Business College Helsinki

Kansainvälisyys kiinnostaa

Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa voi opiskella merkonomiksi. Koulutusohjelmaksi voi valita joko asiakaspalvelun ja myynnin- tai talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelman. Koulutus kestää peruskoulupohjaisena kolme vuotta.

niko_web

Niko Rantanen on 22-vuotias merkonomiopiskelija Helsingistä. Hän on valinnut koulutusohjelmakseen asiakaspalvelun ja myynnin kokonaisuuden. Hän valitsi kyseisen koulutuksen, sillä ”En tiennyt mitä lukion jälkeen opiskelisin ja kuulin ystävältäni tästä koulusta. Halusin kokeilla kaupan alaa ja tämä oli sopiva reitti. Halusin muuttaa myös kotikaupungistani Turusta Helsinkiin.” Hän on valmistunut lukiosta, mutta opiskelee peruskoulupohjaisella linjalla sillä hakiessaan hän ei vielä ollut valmistunut lukiosta. Opiskelut aloitettuaan hän olisi voinut vaihtaa ylioppilaspohjaiseen ryhmään, jossa koulutus olisi vuoden lyhyempi, mutta tutustuttuaan luokkatovereihinsa hän enää halunnut vaihtaa ryhmää. Hän on valmistunut Turun Klassikon lukiosta vuonna 2010. Työkokemusta hänellä on maahantuontiyrityksen PR-tehtävistä sekä kääntäjän toimesta. Myös vaatekaupassa työskentely on tullut tutuksi.

Niko valitsi Suomen Liikemiesten Kauppaopiston, koska hänen mielestään oppilaitoksella on hyvä maine. Myös hyvät kontaktit työelämään sekä kansainvälinen toiminta vaikutti päätökseen. Hakuprosessi oli hänen mielestään helppo. Pääsykokeissa hänellä oli matematiikan osio, äidinkielen luetun ymmärtäminen sekä haastattelu.
”Koe olisi voinut olla vaikeampi”, hän toteaa.

Nikoa mietitytti ennen opiskelujen alkua luokan ikäjakauma. ”Pelkäsin, että luokallani olisi pelkästään juuri yläasteelta valmistuneita oppilaita ja olisin luokan vanhin. Mutta näin ei käynytkään, luokan ikäjakauma oli hyvin laaja.” Hän epäili myös opiskelun olevan pelkkää teorian pänttäämistä. ”Huomasin, että opiskelu onkin tekemisen kautta oppimista.” Oppilaitoksen ilmapiiri on hänen mielestään hyvä ja ikäjakauma laaja eikä ikämuureja ole. Hän kokee, että oppilaat kohtelevat toisiaan hyvin.

Hän kokee, että opiskelu on ollut monimuotoista. ”Olen pitänyt opiskelusta ja olen saanut alasta hyvän kokonaiskuvan. Olen tutustunut ihmisiin, myös eri kansalaisuuksien edustajiin.” Hänen mielestään parasta opiskelussa on ollut päästä projekteihin mukaan ja osallistuminen kansainväliseen toimintaan. Haastavaa on ollut liiketalouden termistön opettelu. Merkonomiksi opiskelevan tärkeisiin ominaisuuksiin lukeutuu hänen mielestään ahkeruus, ulospäinsuuntautuneisuus, täsmällisyys, looginen päättelykyky ja innovatiivisuus.

Niko on haastatteluhetkellä työssäoppimassa Helsingin seudun kauppakamarissa. ”Työ on ollut kivaa ja mielenkiintoista ja olen saanut toisenlaisen kuvan alasta. Olen päässyt tekemään itselleni uusia asioita.” Hän on oppilaitoksessamme monessa mukana. Hän on ollut opiskelijayhdistyksessä toista vuotta, toiminut tutorina ja ollut järjestämässä esimerkiksi Ystävänpäivän tapahtumaa ja hyvinvointipäivää. Hän on suorittanut myös tyky-passin. Kansainvälisessä toiminnassa hän on ollut mukana Pohjoismaiden seminaarissa ja osallistuu ensi keväänä kansainväliseen seminaariin. Hän on myös ollut isäntänä oppilaitoksessamme vierailleille saksalaisille opiskelijoille.

Hän haluaa tulevaisuudessa mennä opiskelemaan ammattikorkeakouluun tradenomiksi ja myöhemmin hankkia maisterin paperit. Häntä kiinnostavat kansainvälinen ura esimiestehtävissä maahantuonnin ja logistiikan alalla sekä sisäänostajan tehtävät. ”Suosittelen merkonomin tutkintoa kaikille jotka haluavat tutustua kaupan alaan ja saada kokonaiskuvan siitä rennolla tavalla.”

    Business College Helsinki

    Päätoimittaja - viestinta@bc.fi