Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Business College Helsinki on aktiviinen toimija useissa kehittämishankkeissa. Hankkeet toteutetaan strategisten tavoitteiden mukaisesti yhdessä koulutusorganisaatioiden, yritysten ja yhteisöjen sekä eri rahoittajien kanssa. Yhteistyömuotoja ovat koulutuksen ja ohjaustoiminnan kehittämisprojektit, yritysyhteistyöt sekä opiskelija- ja asiantuntijavaihdot. Lue opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälistymisestä täällä.

Erasmus+ on Euroopan unionin vaihto-, yhteistyö- ja kehittämisohjelma, jota hallinnoi Suomessa Opetushallitus. Ohjelmassa alkoi juuri uusi ohjelmakausi 2021-2027. Ohjelman kautta tuetaan hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta ja eurooppalaista yhteistyötä.

Oppilaitoksessamme on käynnissä useita kansainvälisiä kehittämisprojekteja. Business Collegen koordinoima DIHUB-hanke on osa EU:n aloitetta Centres of Vocational Excellence (CoVe), joka tuo yhteen ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt ympäri Eurooppaa.

Klikkaa alla olevien projektien ja verkostojen nimiä tutustuaksesi niihin tarkemmin. 

Eurooppalainen yhteistyö

Kesto 2019-2021
Koordinaattori Business College Helsinki
Muut partnerit

 • Haaga-Helia University of Applied Science (Finland)
 • Helsinki Region Chamber of Commerce (Finland)
 • INOVA + Innovation Service (Portugal)
 • The National Portuguese ICT Cluster (TICE) (Portugal)
 • Know and Can Association (Bulgaria)
 • Bulgarian Romanian Chamber of Commerce and Industry (Bulgaria)
 • Algebra University College (Croatia)
 • Croatian Employers Association (Croatia)
 • TARTU Vocational College (Estonia)
 • Baltic Computers Systems (AS BCS) (Estonia)

Rahoittaja Erasmus+ (KA2)

Digital Innovation hub for Cloud Based Services -DIHUB-projekti on osa EUn aloitetta: “Centres of Vocational Excellence”, jossa haetaan uusia, innovatiivisia muotoja toimia yhteistyössä alueellisesti ja kansainvälisesti.Tutkimusten mukaan vain 4 % innovaatioista pohjautuu akateemiseen tutkimukseen. 96 % innovaatioista tapahtuu käytännön työssä, asiakaskontaktien ja verkostojen kautta. Siksi ammatillinen koulutus ja yhteistyö yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeää. Ja sen tähden on tärkeää luoda erinomaisen ammatillisen osaamisen keskuksia Eurooppaan. EU ei määritä mitenkään tarkasti millaisia nämä erinomaisuuden keskittymät tulisivat olemaan, vaan näissä projekteissa nimenomaan kannustetaan ketterään kokeiluun ja luovuuteen sekä yhdessä oppimiseen.

Centres of Vocational Excellence (CoVE) muodostavat ammatillisen huippuosaamisen ekosysteemin, joka tuo yhteen ammatillisen koulutuksen järjestäjät, AMK:t, yliopistot, tutkimuskeskukset, TE-toimistot, PK-yritykset ja yhdistykset.

Helsinki Business Collegen koordinoimassa DIHUB-hankkeessa luodaan viisi Digitaalisten palveluiden digihubia eri puolille Eurooppaa: Bulgaria, Kroatia, Portugali, Viro ja Suomi. Paikallisissa digihubeissa kehitetään pilviteknologiaan pohjautuvia palveluja yrityksille ja organisaatioille. Käytännössä opiskelijat saavat erikoiskoulutuksen pilvipohjaisten palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja tuottamiseen. DIHUB -projekti käynnistyi Helsinki Business Collegen ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyönä Pasilan kampuksella 1.11.2019. Helsingin seudun kauppakamari on mukana vauhdittamassa yritysyhteistyötä. Suomessa DIHUB-hanke yhdistää rohkeasti tekoäly- ja pilvipalvelutoimijoita, yrityksiä ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminaan yhdessä.

Lue lisää: https://dihubcloud.eu/

Lisätietoja

Jouni Hytönen, kehittämispäällikkö
Helsinki Business College Oy
+358 40 717 9991 | jouni.hytonen@bc.fi

Helena Miettinen, kehittämisasiantuntija
Helsinki Business College Oy
+358 44 77 56 383, helena.miettinen@bc.fi

Projektin nimi Smart Outreach by Informing, Inspiring and Engaging Adult Learners
Kesto 2020-2022
Koodinaattori Tartu Vocational Education Center (Viro)
Partnerit

 • Helsinki Business College (Suomi)
 • Eesti Vabaharidusliit (Viro)
 • Expression of the measure (Bulgaria)
 • Cooperativa Sociale Prometeo onlus a Mutualità Prevalente (Italia)
 • CIAPE – Italian Permanent Learning Centre (Italia)
 • Magenta Consultoria Projects (Espanja)

uploads - erasmus.png

Rahoitus Erasmus+ KA2

Projektin tavoite

Projektin tavoitteena on löytää positiivisia tapoja kasvattaa oppimisen kysyntää aikuiskoulutuksen kohderyhmille, erityisesti niille aikuisille, jotka ovat jo työelämässä.

Projektin aikana osallistumme partnerimaissa järjestettäviin asiantuntijatapaamisiin, joissa jaetaan parhaita käytäntöjä ja kehitetään kiinnostavia työkaluja. 

Lisätietoja

Tajzan Sharif, markkinointipäällikkö
Helsinki Business College Oy 
+358 44 775 6760 | tajzan.sharif@bc.fi

Milla Holmberg, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 50 336 9686 | milla.holmberg@bc.fi

Kesto 2021-2022
Rahoittaja REC – Rights, Equality and Citizenship Programme
Koordinaattori SDRUDZENIE ZNAM I MOGA – Know and Can Association  (Bulgaria)
Hankekumppanit Know and Can Association (Bulgaria), Centro Internazionale per la Promozione dell’educazione e lo sviluppo (Ceipes – Italia), Business College Helsinki (Suomi) ja MIR Akademien AB (Ruotsi)

DIME (Diversity Management Project) -projektissa halutaan edistää maahanmuuttajien ja kansainvälisten osaajien työllistymistä osaamista vastaaviin tehtäviin. Hankkeen yleisenä tavoitteena on tukea maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen sosiaalista ja taloudellista integraatiota lisäämällä tietoisuutta, kouluttamalla ja innostamalla pk-yritysten ja kansalaisjärjestöjen työnantajia.

Lisätietoja
Helena Miettinen, kehittämisasiantuntija
Helsinki Business College Oy
+358 44 77 56 383, helena.miettinen@bc.fi

uploads - EBBD-logo-1.jpg

Kesto 2019-2022
Koordinaattori Berufsbildende Schule Wirtschaft 1 Ludwigshafen, Saksa

Yhteistyökumppanit

 • Business College Helsinki, Suomi
 • Aalborg Handelsskole, Tanska
 • Andrassy György Ökonomische Fachmittelschule, Unkari
 • EBBD e.V., Saksa
 • I.I.S. A.Volta, Italia
 • Gustav-Stresemann-Wirtschaftsschule Mainz, Saksa
 • Zespol Szkol Ekonomicznych, Puola
 • BASF SE, Saksa
 • Nazaret Fundazioa, Espanja
 • International Business College BHAK12, Itävalta
 • Stichting ROC Summa College, Alankomaat

Projektin päätavoite
EBBD Prime -projektissa keskitytään European Business Baccalaureate Diploman kehittämiseen ja levittämiseen.

Rahoittaja Erasmus+

Projektin kuvaus
EBBD Prime -projektissa jatketaan aiemmissa Comenius ja Erasmus+ -ohjelmissa kehitetyn European Business Baccalaureate Diploman kehittämistä ja levittämistä. EBBD Prime projektin painopisteenä on erityisesti opetussuunnitelman päivittäminen digitaalisten taitojen osalta, työelämäyhteistyö, diplomin kehittäminen joustavammaksi sekä tiedottaminen. EBBD diplomin avulla liiketalouden opiskelijat voivat osoittaa liiketalouden osaamisensa ja kykynsä entistä paremmin Euroopan Unionin alueella. EBBD diplomin kautta pyritään edistämään opiskelijoiden liikkuvuutta ja työllistymistä Euroopan sisällä.

Lisätietoja
Kaisu Luukka, lehtori
Helsinki Business College Oy
+358 50 505 6660 | kaisu.luukka@bc.fi

Milla Holmberg, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 50 336 9686 | milla.holmberg@bc.fi

Kesto 2018-2021
Koordinaattori Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 22

Partnerit

 • Helsinki Business College Oy
 • Bridgwater And Taunton College, UK
 • Lycée Pablo Picasso, France
 • Giovanni Curmi Higher Secondary School, Malta

Rahoittaja Erasmus+ (KA2)

uploads - erasmus.png

Kuvaus
Entrepreneurship Education in Europe on 2-vuotinen hanke, jossa kehitetään yrittäjyyskasvatusta ja jaetaan hyviä käytäntöjä 5 eri partnerimaan kesken. Hankkeessa on sekä asiantuntija- että opiskelijaliikkuvuutta. Asiantuntijat kokoontuvat eri maissa perehtymään eri opetusmenetelmiin ja –materiaaleihin sekä vertailemaan omia käytäntöjään. Opettajat voivat jakaa tietoa, vertailla opetusmateriaaleja ja ideoida uusia tapoja innostaa opiskelijoita yrittäjyyden pariin. Hanke auttaa yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita työllistymään oman yrityksen perustamisen kautta.

Lisätietoja
Orsolya Simon, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 44 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Projektin nimi
Merkonomien ja Datanomien liikkuvuutta lisäämässä -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke (2015-2017)
Valmiina Maailmalle! -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke (2016-2018)
Broaden your World! -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke (2017-2019)
Osaava Ohjaaminen -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke (2019-2021)
Mieli maailmalle -opiskelija – ja henkilöstöliikkuvuushanke (2020-2022)

Alkamisaika
21.10.2015

Koordinaattori
Business College Helsinki

Yhteistyökumppanit

 • Aalborg Handelsskole, Tanska
 • Niels Brock Business College, Tanska
 • City of Dublin ETB (Ballyfermot College of Further Education, Irlanti
 • IES Guadalphin, Espanja
 • IES Campanillas, Espanja
 • Hertford Regional College, Iso-Britannia
 • International Business College, BHAK 12, Itävalta
 • Städtische Berufsschule für Großhandels- und Automobilkaufleute mit Lagerberufen, Saksa
 • Rudolf-Rempel-Berufskolleg, kaufmännische Schule der Stadt Bielefeld, Saksa
 • Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe, Saksa ASW-Berufsakademie Saarland e.V., Saksa
 • Berufsbildende Schule Wirtchaft I Ludwigshafen, Saksa
 • Stichting ROC Summa College, Hollanti
 • Spain Internship, Espanja
 • Bridgwater and Taunton College, Iso-Britannia
 • University of Worcester, Iso-Britannia
 • IIS F. Brunelleschi, Italia
 • Stage Malta, Malta
 • Sannort Sp., Puola
 • Nacka Gymnasium, Ruotsi

Rahoittaja
Erasmus+

Projektin päätavoite
Hankkeessa tarjotaan sekä opiskelijoille, opettajille että muulle henkilöstölle mahdollisuus lähteä opintoja tai omaa työtä tukevalle ulkomaanjaksolle. Hankkeen päätavoitteena on kehittää opiskelijoiden ja henkilöstön valmiuksia työskennellä kansainvälisessä ympäristössä ja parantaa kielitaitoa.

Projektin kuvaus
Opiskelijat voivat hakea apurahaa työelämäjaksoilleen tai opiskelijavaihtoon Hollantiin, Irlantiin, Italiaan, Itävaltaan, Englantiin, Espanjaan, Maltalle, Puolaan, Ruotsiin, Viroon, Tanskaan tai Saksaan. Apurahan suuruus riippuu ulkomaanjakson pituudesta ja kohdemaasta. Henkilöstö voi hakeutua viikon pituiselle job-shadowing-jaksolle. Lisäksi opettajilla on mahdollisuus lähteä neljän päivän työelämäjaksojen ohjausmatkalle.

Lisätietoja

Orsolya Simon, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 44 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Kansainväliset verkostot

Kesto 2019-2021
Koordinaattori JEDU

Hankkeen yhteistyökumppanit

 • Careeria
 • Edupoli
 • PointCollege OY
 • Helsinki Business College Oy / Business College Helsinki
 • Hyria koulutus Oy
 • Samiedu Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
 • Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
 • KEUDA Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • KPEDU Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Keski-pohjanmaan
 • ammattiopisto Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • NOVIDA
 • OMNIA Espoon seudun koulutuskuntayhtymä OMNIA
 • OSAO Oulun seudun ammattiopisto
 • RASEKO Raision seudun koulutuskuntayhtymä
 • REDU Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä
 • Riveria Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
 • SDO Suomen Diakoniaopisto OY
 • TREDU Tampereen kaupunki/ Tampereen seudun ammattiopisto
 • Turun ammatti-instituutti, Turun kaupunki
 • VAMIA / Vaasan kaupunki
 • VARIA Vantaan kaupunki/ Vantaan ammattiopisto

Muut yhteistyökumppanit:

 • Hämeen ammatti-instituutti Oy
 • MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

Kansainväliset partnerit

Oppilaitokset: Shanghai Art & Design Academy Shanghai Electronic Industry School, SEIS Shanghai Industrial and commerce foreign languages school Shanghai University of Medicine & Health Sciences Suzhou Industrial Park Institute of Vocational Technology, SIPIVT Suzhou Tourism & Finance Institute, STFI

Yritykset: ABB AiLun Kindergarten Group Britannica Shanghai International School Classic travel Country holidays Travel Deltamarin Finnish Business Council Shanghai, FBCS KONE Oyj Konecranes Kumera Drives MIRKA Nordic Lights Renjie Hospital Shanghai Textile Group

Rahoittaja
Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Projektin päätavoite
Tavoitteena on tarjota ammatillisille oppilaitoksille mahdollisuuksia Kiina-yhteistyöhön, jotta eri kulttuurien ja erityisesti kiinalaisen kulttuurin tuntemus laajenee ammatillisessa koulutuksessa.

Projektin kuvaus
Verkosto on keskittynyt opiskelijoiden työssäoppimisen jaksojen ja asiantuntijavaihtojen toteuttamiseen vastavuoroisesti Kiinassa ja Suomessa. Toiminta tapahtuu Kiinassa Suzhoun ja Nanjingin alueilla, joilla yhteistyöoppilaitokset sijaitsevat. Asiantuntijavaihdoissa suoritetaan opetussuunnitelmien, -materiaalien ja -järjestelyjen vertailua. Lisäksi tuetaan, ohjataan ja arvioidaan opiskelijoiden työssäoppimista.  Yhteistyötä laajennetaan jatkossa kilpailutoimintaan. Lisätietoa verkoston kotisivuilta: https://finvet.fi/

Lisätietoja
Orsolya Simon, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 44 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Projektin nimi Ammatillisten oppilaitosten Intia-verkosto
Kesto 2019-2021
Koordinaattori GRADIA

Yhteistyökumppanit

 • Etela-Karjalan koulutuskuntayhtyma/Saimaan ammattopisto Sampo
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtyma Omnia
 • Business College Helsinki
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtyma KPEDU
 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtyma
 • Kouvolan kaupunki/Kouvolan seudun ammattiopisto
 • Savon koulutuskuntayhtyma
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu
 • Suomen Diakoniaopisto Oy
 • Sv.Österbottens forb. for utbildn. och kulturskn/Yrkesakademin i Österbotten
 • Turun ammatti-instituutti
 • Vaasan kaupunki VAMIA
 • Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Muut yhteistyökumppanit

 • Suomi-lntia Seura
 • Embassy of Finland, New Delhi
 • Embassy of India, Helsinki
 • Stera Engineering Pvt. Ltd., Suomen paakonttori, Turku
 • Finpro Team Finland
 • Opetus- ja kulttuuriministerio, India Round Table

Kansainväliset partnerit 

Chennaissa: Dr. Mehta’s Hospitals, Chennai, Dr. Sameer Mehta CII – Confederation of Indian Industry, Chennai, Mr. J. Chandrasekaran Consulate of Finland, Chennai, M. Ct. P. Chidambaram Stera Engineering Pvt. Ltd., Chennai, Ms. Maaria Ajanko KONE Elevator India Pvt. Ltd., MP Saravanan, Director – HR WOODMAC INDUSTRIES, Mr.J. P. Singh, Director
Amritsarissa: Jeet Travel, Amritsar, Ms. Siti Balquish Pingalwara Hospital, Amritsar, Ms. Siti Balquish Big Bazaar, Ramesh Gandhi Precision Machine, Amritsar, Mr. Kuldeep Kochar Tech, Amritsar, Ms. Siti Balquish Muut kohteet: Bal Asha Trust, Mumbai, Mr. Sunil Arora FSL India, Bangalore, Kundapur;
Suomessa:
op. Johanna Tuliainen, Koulutuskeskus Salpaus
Olaulim Backyards, Goa,
Pirkko Fernandes

Rahoittaja
Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Projektin päätavoite
Tavoitteena on tarjota ammatillisille oppilaitoksille mahdollisuuksia Intia-yhteistyöhön, jotta eri kulttuurien ja erityisesti intialaisen kulttuurin tuntemus ammatillisessa koulutuksessa laajenee.

Projektin kuvaus
Verkosto toteuttaa opiskelijoiden työssäoppimisen jaksoja Intiassa sekä asiantuntijavaihtoja Suomesta Intiaan ja päinvastoin. Ensimmäiset Suomen Liikemiesten Kauppaopiston opiskelijoiden työssäoppimisen jaksot toteutettiin vuonna 2011 Bangaloressa. Yhteistyöverkostoa laajennetaan Intiassa niin, että toiminta voidaan vakiinnuttaa valituilla alueilla.

Lisätietoja
Orsolya Simon, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 44 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Projektin nimi Akkuna – ikkuna Venäjälle ja Suomeen
Alkamisaika 2019-2021
Koordinaattori KSAO

Yhteistyökumppanit

 • LUOVI
 • Business College Helsinki
 • TAO
 • KSAO
 • SEDU
 • SALPAUS
 • LAPPIA
 • SAMI
 • LUKSIA
 • EKAMI
 • SAKKY
 • KEUDA
 • SAMPO
 • SASKY
 • OMNIA
 • ESEDU
 • TREDU

Rahoittaja
Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Projektin päätavoite
Tavoitteena on kouluttaa elinkeinoelämän tarpeisiin venäjän kieltä ja kulttuuria osaavia eri alojen ammattilaisia. Henkilöstön osalta tavoitteena on lisäksi maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaamisen parantuminen.

Projektin kuvaus
Verkosto tarjoaa opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuuksia hankkia venäläisen toimintakulttuurin osaamista, yhteyksiä Venäjän elinkeinoelämään ja kielitaitoa. Tämä tapahtuu toteuttaen vastavuoroisesti opiskelija- ja asiantuntijavaihtoja.

Lisätietoja
Orsolya Simon, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 44 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Pohjoismainen yhteistyö


Projektin nimi
Våga Tala
Kesto 2018-2020
Koordinaattori Business College Helsinki
Yhteistyökumppanit

 • Yrkesinstitutet Prakticum

Rahoittaja Svenska Kulturfondenin Hallå! – ohjelma

Projektin päätavoite
Projektin tavoitteena on toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittäminen

Projektin kuvaus
Projektin tavoitteena on kehittää yhteistyötä suomenkielisen ja ruotsinkielisen ammatillisen oppilaitoksen välillä, ja antaa opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua toiseen kotimaiseen kieleen ja kulttuuriin yhteisiä kaksikielisiä tapahtumia järjestämällä sekä vierailemalla erilaisissa suomenruotsalaisen kulttuurin kohteissa. Projektin tarkoitus on rohkaista suomenkielisiä käyttämään ruotsin kieltä ja ruotsinkielisiä käyttämään suomen kieltä ja puhumaan omasta kulttuuritaustastaan. Lisäksi projektissa kehitetään toiminnallista asiakaspalveluruotsin oppimisen mallia Business College Helsingissä.

Lisätietoja
Ritva Rytkönen, lehtori
Helsinki Business College
+358 44 775 6418 | ritva.rytkonen@bc.fi

Kesto 2020-2021

Företagsamhet och digital kreativitet on pohjoismainen opiskelijavaihtoprojekti, jossa on mukana yhteensä neljä kaupallisen alan oppilaitosta Ruotsista, Islannista ja Suomesta. Projektin tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kansainvälistä osaamista ja työelämätaitoja, lisätä pohjoismaista yhteistyötä sekä pohjoismaisten kulttuurien tunnettavuutta.

Lisätietoja
Milla Holmberg, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 50 336 9686 | milla.holmberg@bc.fi

Kati Heikkilä, opinto-ohjaaja & lehtori
Helsinki Business College Oy
+358 44 219 2495 | kati.heikkila@bc.fi