Skillhive – VOIMAKEHÄ® -yhteiskehittämisen tuloksia

Skillhive – VOIMAKEHÄ® -yhteiskehittäminen käynnistyi syksyllä 2020 Skillhiven pilottiympäristössä, jossa testattiin VOIMAKEHÄ®-työkalun integroimista Skillhiven osaamis- ja oppimisalustaan.
Pilotoinnissa olivat mukana Business College Helsingin lisäksi muita Skillhiven käyttäjäorganisaatioita: Järvenpään kaupunki ja Rastor-instituutti.
Pilotoinnissa perehdyttiin VOIMAKEHÄ® -teoriaan ja positiiviseen johtamiseen.
Yhteiskehittämisellä on ollut vaikuttavuutta. Skillhiven kehitykseen ja organisaatioiden toiminnan kehittämiseen on saatu uusia näkökulmia positiivisesta johtamisesta ja laajasta vahvuusnäkemyksestä.
Skillhive – VOIMAKEHÄ®-integraation käyttöönotto parhaimmillaan toimii osana positiivisen johtamisen kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kehittämistä, johon osana sisältyy laajan vahvuusnäkemyksen ottaminen osaksi johtamisen ja HR:n toimintoja ja järjestelmiä.
Koulutetut VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat ja VOIMAKEHÄ®-mentorit voivat organisaatiossaan toimia voimakehätyöskentelyn ohjaajina ja sparraajina tiimeissä ja esimiesten tukena.

Skillhive – VOIMAKEHÄ® -yhteiskehittämisen tuloksia