Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja näytöt

Ammatillisten tutkinnon osien näytöt toteutetaan ja ammattitaito osoitetaan työpaikoilla käytännön työtehtävissä, jotka liittyvät opiskelijan opetussuunnitelmaan.

Tutkinto näytöllä

Työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja arvioivat osaamisen tason arviointikriteerien pohjalta. Opiskelija on mukana arviointikeskustelussa, hänelle on annettava mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Itsearviointi ei vaikuta osaamisen arviointiin tai siitä annettavaan arvosanaan.

Koulutussopimus ja oppisopimus

Työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta tehdään kirjallinen osapuolia sitova koulutussopimus tai oppisopimus työnantajan, oppilaitoksen ja opiskelijan kesken
Koulutussopimus: Opiskelija ei ole työsuhteessa eikä saa palkkaa tai muuta vastiketta.
Oppisopimus: Kirjallinen määräaikainen sopimus työ- tai virkasuhteesta. Opiskelijalla on erillinen työsopimus työnantajan kanssa.

Työpaikalla opiskelun mahdollisuudet: Koulutussopimus tai oppisopimus

Linkkejä