Datanomi, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, englannin kielellä

Hae nyt FullStack JavaScript + React –koulutusohjelmaan! Jos olet kiinnostunut ohjelmoinnista, voisit miettiä ohjelmistokehittäjän uraa. Vocational Qualification in Information and Communications Technology (QIT) eli tieto- ja viestitintätekniikan perustutkinto on ammatillinen ICT-tutkinto. Ohjelmasta valmistutaan datanomiksi. QIT on kompakti ja käytännönläheinen ohjelma, joka kestää 1,5 vuotta (=kolme lukukautta). Opiskelijakaverisi tulevat olemaan ympäri maailmaa ja samalla kehität englannin kielen taitojasi!


Tutkinto

Vocational Qualification in Information and Communications Technology (QIT) 


Kesto

n. 1,5 vuotta


Kenelle

Lukion tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittanut


Ajankohta

Alkaa tammikuussa 2019. Syksyn opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan 5.12.2018.

Hyvä aloittaa perusteista

Datanomikoulutus englanniksi eli QIT on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ohjelmistokehittäjän urasta. QIT:ssä lähdetään liikkeelle ohjelmoinnin perusteista, joten aiempaa tietoteknistä kokemusta ei vaadita. Tietokoneen peruskäyttö olisi kuitenkin hyvä hallita. Mikäli sinulla on aiempaa ohjelmointikokemusta, on opintoja mahdollista nopeuttaa.

uploads - merkonomi-kaksois.jpg

QIT on kompakti ja käytännönläheinen ohjelma, jossa keskitytään koko stackin JavaScript- ja React -sovelluskehitykseen. Siihen perehdytään syvemmin kuin normaalissa datanomikoulutuksessa. Ryhmässä opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Iso osa ohjelmasta koostuu kahdesta opiskelijoiden itse toteuttamista projekteista, joihin saa valmennusta opettajilta.

Ensimmäinen lukuvuosi opiskellaan ohjelmistokehitystä koulussa. Sen jälkeen opintoihin kuuluu 1/2 vuoden pituinen työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso, jossa koulussa opittuja taitoja harjoitellaan käytännön tehtävissä jossakin yrityksessä. Opiskelija hommaa itse harjoittelupaikan, mutta me autamme paikan löytymisessä.

QIT:n kurssilista:

Kevät 2019

 • Agile Software Development
 • UI Design and Prototyping
 • Programming JavaScript
 • Content Management Systems
 • Software Prototype Project
 • ICT Communication tools
 • Systems Deployment
 • Purchasing Systems

Syksy 2019

 • FullStack JavaScript with React
 • Data Structures
 • Quality Assurance
 • Documentation
 • Software Development Project
 • Career Planning and Networking
 • Acquiring and Servicing Clients
 • Entrepreneurial Skills

Kevät 2020

 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Käytännön opeilla työpaikka

Koulutus QIT-ryhmässä on hyvin käytännönläheistä verrattuna vastaaviin korkeakouluihin. Mikäli haaveilet ohjelmistokehittäjän urasta, on koulutus nopea tapa kerätä käytännön taitoja ja saada ohjelmistokehitystyön työpaikka.

Näissä datanomiopinnoissa tähdätään heti siihen, että opiskelijat saavuttaisivat tason, jolla harjoittelupaikka korkeatasoisessa organisaatiossa ja sitä kautta ensimmäinen ohjelmistokehityksen työpaikka aukeaa.

Varavaihtoehtona voit hakeutua jatkamaan jatko-opintoväylien kautta Haaga-Heliaan ICT-Tradenomiksi tai Metropoliaan ICT-insinööriksi. Jatko-opintoväylän opiskelijana voit saavuttaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kautta vuoden korkeakouluopinnot QIT-ohjelmassa saavutetusta osaamisesta.

Älä suotta pelkää vierasta kieltä

Monessa ohjelmistotalossa työkielenä on englanti, joten opiskelu englanniksi voi avata ovia kansainvälisissä ympäristöissä. Englanninkielistä opiskelua ei ole syytä pelätä. Opettajat ja moni opiskelijoista on suomalaisia ja puhuvat suomen kieltä, joten saat tarvittaessa apua ja tukea myös suomen kielellä.

Koulu myös tarjoaa kannettavan tietokoneen opintojen ajaksi. Valmistuessasi saa pitää tietokoneen.

Haastattelun kautta opiskelemaan

Englanninkieliseen datanomikoulutukseen ei ole pääsykoetta. Sopivat hakijat valitaan haastatteluun. Haastatteluiden perusteella ryhmään valitaan noin 30 opiskelijaa. Tärkeintä on hyvä motivaatio, joten jos sinulla on palava halu aloittaa ura ohjelmistokehittäjänä, sinulla on hyvä mahdollisuus päästä mukaan!