Näytöt

Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista (ent. työssäoppiminen). Kaikki ammatilliset tutkinnon osat sisältävät työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja näytön. Osaaminen näytetään työosuuden aikana tekemällä työpaikassa käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työympäristössä.

Näytöt suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhteistyössä opiskelijan, opettajan ja työelämän kanssa. Ne arvioidaan erillisessä kaksikanta arviointikeskustelussa työosuuden lopulla, jossa ovat paikalla työpaikkaohjaaja, opettaja ja opiskelija. Opiskelija on mukana keskustelussa, mutta ei vaikuta arviointipäätökseen. Arviointi on kriteeriperusteista numeroarviointia ja sillä arvioidaan ammattiosaamista. Arviointikeskustelun perusteella työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja päättävät arvosanat arvioituihin tutkinnon osiin.

Tutkinnon osien tarkennetut kuvaukset löytyvät osoitteesta www.eperusteet.fi. Ne sisältävät tavoitteet, ammattitaitovaatimukset sekä osaamisen arvioinnissa käytettävät arvioinnin kriteerit. Näytöt ovat keskeinen osa osaamisesi arviointia: tutkinnon osan arvosana muodostuu näytössä osoitetusta osaamisesta ja sitä tarvittaessa täydentävästä muusta osaamisesta.