Identity and Access Management (IAM) -koulutus, englannin kielellä 

Koulutamme uusia kyberturvallisuuden osaajia identiteetin ja pääsynhallintaan. Identity and Access Management (IAM) -koulutus on intensiivinen ja tiivis kokonaisuus, joka kestää vuoden 2021 tammikuusta toukokuun 2022 loppuun. Koulutus on hyvin käytännönläheistä ja se järjestetään englannin kielellä. 


Tutkinto

Identity and Access Management (IAM) –koulutus, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osatutkinto (voit halutessasi suorittaa koko tutkinnon)


Kesto

17 kk


Kenelle

Henkilölle, joka haluaa työskennellä tietoturva-alan asiantuntijatehtävissä. Koulutus järjestetään englannin kielellä.Ajankohta

Koulutus alkaa tammikuussa 2021.


Hakeminen

Hakuaika on päättynyt


Pääsykoe

Haastattelu


Liiketoiminnan ja käyttäjien suojausta  

Identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) avulla varmistetaan, että oikeat käyttäjät saavat oikean pääsyoikeuden oikeaan aikaan. Identiteetinhallinnan (IdM) avulla luodaan perusta automaattiselle ja luotettavalle tunnushallinnalle, sekä asiakkaille että henkilöstön työskentelyä varten. Pääsynhallinta (AM) tarkistaa henkilön identiteetin sekä senhetkiset pääsytiedot reaaliajassa ja parantaa asiakaskokemusta kertakirjautumisella useampaan palveluun.   

Opiskele kyberturvallisuuden asiantuntijaksi erikoistumalla digitaalisten identiteettien- ja pääsynhallintaan, joka on yksi tärkeimmistä tietoturvapalveluista ja johon myös GDPR nojaa.  

Tietoturva-alan asiantuntijatyöhön käytännönläheisillä opinnoilla  

Identity and Access Management (IAM) -koulutus on suunniteltu aikuisille, jotka haluavat tehdä töitä tietoturva-alan asiantuntijoina. Koulutus on hyvin käytännönläheistä verrattuna vastaaviin korkeakouluopintoihin. Tarve alan asiantuntijoista on suuri, koska palvelujärjestelmien määrä kasvaa ja käytännössä kaikissa niissä tarvitaan identiteetin- ja pääsynhallintaa. Opiskelijoiden käytössä on Windows-ympäristö ja kannettavat tietokoneet.  

Koulutuksessa opetetaan vain digitaalisen identiteetin ja käyttöoikeuksien hallinnan työn kannalta keskeisimmät tutkinnon osat tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta: 

  • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät 
  • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen 
  • Järjestelmätuessa toimiminen 
  • Kyberturvallisuuden ylläpitäminen 

Näin Identity and Access Management (IAM) -koulutus etenee vuonna 2021-2022 

Tammikuusta joulukuuhun 2021 opiskellaan hybridimallilla sekä fyysisesti Business Collegessa että etäopetuksena Teamsin välityksellä opettajien johdolla. 

Opintojen loppuaika vietetään työelämässä oppien. Harjoittelun suositeltu kesto on 5 kk ja se sijoittuu kevätlukukaudelle tammikuu-toukokuu 2022

Opintoluettelo  

Kevät 2021

Linux as a Service Platform

Data Communication

IT Service Processes and Active Directory

Databases

Identity Management

Access Management

Syksy 2021

IAM as an Integration Service

Data Synchronization

Introduction to Privileged Account Management

Centralized Log Management

Pääyhteistyökumppanit 

Pääyhteistyökumppanit IAM-koulutuksessa ovat: 

Opiskelemaan haastattelun kautta 

Identity and Access Management (IAM) -koulutukseen ei ole pääsykoetta. Sopivimmat hakijat valitaan haastatteluun. Haastatteluiden perusteella ryhmään valitaan noin 30 opiskelijaa. Tärkeintä on hyvä motivaatio, joten jos sinä todella haluat aloittaa uran kyberturvallisuuden osaajana, sinulla on hyvä mahdollisuus päästä mukaan! 

Valintaperusteet 

Hakemus: 0-5 valintapistettä (arvioidaan hakijan motivaatiota, urasuunnitelmaa sekä tietotekniikan ja ohjelmistokehityksen pohjaosaamista) 

Suomen kielen osaaminen: 0-1 valintapistettä (äidinkieli, toinen kieli suomena tai YKI 4 –tason todistettu osaaminen: 1 valintapiste) 

Pohjakoulutus: 0-2 valintapistettä hakemusvaiheessa, 0-1 haastatteluvaiheessa (vähintään alempi korkeakoulututkinto: 1 valintapiste, vähintään ylempi korkeakoulututkinto tai vähintään alempi korkeakoulututkinto tekniikasta, luonnontieteistä tai liiketaloudesta: 2 valintapistettä). Haastatteluvaiheessa kaikista aiemmin suoritetuista korkeakoulututkinnoista saa 1 valintapisteen. 

Haastattelu: 0-5 valintapistettä 

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemuksen valintapisteiden, suomen kielen osaamisen valintapisteiden sekä pohjakoulutuksen valintapisteiden summan perusteella. 

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun valintapisteiden, suomen kielen osaamisen valintapisteiden sekä pohjakoulutuksen valintapisteiden summan perusteella. Pisteiden ollessa tasan, valintajärjestys ratkaistaan hakemuksen valintapisteiden perusteella. Kaikkien pisteiden ollessa tasan valinta tehdään arvonnalla. 

Sittenkin koko IT-tukihenkilön tutkinto ja jatko-opiskelu töiden ohella? 

Jos haluatkin suorittaa tämän osatutkinnon lisäksi koko IT-tukihenkilön tutkinnon (tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto), opiskellaan puuttuvat osat ajasta ja paikasta riippumattomassa verkko-oppimisympäristössä. Tarvittaessa saat puuttuviin kokonaisuuksiin opettajiltamme ohjausta tiloissamme. 

Jos haluat jatkaa alan korkeakouluopintoja töiden ohella, perustutkinnosta voit hakeutua jatkamaan jatko-opintoväylien kautta Haaga-Heliaan ICT-Tradenomiksi tai Metropoliaan ICT-insinööriksi. Jatko-opintoväylän opiskelijana voit saavuttaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kautta lähes vuoden korkeakouluopinnot perustutkinnossa saavutetusta osaamisesta. 

Lisätietoja 

hakumenettelystä opintotoimisto, opintotoimisto@bc.fi 
sisällöstä opettaja Ilpo Mäntykangas, ilpo.mantykangas@bc.fi