Johtamisen kehittäminen

Johtamisella pedagogista hyvinvointia

Rahoittaja: Opetushallitus
Kesto: 01.12.2018 – 28.02.2021
Verkostohanketta koordinoi Suomen Diakoniaopisto Oy.

Lisätietoa hankkeesta: https://hypejohtaminen.home.blog/verkosto/

Skillhive – VOIMAKEHÄ® -yhteiskehittämisen tuloksia

Business College Helsinki koordinoi syksyllä 2020 toteutettua pilottia, jossa luotiin yhteistä toimintamallia ja pilotointiin Voimakehää Skillhive-alustalla.

Lisätietoa: https://www.bc.fi/skillhive/

Puhu johdolle 0.3

Rahoittaja: Opetushallitus
Kesto: 1.1.2019 – 30.6.2021
Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
Hankekumppanit: Amiedu, Business College Helsinki, Mercuria Kauppiaitten kauppaoppilaitos, Vantaan ammattiopisto Varia.

Puhu johdolle 0.3 -hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen johtamista.

OSUU! – Osaamista positiiviseen uudistumiseen

Rahoittaja: Opetushallitus
Kausi: 1.1.2021–30.6.2022
Koordinaattori: Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy

LARK-Kohti huippulaatua (LARK-ysi)

Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen kesto: 1.1.2020 – 31.12.2021
Koordinaattori: Keuda
Hankekumppanit: Ava-akatemia, Business College, Helsinki, Careeria, Hyria, Kanneljärvien Opisto, Luksia, Perho Liiketalousopisto, Prakticum, Mercuria, Salpaus, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Sykli, TTS, Varia

Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

Kesto: 11/2023 – 12/2024 Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoitus 2023 Koordinaattori: Turun kaupunki Hankekumppanit: Toteuttamassa on kattava valtakunnallinen verkosto, joka käsittää 81 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Hanke perustuu yhteiskehittämiseen. Hankkeessa luodaan strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli, joka on avoimesti kaikkien käytössä. Hankkeen viisi kehittämiskokonaisuutta toimivat rinnakkain ja tuottavat yhteisen toimintamallin hankkeen lopussa.

 • Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen
 • Laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen
 • Osaamisen ja henkilöstön johtaminen
 • Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen
 • Ruotsinkielinen läpileikkaava kokonaisuus
BC on mukana kehittämiskokonaisuuksissa 1, 3 ja 4. Lisätietoja: apulaisrehtori Heli Huotari, heli.huotari@bc.fi

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden kehittäminen

Kesto: 11/2023 – 12/2024 Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoitus 2023 Koordinaattori: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Hankekumppanit: Toteuttamassa on kattava valtakunnallinen verkosto, joka käsittää 89 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Valtionavustuksella tuetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitaalisaatiokyvykkyyden pitkäjänteistä kehittymistä sekä jo tehtyjen kehittämistoimien tehokasta jalkauttamista pysyväksi osaksi koulutustoimijoiden toimintaa. Hanke on jaettu työpaketteihin, joille on laadittu määrälliset ja laadulliset mittarit millä seurataan tavoitteiden saavuttamista.

 • Digikyvykkyys osaksi toimintaa
 • Kokonaisarkkitehtuurin jalkauttaminen
 • Oppimisanalytiikan jalkauttaminen
 • Tieto-osaamisen jalkauttaminen
 • Digiosaamisen jalkauttaminen
 • Digikyvykkyyden keskeiset kokonaisuudet
 • Digikyvykkyyttä tukevien materiaalien hallinta
 • Digikyvykkyyden jatkokehitys ja verkoston ylläpito ja kehittäminen
BC on mukana kehittämiskokonaisuuksissa 1, 3, 4-8. Lisätietoja: apulaisrehtori Heli Huotari, heli.huotari@bc.fi