Vakuutus työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa

Oppilaitoksella on koulutussopimusopiskelijoita koskeva lakisääteinen vahinko- ja tapaturmavakuutus.

Koulutuksen järjestäjän ottama tapaturmavakuutus (460 /2015) korvaa tapaturman tai ammattitaudin, joka on aiheutunut opiskelijan osallistuessa HOKSin mukaiseen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Tapaturma korvataan myös silloin, kun se on sattunut opiskelijan siirtyessä välittömästi oppilaitoksesta tai asunnosta koulutuksen järjestäjän osoittamaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen työpaikkaan.

Oppilaitoksen vakuutus ei korvaa, jos vahinko on aiheutunut tahallisesta menettelystä. (Työtapaturma- ja ammattitautilaki 2015/459), laki ammatillisesta koulutuksesta 2017/531 ja opiskelijatapaturmalaki 460/2015). Ammatillisen koulutuksen yhteydessä tehtävään työhön sovellettava työturvallisuuslaki (738/2002).

Oppisopimuksella opiskelevat opiskelijat ovat vakuutettuja työnantajan puolesta.