Datanomi aikuisten päiväkoulutuksena

Aikuisten datanomikoulutus toteutetaan työelämämuotoisessa oppimisympäristössä. Kurssimuotoisen opiskelun sijaan opiskelijaryhmällä on kaksi tai kolme ammatillista opettajaa, jotka toimivat oppimisen valmentajina ja teknisinä konsultteina. Lisäksi opiskelijoille järjestetään runsaasti koulutuspäiviä. Voit valita Käytön tuen tai Ohjelmistotuotannon osaamisalan. Voit erikoistua sovelluskehitykseen tai ICT-tukeen.


Tutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto


Kesto

1-2 vuotta


Kenelle

Lukio tai toinen ammatillinen tutkinto. Maaliskuussa 2020 alkava koulutus on tarkoitettu vain alan osaamista hankkineille.


Ajankohta

Maaliskuussa alkavan koulutuksen valinnan tulokset julkaistaan 2.3.2020. Opinnot alkavat 18.3.2020.

Pääsykoe

Haastattelu

Aikuisryhmällä on oppilaitoksella omat työtilansa ja säännöllinen opiskeluaika. Jokaisen opiskelijan ammattiosaaminen kartoitetaan opintojen alussa. Saat käyttöösi henkilökohtaisen kannettavan tietokoneen aloittaessasi datanomiopinnot.

Opiskelu pohjautuu tiimipohjaiseen työskentelyyn erilaisten projektien, ulkoisten toimeksiantojen tai casejen kautta. Oppimisympäristössä rakennetaan portfoliota, jonka avulla haetaan alan ensimmäistä harjoittelu- ja työpaikkaa.

Valitse datanomiopinnoissasi ohjelmistotuotanto ja tai käytön tuki

Ohjelmoinnin tai ohjelmistokehityksen asiantuntijaksi: Ohjelmistotuotannon osaamisala
Ohjelmistotuotannon osaamisalassa syvennytään ohjelmointiin ja ohjelmistokehitykseen. Aikuisten päivätoteutuksessa keskitytään taitoihin, joita tarvitaan tieto- ja viestintätekniikan laajoissa ja monipuolisissa ohjelmistokehityshankkeissa. Olio-ohjelmointikielenä Java antaa erinomaiset valmiudet oppia laaja-alaiset ohjelmointitaidot, jotka ovat sovellettavissa myös muihin ohjelmointikieliin ja -tekniikoihin. Opinnoissa suunnitellaan ja laaditaan Javan avulla erilaisia sovelluksia.

Ohjelmistotuotannon osaamisalalta voit työllistyä esimerkiksi näihin tehtäviin:

 • Java-ohjelmoija
 • Ohjelmistosuunnittelija
 • Front End / Back End / Full Stack Developer
 • Testaaja, testausasiantuntija
 • WordPress/Drupal Developer

Sertifioi osaamisesi: Käytön tuen osaamisala 

Käytön tuen osaamisalassa syvennytään tietokoneisiin, tietoverkkoihin, palvelimiin ja ICT-palveluprosesseihin, kuten ITILiin. Tarjoamme oppilaitoksessamme työelämän arvostamaa Microsoft-, Cisco ja ECDL-sertifikaatteihin valmentavaa koulutusta. Datanomikoulutuksen opiskelijana voit hankkia sertifikaatteihin tähtäävän osaamisen meillä ja riittää, että hankit ainoastaan sertifiointitestin itse.

Tule uudistamaan datanomina organisaatioiden vanhentuneita toimintamalleja toimimalla digitalisaation etujoukoissa!

Käytön tuen osaamisalalta voit työllistyä esimerkiksi näihin tehtäviin:

 • Sovellus- / Järjestelmäasiantuntija
 • Service Desk Specialist
 • Tietoliikenne- / Tietoturva-asiantuntija
 • Kyberturva-asiantuntija
 • ICT-vastaava
 • Cloud Specialist

Koulutuspäivien aihealueet:

Käytön tuen osaamisala

 • Asennus
 • Digitaaliset työvälineet
 • Yritystoiminta
 • Vakiointi ja palvelimen varmuuskopiointi
 • Linux-palvelimet
 • Windows-palvelimet
 • Tietoliikenne
 • Tietokannat

Ohjelmistotuotannon osaamisala

 • Asennus
 • Digitaaliset työvälineet
 • Yritystoiminta
 • Asiakastyö
 • Front End –ohjelmointi
 • Relaatiotietokannat
 • JSON-rajapinnat
 • Testaus
 • Ohjelmiston tietoturva
 • Java-ohjelmoinnin perusteet
 • Dokumentointi
 • WordPress-sisällönhallintajärjestelmä
 • Git-versionhallintajärjestelmä

Lisäksi opiskelijat voivat osallistua nuorille järjestettäviin valinnaisiin tutkinnon osiin. Jos valinnaisille tutkinnon osien koulutukselle on runsaasti kysyntää, pyritään järjestämään aikuisille oma toteutus.

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Organisaation kyberturvallisuus
 • Fullstack JavaScript ja testaus
 • Palvelinohjelmistojen hallinta ja virtualisointi
 • Drupal-sisällönhallintajärjestelmä
 • Unity3D-pelinkehitysjärjestelmä

Jos sinua kiinnostaa kansainväliset ympyrät, meillä voit opiskella datanomiksi kokonaan englanniksi

Hakuajat

Datanomi aikuisten päiväkoulutuksessa alkaa tammikuussa, maaliskuussa, elokuussa ja lokakuussa. Maaliskuussa ja lokakuussa aloittavat ryhmät ovat vain jo alan osaamista hankkineille.

Jatko-opintoihin Haaga-Helia ammattikorkeakouluun?

Kiinnostavatko sinua jatko-opinnot ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen?

Business College Helsingin perustutkinto-opiskelijana sinulla on hyvä mahdollisuus liittää tutkintoosi opintoja myös ammattikorkeakoulusta.

Business College Helsinki ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulu ovat sopineet ns. väyläopinnoista, joiden tavoitteena on tarjota liiketoiminnan sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto-opiskelijoille mahdollisuus siirtyä sujuvasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluopintoihin, ja näin lyhentää valmistumisaikaa tradenomiksi noin yhdellä vuodella. Valinta väyläopintoihin edellyttää opiskelijalta hyvää opiskelumenestystä niin aiemmista, muualla hankituista opinnoista, kuin myös liiketoiminnan sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opinnoista.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi hyväksyminen edellyttää sinulta 60 opintopisteen laajuisia opintoja, joista osa, noin 20 opintopistettä suoritetaan Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa, ja noin 40 opintopistettä osaamista kartoittavilla Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa suoritettavilla näytöillä.

Business College Helsinki maksaa opiskelijoiden Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun lukukausimaksun.