Kansainväliset projektit

Projektin nimi
Akkuna – ikkuna Venäjälle ja Suomeen

Alkamisaika
2013

Koordinaattori
KEUDA

Yhteistyökumppanit

 • Omnia
 • Business College Helsinki
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Turun ammatti-instituutti
 • Luksia

Rahoittaja
Opetushallitus

Projektin päätavoite
Tavoitteena on kouluttaa elinkeinoelämän tarpeisiin venäjän kieltä ja kulttuuria osaavia eri alojen ammattilaisia. Henkilöstön osalta tavoitteena on lisäksi maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaamisen parantuminen.

Projektin kuvaus
Verkosto tarjoaa opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuuksia hankkia venäläisen toimintakulttuurin osaamista, yhteyksiä Venäjän elinkeinoelämään ja kielitaitoa. Tämä tapahtuu toteuttaen vastavuoroisesti opiskelija- ja asiantuntijavaihtoja.

Lisätietoja

Orsolya Simon, kv-koordinaattori
044 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Projektin nimi
European Business Baccalaureate Diploma for All (EBBD+)

Alkamisaika
2014
Päättymisaika
2017
Koordinaattori
Business College HelsinkiYhteistyökumppanit

 • Aalborg Handelsskole, Tanska
 • Andrassy György Ökonomische Fachmittelschule, Unkari
 • Berufsbildende Schule Wirtschaft 1 Ludwigshafen, Saksa
 • EBBD e.V., Saksa
 • EfVET, Belgia
 • International Business College Hetzendorf, Itävalta
 • Rudolf-Rempel-Berufskolleg, Saksa
 • Stichting ROC Summa College, Alankomaat
 • University of Worcester, Iso-Britannia

Rahoittaja

Projektin päätavoite
EBBD+ -projektissa keskitytään European Business Baccalaureate Diploman kehittämiseen ja levittämiseen. Projektin tavoitteena on kehittää European Business Baccalaureate Diploma vastaamaan myös aikuisopiskelijoiden, korkeakoulujen sekä työelämän tarpeisiin. Lisäksi projektissa kehitetään oppilaitosten akkreditointiprosessia. Projektissa keskitytään myös EBBD-diplomin levittämiseen ja tunnettuuden edistämiseen.

Projektin kuvaus
EBBD+ -projektissa jatketaan aiemmassa Comenius-projektissa kehitetyn European Business Baccalaureate Diploman kehittämistä ja levittämistä. EBBD+ -projektin tarkoituksena on laajentaa diplomin kohderyhmä aikuisopiskelijoihin, huomioida diplomin sisällössä entistä paremmin myös korkeakoulujen ja työelämän tarpeet, yksinkertaistaa oppilaitosten akkreditointiprosessia sekä tehdä diplomia tunnetuksi.

EBBD diplomin avulla liiketalouden opiskelijat voivat osoittaa liiketalouden osaamisensa ja kykynsä entistä paremmin Euroopan Unionin alueella. EBBD diplomin kautta pyritään edistämään opiskelijoiden liikkuvuutta ja työllistymistä Euroopan sisällä.

Lisätietoja

Kaisu Luukka, lehtori
Maaria Klemola, kv-koordinaattori
etunimi.sukunimi(a)bc.fi

Projektin nimi
Ammatillisten oppilaitosten Intia-verkosto

 

Alkamisaika
2010

Koordinaattori
Jyväskylän ammattiopisto

Yhteistyökumppanit

 • Omnia
 • Etelä-Savon ammattiopisto
 • Jyväskylän ammattiopisto
 • Kokkolan kauppaopisto
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Koulutuskeskus Sedu
 • Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO
 • Pohjois-Karjalan ammattiopisto
 • Pohjois-Savon ammattiopisto
 • WINNOVA
 • Salon seudun ammattiopisto
 • Business College Helsinki
 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Turun ammatti-instituutti
 • Yrkesakademin i Österbotten

Rahoittaja
Opetushallitus

Projektin päätavoite
Tavoitteena on tarjota ammatillisille oppilaitoksille mahdollisuuksia Intia-yhteistyöhön, jotta eri kulttuurien ja erityisesti intialaisen kulttuurin tuntemus ammatillisessa koulutuksessa laajenee.

Projektin kuvaus
Verkosto toteuttaa opiskelijoiden työssäoppimisen jaksoja Intiassa sekä asiantuntijavaihtoja Suomesta Intiaan ja päinvastoin. Ensimmäiset Suomen Liikemiesten Kauppaopiston opiskelijoiden työssäoppimisen jaksot toteutettiin vuonna 2011 Bangaloressa. Yhteistyöverkostoa laajennetaan Intiassa niin, että toiminta voidaan vakiinnuttaa valituilla alueilla.

Lisätietoja

 • Orsolya Simon, kv-koordinaattori
Projektin nimi
Redo för Arbetslivet
Alkamisaika
2017Päättymisaika
2018Koordinaattori
Business College HelsinkiYhteistyökumppanit

 • Nacka Gymnasium, Ruotsi
 • Verzlunarskóli Íslands, Islanti
 • Yrkesinstitutet Prakticum, Suomi

Rahoittaja
Nordplus Junior

Projektin päätavoite
Projektin tavoitteena on opiskelijoiden kansainvälisten työelämätaitojen kehittäminen, pohjoismaisen kulttuurin edistäminen sekä pohjoismaisen yhteistyön tiivistäminen.

Projektin kuvaus
Jobba i Norden on pohjoismainen opiskelijavaihtoprojekti, jossa on mukana yhteensä 4 kaupallisen alan oppilaitosta Ruotsista, Islannista ja Suomesta.
Kaikissa projektissa mukana olevissa maissa järjestetään yksi opiskelijoiden kansainvälisiin työelämätaitoihin keskittyvä opiskelijavaihtoviikko. Vaihto-ohjelmaan osallistuvat opiskelijat matkustavat marraskuussa Islantiin ja huhtikuussa Tukholmaan. Lisäksi opiskelijat osallistuvat Suomessa järjestettävän seminaariviikon järjestelyihin ja ohjelmaan Helsingissä helmikuussa.

Lisätietoja

Maaria Klemola, kv-koordinaattori
040 722 7235 | maaria.klemola@bc.fi

Projektin nimi
Kansainvälinen opinto

Alkamisaika
1999

Koordinaattori
Business College Helsinki

Projektin päätavoite
Kansainvälisessä opinnossa opiskelijamme järjestävät 1-2 viikon pituisen kansainvälisen seminaarin oppilaitoksemme ulkomaalaisille yhteistyökumppaneille. Seminaarin järjestäminen on osa opiskelijoiden kansainvälistymisprosessia. Opiskelijat tutustuvat yhteistyöoppilaitostemme opiskelijoihin ja muiden eurooppalaisten toimintatapoihin. Lisäksi opiskelijat oppivat tapahtumien organisointia ja pääsevät käyttämään vieraita kieliä.

Projektin kuvaus
Opiskelijat järjestävät yhdessä opettajiensa kanssa kansainvälisen, tiettyyn teemaan keskittyvän seminaarin Helsingissä. Seminaariin kutsutaan opiskelijoita ja opettajia ulkomaisista yhteistyöoppilaitoksistamme.  Seminaarissa osallistujat tutustuvat vuosittain päätettävän teeman ohella suomalaiseen kulttuuriin ja elinkeinoelämään.

Lisätietoja

Maaria Klemola, kv-koordinaattori
040 722 7235 | maaria.klemola@bc.fi
ja
Orsolya Simon, kv-koordinaattori
044 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Projektin nimi
Ammatillisten oppilaitosten ChiNet -verkosto

Alkamisaika
2006

Koordinaattori
Business College Helsinki

Yhteistyökumppanit

 • Turun ammatti-instituutti
 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Hyria
 • Varia
 • Business College Helsinki
 • Luksia
 • KEUDA
 • Omnia
 • Vamia

Rahoittaja
Opetushallitus

Projektin päätavoite
Tavoitteena on tarjota ammatillisille oppilaitoksille mahdollisuuksia Kiina-yhteistyöhön, jotta eri kulttuurien ja erityisesti kiinalaisen kulttuurin tuntemus laajenee ammatillisessa koulutuksessa.

Projektin kuvaus
Verkosto on keskittynyt opiskelijoiden työssäoppimisen jaksojen ja asiantuntijavaihtojen toteuttamiseen vastavuoroisesti Kiinassa ja Suomessa. Toiminta tapahtuu Kiinassa Suzhoun ja Nanjingin alueilla, joilla yhteistyöoppilaitokset sijaitsevat.

Asiantuntijavaihdoissa suoritetaan opetussuunnitelmien, -materiaalien ja -järjestelyjen vertailua. Lisäksi tuetaan, ohjataan ja arvioidaan opiskelijoiden työssäoppimista.  Yhteistyötä laajennetaan jatkossa kilpailutoimintaan.

Lisätietoa verkoston kotisivuilta.

Lisätietoja

Orsolya Simon, kv-koordinaattori
044 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Projektin nimi
Life OnLine

Alkamisaika
1.9.2015

Koordinaattori
Bridgwater College, Iso-Britannia

Yhteistyökumppanit

 • CEBANC, Espanja
 • EfVET, Hollanti
 • HAAGA-HELIA OY AB, Suomi
 • Politeknika Ikastegia Txorierri S.COOP, Espanja
 • Somerset Chamber of Commerce, Iso-Britannia
 • Business College Helsinki, Suomi
 • Srednja sola za gostinstvo in turizem Maribor, Slovenia
 • Zavod za turizem Maribor-Pohorje, Slovenia

Rahoittaja
Erasmus+Projektin päätavoite
Life OnLine -projektin tavoitteena on tehostaa opiskelijoiden kansainvälisiä liikkuvuusjaksoja kehittämällä sähköisiä oppimateriaaleja yrittäjyyteen ja opiskelijoiden työelämätaitoihin liittyen.

Projektin kuvaus
Life OnLine -projektin tavoitteena on kehittää yrittäjyyteen ja työllistymiseen liittyvää verkko-oppimismateriaalia ja tehostaa opiskelijoiden kansainvälisiä liikkuvuusjaksoja. Projektia pilotoidaan yhteistyöoppilaitosten opettajien, kouluttajien ja nuorten opiskelijoiden kanssa. Verkko-oppiminen on innovatiivinen väline nuorten opiskelijoiden valmistamisessa työelämään, mutta sitä on hyödynnetty vielä suhteellisen vähän. Digitaalisten työvälineiden ja oppimismateriaalien kautta pyritään kehittämään opiskelijoiden työllistymis- ja yrittäjyystaitoja sekä pyritään näin laajentamaan opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia.

Tutustu projektiin:
LIFE Online education »
LIFE Online Facebookissa » 

Lisätietoja

Maaria Klemola
040 722 7235 | maaria.klemola@bc.fi

More information

Ms Taru Saario
taru.saario@bc.fi

Projektin nimi
Merkonomien ja Datanomien liikkuvuutta lisäämässä -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke (2015-2017)
Valmiina Maailmalle! -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke (2016-2018)
Broaden your World! -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke (2017-2019)

Alkamisaika
21.10.2015

Koordinaattori
Business College Helsinki

Yhteistyökumppanit

 • Aalborg Handelsskole, Tanska
 • Niels Brock Business College, Tanska
 • City of Dublin ETB (Ballyfermot College of Further Education, Irlanti
 • IES Guadalphin, Espanja
 • IES Campanillas, Espanja
 • Hertford Regional College, Iso-Britannia
 • International Business College, BHAK 12, Itävalta
 • Städtische Berufsschule für Großhandels- und Automobilkaufleute mit Lagerberufen, Saksa
 • Rudolf-Rempel-Berufskolleg, kaufmännische Schule der Stadt Bielefeld, Saksa
 • Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe, Saksa
 • ASW-Berufsakademie Saarland e.V., Saksa
 • Berufsbildende Schule Wirtchaft I Ludwigshafen, Saksa
 • Stichting ROC Summa College, Hollanti
 • Spain Internship, Espanja
 • Bridgwater and Taunton College, Iso-Britannia
 • University of Worcester, Iso-Britannia
 • IIS F. Brunelleschi, Italia
 • Stage Malta, Malta
 • Sannort Sp., Puola
 • Nacka Gymnasium, Ruotsi

Rahoittaja
Erasmus+

Projektin päätavoite
Hankkeessa tarjotaan sekä opiskelijoille, opettajille että muulle henkilöstölle mahdollisuus lähteä opintoja tai omaa työtä tukevalle ulkomaanjaksolle. Hankkeen päätavoitteena on kehittää opiskelijoiden ja henkilöstön valmiuksia työskennellä kansainvälisessä ympäristössä ja parantaa kielitaitoa.

Projektin kuvaus
Opiskelijat voivat hakea apurahaa joko lyhyelle (8 vk) tai pitkälle (15 vk) työssäoppimisjaksolle Hollantiin, Irlantiin, Italiaan, Englantiin, Espanjaan, Maltalle, Puolaan, Ruotsiin tai Saksaan. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus hakea apurahaa 6 vk:n opiskelujaksolle Itävaltaan sekä 3 viikon työharjoittelujaksolle Saksaan. Apurahan suuruus riippuu ulkomaanjakson pituudesta ja kohdemaasta.

Henkilöstö voi hakeutua viikon pituiselle job-shadowing-jaksolle Iso-Britanniaan, Tanskaan, Ruotsiin ja Hollantiin. Lisäksi opettajilla on mahdollisuus lähteä 4 päivän top-seurantamatkalle Hollantiin, Espanjaan, Italiaan, Isoon-Britanniaan, Maltalle, Saksaan ja Puolaan.

Lisätietoja

Maaria Klemola, kv-koordinaattori
040 722 7235 | maaria.klemola@bc.fi
ja
Orsolya Simon, kv-koordinaattori
044 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

OPH:n kansainvälisyysverkostojen internetsivut

Projektin nimi
OPH:n kansainvälisyysverkostojen internetsivut ja harjoitusyritystoiminnan kv-laatu

Alkamisaika
2014

Koordinaattori
Oulun Seudun Ammattiopisto / FINPEC

 

Yhteistyökumppanit

 • Business College Helsinki
 • Koulutuskeskus Salpaus

Rahoittaja
Opetushallitus

Projektin päätavoite
Opetushallituksen kansainvälisyysverkostoille on tavoitteena luoda yhteiset informatiiviset ja käyttäjäystäväliset Internet-sivut, joilta löytyy kaikkien OPH:n rahoittamien kansainvälisten verkostojen tiedot.

Projektin kuvaus
Toteutettavan Kansainvälisyysverkostojen internet-sivuston on tarkoitus palvella kaikkia kansainvälisyysverkostojen toimijoita (opettajat, opiskelijat, työelämä yms.) hankkeiden tuotosten kokoamisen ja tulosten levitettävyyden näkökulmasta. OSAO / FINPEC toteuttaa sivuston ja muut hankekumppanit ottavat osaa hankkeeseen mm. sisältöjen tuottamisen, siirtämisen ja kehittämisen näkökulmasta. Verkostojen internet-sivujen rakentaminen lisää verkostojen näkyvyyttä ja markkinointia, sekä vahvistaa kaikkien verkostojen monipuolista kansainvälisen toiminnan osaamispohjaa.

Lisätietoja

Orsolya Simon, kv-koordinaattori
044 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Projektin nimi
Seminaari Saksassa ja Helsingissä

Alkamisaika
2002

Yhteistyökumppanit

 • ASW Berufsakademie Saarland
 • Fremdspracheninstitut der Landeshauptstadt München

Rahoittaja
EU, Erasmus+

 

Projektin päätavoite
Seminaarin tavoitteena on opiskelijoiden kansainvälistyminen sekä opiskelijoiden tutustuminen saksalaiseen elinkeinoelämään ja kulttuuriin.

Projektin kuvaus
Seminaari Saksassa ja Helsingissä -projektissa oppilaitoksemme opiskelijat ja opettaja osallistuvat ensin syyslukukaudella 2 viikon pituiseen seminaarin Saksassa ja vastavuoroisesti osallistuvat keväällä Helsingissä järjestettävän Kansainvälisen seminaarin järjestämiseen.

Seminaarin Saksassa aikana opiskelijaryhmämme sekä oppilaitoksemme opettaja matkustavat ensin yhdeksi viikoksi Müncheniin, josta matka jatkuu Saarlandin alueelle toiseksi seminaariviikoksi. Seminaarin aikana opiskelijat tutustuvat saksalaiseen elinkeinoelämään ja kulttuuriin, yhteistyöoppilaitoksiemme toimintaan ja opiskelijoihin sekä saksan kieleen.

Lisätietoja

Maaria Klemola, kv-koordinaattori
maaria.klemola@bc.fi

Projektin nimi
Tandem-työssäoppiminen 2

Alkamisaika
2015

Rahoittaja
Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö

Projektin päätavoite
Tandem-työssäoppiminen 2 -hankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kielitaitoa ja valmiuksia toimia monikulttuurisessa työyhteisössä. Tavoitteena on myös parantaa oppilaitoksen työskentelyilmapiiriä sekä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työllistymistä vaikuttamalla henkilöstön, yritysten ja yhteisöjen asenteisiin positiivisella tavalla. Hankkeessa mm. ajanmukaistetaan ja päivitetään oppilaitoksen kansainvälistä toimintaa ja tandem-hanketta esittelevä markkinointimateriaali sekä laaditaan opas tandem-työssäoppimisen eri osapuolille roolien ja vastuiden selkiyttämiseksi.

Projektin kuvaus
Hankkeessa toteutetaan ensisijaisesti peruskoulupohjaisten merkonomi- ja datanomiopiskelijoiden työssäoppimisjaksoja siten, että suomalainen ja ulkomaalainen tai maahanmuuttajataustainen opiskelija työskentelevät yhtä aikaa samassa työssäoppimispaikassa joko Suomessa tai ulkomailla. Toteutuksessa hyödynnetään edellisessä tandem-hankkeessa kehitettyjä hyviä käytänteitä, kuten malli, jossa opettaja lähtee opiskelijoiden kanssa kohdemaahan 1-2 viikon tutustumisjaksolle. Hanke sisältää myös yhteistyöoppilaitoksen vastavierailun Suomeen samalla periaatteella. Lyhyiden tandem-jaksojen lisäksi hankkeessa pilotoidaan myös pidempiä tandem-jaksoja. Osana hanketta järjestetään henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille suunnattuja monikulttuurisuusteemapäiviä.

Lisätietoja

Maaria Klemola, kv-koordinaattori
Orsolya Simon, kv-koordinaattori
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)bc.fi