Työnantajan ja opiskelijan yhteistyö

Työnhaku on osa opiskelijan osaamistavoitteita, joten pääsääntöisesti opiskelija hankkii työpaikkansa itse normaalin hakumenettelyn kautta. Tällä tavalla opiskelija saa valmiuksia työpaikan hakemiseen valmistumisen jälkeen. Paikan hakemiseen saat tukea ohjaavalta opettajalta, HOKS-ohjaajalta ja Duunipalveluista. Käytössäsi on Wilman avoimet työpaikat -rekisteri, josta näet yritysten ilmoittamia tarjolla olevia palkattomia ja palkallisia työpaikkoja. Työpaikaksi käy myös sinun itse hankkimasi paikka, jos siellä voi näyttää vaadittavan osaamisen aidoissa työtehtävissä.

Työpaikalla tulee olla opiskelijan oppimisen mahdollistava osaaminen, ajantasainen laitteisto, toimiva toimintaympäristö ja työosuuteen soveltuvia työtehtäviä.

Työosuus suoritetaan joko palkattomasti koulutussopimuksella tai palkallisesti oppisopimuksella. Opiskelija tekee työpaikan osoittamia töitä työpaikan normaalin työajan ja työrytmin mukaan. Työpaikkaohjaaja, opiskelija ja ohjaava opettaja sopivat työosuuden käytännöistä ja tekevät kirjallisen näyttösuunnitelman ja päivittävät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Työtehtävät ja näytöt ovat työpaikkalähtöisiä ja ne suunnitellaan opiskelijakohtaisesti.
Työnantajan vastuulla on yritykseen, muuhun henkilöstöön ja työhön perehdyttäminen, työnohjaus ja työturvallisuudesta vastaaminen. Opettaja perehdyttää työpaikkaohjaajan näyttöjen sisältöön ja arviointiin.

Lue lisää