Oppimisympäristöt ja kokeilut

Kehitämme ja uudistamme aloitteellisesti ammattipedagogiikkaa ja osaamislähtöisiä, innovatiivisia oppimisympäristöjä. Verkostoidumme aktiivisten kehittäjäyhteisöjen ja organisaatioiden kanssa ja toteutamme erilaisia pedagogisia kokeiluja. Testaamme ja kokeilemme yhteistyössä yritysten ja opiskelijoiden kanssa erilaisia palveluja ja tuotteita ja osallistumme niiden kehittämiseen. Edistämme avointa innovointia ja ketterän kokeilukulttuurin juurruttamista ammatilliseen koulutukseen ja sen pedagogisiin käytänteisiin.

PedaReboot – pedagogisen kehittämisen sivusto

PopUpCollege – innovatiivinen oppimisympäristö koulun seinien ulkopuolella

PopUpCollege – tee virtuaalikierros PopUpCollegeen ja tutustu toimintaan