Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja näytöt

Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa merkonomi- tai datanomiopiskelija täydentää oppilaitoksessa hankkimaansa teoriaosaamista ja osoittaa osaamisensa todellisissa työtehtävissä. Opiskelijan ammattiosaaminen arvioidaan ja arvosanat tulevat tutkintotodistukseen.

Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa opiskelija soveltaa ja täydentää oppilaitoksessa saatua teoriatietoa käytännön työtehtäviin, oppii lisää työtä tehdessään (vrt. työharjoittelu) ja osoittaa osaamisensa todellisissa työtehtävissä.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen (ent. työssäoppiminen) tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden kurkistaa työelämään, tutustua erilaisiin työtehtäviin, kartoittaa omia kiinnostuksen kohteita ja tarkentaa tulevaisuuden suunnitelmia.

Kaikki opiskelijat työpaikoille

Kaikki ammatilliset tutkinnon osat sisältävät työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä näytön, eli kaikki opiskelijat käyvät työssä tapahtuvassa oppimisessa opintojensa aikana.

Työpaikassa pitää päästä tekemään sellaisia työtehtäviä, joissa pystyy osoittamaan kyseiseen tutkinnon osaan vaadittavan osaamisen. Voit mennä vaikka vanhempiesi tai tuttaviesi yritykseen työharjoitteluun, mikäli työtehtävät ovat sopivia.

Autamme työpaikan löytymisessä

Avoimia työpaikkoja päivitetään koko ajan opiskelijoiden käytössä olevaan Wilma-järjestelmään, ja apua saa tarvittaessa.

Oppilaitoksella on useita pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, joissa useat merkonomi- ja/tai datanomiopiskelijat ovat olleet työharjoittelussa.

Työharjoitteluun oman suunnitelman mukaan

Opintojen alkaessa opiskelijalle laaditaan oma opiskelusuunnitelma (HOKS), jonka mukaisesti mennään työpaikalle oppimaan.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kesto vaihtelee yksilöllisesti, mutta on yleensä 9 tai 18 viikkoa.

Muistathan, että voit mennä myös ulkomaille (kv-koordinaattorimme auttavat sinua). Ulkomaan työpaikkaoppimiseen voit hakea apurahaa toiselta omistajaltamme Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiöltä.

Saako siitä rahaa?

Yleensä työpaikalla tapahtuva oppiminen on palkatonta (yrityksen kanssa tehdään koulutussopimus). Yritys voi kuitenkin solmia opiskelijan kanssa oppisopimuksen, jolloin opiskelija saa palkkaa ja on työsuhteessa.

Huom! Jos hoidat työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvin, voit saada samasta paikasta vaikka osa-aikatöitä ja ihan vakituisen työpaikan.

Koulutussopimus ja oppisopimus

Työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta tehdään kirjallinen osapuolia sitova koulutussopimus tai oppisopimus työnantajan, oppilaitoksen ja opiskelijan kesken.

Koulutussopimus: Opiskelija ei ole työsuhteessa eikä saa palkkaa tai muuta vastiketta.

Oppisopimus: Kirjallinen määräaikainen sopimus työ- tai virkasuhteesta. Opiskelijalla on erillinen työsopimus työnantajan kanssa.

Koulutus- tai oppisopimuslomake täytetään Wilmaan yhteistyössä ohjaavan opettajan, työnantajan ja opiskelijan kanssa.

Lue lisää Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta: Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Katso videot:

Tutkinto näytöllä

Työpaikalla opiskelun mahdollisuudet: Koulutussopimus tai oppisopimus