Koodaajakoulutus – React & .NET

Koulutamme uusia ohjelmistokehittäjiä, jotka erikoistuvat React-kirjastoon, TypeScriptiin, C# ja ASP.NET Core 6.0:aan. Koodaajakoulutus on intensiivinen ja tiivis kokonaisuus, joka kestää vuoden 2023 maaliskuusta elokuuhun 2024. Koulutus on hyvin käytännönläheistä ja opiskelijoiden käytössä on Windows-ympäristö ja kannettavat tietokoneet.


Tutkinto

Koodaajakoulutus, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osatutkinto (voit halutessasi suorittaa koko tutkinnon)


Kesto

17 kk


Kenelle

Henkilölle, joka haluaa työskennellä ohjelmistokehittäjänä. Koulutus järjestetään suomen kielellä.


Ajankohta

Seuraava koulutus alkaa maaliskuussa 2023.


Hakeminen

Hakuaika on 14.12.2022-31.1.2023.


Pääsykoe

Haastattelu 15.-16.2.2023


Ohjelmistokehittäjän avaintaitoja

Koodaajakoulutus on suunniteltu aikuisille, jotka haluavat tehdä töitä ohjelmistokehittäjinä. Koodaajakoulutus on hyvin käytännönläheistä verrattuna vastaaviin korkeakouluopintoihin. Opinnoissa keskitytään 100-prosenttisesti hankkimaan ohjelmistokehittäjälle tärkeitä avaintaitoja.

Koulutuksessa opetetaan vain ohjelmistokehittäjän työn kannalta keskeisimmät tutkinnon osat ohjelmistokehittäjän tutkinnosta:

  • Ohjelmointi
  • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen
  • Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla

Pääyhteistyökumppani

Koodaajakoulutuksen pääyhteistyökumppanina on Ramboll. Rambollin 17 000 asiantuntijaa ovat sitoutuneita luomaan kestävää yhteiskuntaa, jossa ihmiset ja luonto kukoistavat. Yhteistyö keskittyy Rambollin Circle-palveluun, joka on verkkoselainpohjainen kiinteistötietojärjestelmä.

Näin koodaajakoulutus etenee 2023 – 2024

Maaliskuusta 2023 helmikuuhun 2024 opiskellaan koulussa opettajien johdolla. Alkuvuodesta 2024 tehdään opiskelijatiimeissä laajempi projektikokonaisuus, jossa on mukana pääyhteistyökumppanimme Ramboll. 

Opintojen loppuaika vietetään yrityksissä työelämässä oppien. Harjoittelun suositeltu kesto on 5 kk ja se sijoittuu kevätlukukaudelle 2024.

Opintoluettelo

Kevät 2023
HTML5 ja CSS3
JavaScript- ja TypeScript-ohjelmointi
C#-ohjelmointi
Git ja DevOps perusteet
Reactin perusteet
ASP.NET Core perusteet
Ohjelmistokehitysprojekti 1

Syksy 2023-kevät 2024
Reactin jatko
ASP.NET Core jatko
SQL Server ja Entity Framework
Yksikkötestaus ja CI/CD
Ketterä ohjelmistokehitys
Azuren peruspalvelut
Ohjelmistokehitysprojekti 2

Opiskelemaan haastattelun kautta

Koodaajakoulutukseen ei ole pääsykoetta. Sopivimmat hakijat valitaan haastatteluun. Haastatteluiden perusteella ryhmään valitaan noin 30 opiskelijaa. Tärkeintä on hyvä motivaatio, joten jos sinä todella haluat aloittaa uran ohjelmistokehittäjänä, sinulla on hyvä mahdollisuus päästä mukaan!

Valmistautuminen koodaajakoulutukseen

Työskentely tietokoneella on sinulle luontevaa ja sinulla olisi hyvä olla jo jonkin verran tietoja / taitoja ohjelmoinnin perusteista. Jos et ole vielä aloittanut ohjelmoinnin perusteiden opettelemista, suosittelemme aloittamaan heti ilmaisten sololearn.com tai codecademy.com –palveluiden avulla. Lisäksi suosittelemme laadukkaita mooc.fi tai udemy.com –palveluiden verkkokursseja.

Valintaperusteet

Hakemus: 0 – 5 valintapistettä (arvioidaan hakijan motivaatiota, urasuunnitelmaa, suomen kielen osaamista sekä tietotekniikan ja ohjelmistokehityksen pohjaosaamista)

Pohjakoulutus: 0-2 valintapistettä (toisen asteen tutkinto: 1 valintapiste, ylempi tai alempi korkeakoulututkinto: 2 valintapistettä).

Haastattelu: 0 – 5 valintapistettä

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemuksen valintapisteiden sekä pohjakoulutuksen valintapisteiden summan perusteella.

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun valintapisteiden sekä pohjakoulutuksen valintapisteiden summan perusteella. Pisteiden ollessa tasan, valintajärjestys ratkaistaan hakemuksen valintapisteiden perusteella. Kaikkien pisteiden ollessa tasan valinta tehdään arvonnalla.

Sittenkin koko ohjelmistokehittäjän tutkinto ja jatko-opiskelut töiden ohella?

Jos haluatkin suorittaa tämän osatutkinnon lisäksi koko ohjelmistokehittäjän tutkinnon (tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto), opiskellaan puuttuvat osat ajasta ja paikasta riippumattomassa verkko-oppimisympäristössä. Tarvittaessa saat puuttuviin kokonaisuuksiin opettajiltamme ohjausta tiloissamme.

Mikäli suoritat koko tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon, kuuluu opintoihin pakollisena suomen kielen opinnot.

Jos haluat jatkaa alan korkeakouluopintoja töiden ohella, perustutkinnosta voit hakeutua jatkamaan jatko-opintoväylien kautta Haaga-Heliaan ICT-Tradenomiksi tai Metropoliaan ICT-insinööriksi. Jatko-opintoväylän opiskelijana voit saavuttaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kautta lähes vuoden korkeakouluopinnot perustutkinnossa saavutetusta osaamisesta.

Lisätietoja

hakumenettelystä opintotoimisto, opintotoimisto@bc.fi

sisällöstä opettaja Paavo Penttilä, paavo.penttila@bc.fi

Koulutuksen opettajat Juha Konttinen ja Paavo Penttilä