin 22.11.2017 Suomen Liikemiesten Kauppaopiston auditoriossa. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Suomen Liikemiesten Kauppaopiston yhteishanke tukee opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja, oppilaitosten yhteistyötä, yritysten osaavan työvoiman saantia sekä yrityslähtöistä koulutusta.

Yritystä uralle -hankkeen rahoittajana on Helsingin seudun kauppakamari ja hanke toteutetaan vuosina 2017-2019. Hanke jakautuu kolmeen osahankkeeseen: 1. StartUp Hub edistämässä opintoja ja yrittäjyyttä, 2. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden integrointi ja 3. Väyläopinnot toisen asteen opinnoista ammattikorkeakouluun. Helsingin seudun kauppakamari lahjoitti Yritystä uralle -hankkeeseen miljoona euroa.

Tilaisuuden avasivat kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälä sekä rehtorit Teemu Kokko ja Antti Loukola. Vuoden 2016 pakolaisnainen Rita Kostama sekä pakolaismies Ali Giray kertoivat meille yksilöllisistä opintopoluistaan työelämään ja yrittäjyyteen.

Osahankkeiden vetäjät esittelivät osahankkeiden tavoitteet ja tämän jälkeen osahankkeiden työskentelyä jatkettiin eriytyvin ohjelmin Haaga-Helian tiloissa.

Tilaisuuden juonsivat Haaga-Helian opiskelijat Annamaria Buriova ja Jennifer Ohemeng.

    Business College Helsinki

    Päätoimittaja - viestinta@bc.fi