Business College Helsinki

Business College Helsingillä menestyksekäs koulukiertue

Teksti: Jaakko Kujala

Business College Helsingillä on takanaan menestyksekäs koulukiertue. Niin tänäkin vuonna, kuin aiempinakin vuosina toteutimme laajan koulukiertueen vierailemalla pääkaupunkiseudun peruskouluissa. Vierailun tarkoituksena on kertoa opiskelusta Business Collegesta, tutkinnoistamme, jatko-opintomahdollisuuksista sekä yleisesti opiskelusta ammatillisessa koulutuksessa. Koronaepidemian myötä saattaisi ajatella, että vierailut peruskouluihin 9. luokkalaisten tunneille olisi vähentyneet. Toisin kävi.


BC:n toteuttamat vierailut yli kaksinkertaistuivat vuoden takaisesta. Kahtena aiempana vuonna vierailuja toteutettiin likimain 90. Kuluneella kaudella 20-21 vierailuja toteutettiin 200! Määrän kasvuun vaikuttaa moni asia. Etävierailut tulivat vahvasti osaksi koulukiertuetta, joka mahdollisti tehokkaamman ajankäytön. Toinen tekijä oli jatko-opintoja koskevien lähitilaisuuksien, messujen ja tapahtumien uupuminen. Lähikontaktit oppilaitosten edustajien kanssa ovat 9. luokkalaisille suuressa roolissa ennen yhteishakua, joten peruskoulujen opinto-ohjaajat halusivat hyvin aktiivisesti oppilaitosesittelyn luokkiensa tunneille. Kolmas myötävaikuttava asia oli muiden toisen asteen oppilaitosten linjaus olla vierailematta peruskouluissa, osa oppilaitoksista vieraili ainoastaan etänä. Tämä vapautti kentällä runsaasti ilmatilaa, jota me päätimme hyödyntää. Lukuisat opinto-ohjaajat halusivat vierailijan paikan päälle kertomaan opiskelusta, ja me päätimme toimia peruskoulujen ohjeistuksen mukaan.

Palaute

Kuluneen koulukiertueen aikana olemme saaneet paljon kiitosta vierailujen myötä. Yhteistyö opinto-ohjaajien kanssa on sujunut moitteettomasti. Tavoitteenamme on kertoa mahdollisimman monelle nuorelle opiskelusta meillä, sekä ammatillisesta koulutuksesta yleisesti. Tässä olemme vierailujen määrän myötä onnistuneet, jännityksellä odotamme yhteishaun tuloksia.

Olemme saaneet sähköpostiviestejä, puheluita ja kommentteja opinto-ohjaajilta hyvistä esityksistä. Lisäksi meille on välitetty tarinoita useista opiskelijoista, joilla on syttynyt intohimo hakea meille opiskelemaan.

Asenteet

Ammatillinen koulutus kohtaa monenlaisia asenteita sekä opojen, nuorten, että huoltajien keskuudessa. Ammatillinen koulutus on kohdannut myös uutisoinnin myötä mainehaittoja, jotka vaikuttavat ymmärrettävästi asenteisiin. Kaikki julkisuudessa esitetyt väitteet eivät onneksemme kosketa meidän oppilaitostamme. Yhtenä esimerkkinä me olemme halunneet pitää kiinni opetuksesta viikon jokaisena arkipäivänä. Joissakin ammatillisissa oppilaitoksissa osa opetuksesta on itsenäistä opiskelua. Pyrimme kertomaan mahdollisimman avoimesti ja runsaasti koulutuksen toteutuksesta meillä ja täten kumoamaan julkisuudessa esitettyjä negatiivia mielikuvia, joilla ei ole vaikutusta oppilaitokseemme.

Kuluneina vuosina asenteet ammatillista koulutusta, sekä etenkin meidän oppilaitostamme kohtaan ovat muuttuneet opinto-ohjaajien keskuudessa hyvään suuntaan. Tällä on välillistä vaikutusta sekä nuorten, että huoltajien asenteisiin. Nuortenkin silmissä muutosta on havaittu. Moni opo on ennakkotietona kertonut nuorten odottavan meidän esittelyämme. Tästä suuri kiitos kuuluu koulun markkinoinnille, joka on onnistunut pysymään ajanhermolla ja markkinointi kohdistuu kanaviin, joissa nuoret ovat. Uutena tapahtumana järjestimme alkuvuodesta 2021 huoltajatilaisuuden, jonka tarkoituksena oli pureutua nimenomaan huoltajia askarruttaviin kysymyksiin. Halusimme välittää heillä ajantasaista ja realistista tietoa oppilaitoksestamme sekä opiskelusta meillä.

Tilaisuuteemme osallistui useita kymmeniä huoltajia ja saimme runsaasti kysymyksiä etukäteen pohdittavaksi. Tilaisuus on pilotiksi menestys. Tällaista vaikuttamistyötä tulee tulevaisuudessa jatkaa, sillä ammatillisen koulutuksen tila ei ole lainkaan niin heikko kuin mitä siitä annetaan ymmärtää. Opetuksen laatu ja sen määrä ovat valitettavia asioita, mutta nämä eivät suinkaan koske jokaista oppilaitosta. Lisäksi ammatillisen koulutuksen tilaa parantaa huomattavasti vuoden 2020 korkeakoulu-uudistus. Uudistuksen myötä useisiin ammattikorkeakoulututkintoihin ammatillinen todistusvalinta tuli kolmanneksi vaihtoehdoksi yo-todistusvalinnan sekä valintakokeen rinnalle. Nykyään meiltä valmistuvilla opiskelijoilla on erinomainen tilaisuus hakea ammatillisella todistuksella jatko-opintoihin.

Kiitoksen paikka

Haluamme kiittää teitä kymmeniä opinto-ohjaajia ympäri pk-seutua. Teidän kanssanne oli ilo tehdä yhteistyötä. Kiitos, että saimme vierailla 9. luokkalaistenne tunneilla, joko paikan päällä tai etänä. Ollaan yhteydessä jälleen ensi syksynä!

    Business College Helsinki

    Päätoimittaja - viestinta@bc.fi