Kansainväliset projektit

YIBinS – Youth with immigrant background in Sport

Hankkeen tavoitteena on käyttää urheilua tärkeimpänä katapulttina nuorten maahanmuuttajien kotouttamiseen. Tavoitteena on yhteistyön lisääminen kunnallisen liikuntatoimen, oppilaitosten ja urheiluseurojen sekä järjestöjen kesken ja luoda liikunta- ja urheilusidonnaisia palveluja kohderyhmälle.

Tavoitteena on muutoilla hanketoimijoiden liikuntasidonnaisia palveluja toimimaan paremmin yhdessä ja tarjota ja pilotoida kohderyhmälle palveluja ruohonjuuritasolla.

Hankkeen kesto: 2019–2020

Rahoittajana Erasmus + sport-ohjelma.

Projekttikoordinaattorina toimii Vantaan kaupungin liikuntapalvelut.

Projektin muut partnerit ovat:
• Fundacion Universitaria San Antonio (UCAM), Murcia, Espanja
• CESIE Organisation, Trappeto, Italia
• DIA-SPORT Association, Sofia, Bulgaria
• Bromma gymnasium, Ruotsi
• Helsinki Business College Oy

Lisätiedot:
Jouni Hytönen, kehittämispäällikkö
Helsinki Business College Oy
+358 40 717 9991 | jouni.hytonen@bc.fi
Helena Miettinen, kehittämisasiantuntija
Helsinki Business College Oy
+358 44 77 56 383, helena.miettinen@bc.fi

Digital Innovation hub for Cloud Based Services (DIHUB)

Digital Innovation hub for Cloud Based Services -DIHUB-projekti on osa EUn aloitetta: “Centres of Vocational Excellence”, jossa haetaan uusia, innovatiivisia muotoja toimia yhteistyössä alueellisesti ja kansainvälisesti.


Tutkimusten mukaan vain 4 % innovaatioista pohjautuu akateemiseen tutkimukseen. 96 % innovaatioista tapahtuu käytännön työssä, asiakaskontaktien ja verkostojen kautta. Siksi ammatillinen koulutus ja yhteistyö yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeää. Ja sen tähden on tärkeää luoda erinomaisen ammatillisen osaamisen keskuksia Eurooppaan. EU ei määritä mitenkään tarkasti millaisia nämä erinomaisuuden keskittymät tulisivat olemaan, vaan näissä projekteissa nimenomaan kannustetaan ketterään kokeiluun ja luovuuteen sekä yhdessä oppimiseen.

Centres of Vocational Excellence (CoVE) muodostavat ammatillisen huippuosaamisen ekosysteemin, joka tuo yhteen ammatillisen koulutuksen järjestäjät, AMK:t, yliopistot, tutkimuskeskukset, TE-toimistot, PK-yritykset ja yhdistykset.

Helsinki Business Collegen koordinoimassa DIHUB-hankkeessa luodaan viisi Digitaalisten palveluiden digihubia eri puolille Eurooppaa: Bulgaria, Kroatia, Portugali, Viro ja Suomi. Paikallisissa digihubeissa kehitetään pilviteknologiaan pohjautuvia palveluja yrityksille ja organisaatioille. Käytännössä opiskelijat saavat erikoiskoulutuksen pilvipohjaisten palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja tuottamiseen. DIHUB -projekti käynnistyi Helsinki Business Collegen ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyönä Pasilan kampuksella 1.11.2019. Helsingin seudun kauppakamari on mukana vauhdittamassa yritysyhteistyötä. Suomessa DIHUB-hanke yhdistää rohkeasti tekoäly- ja pilvipalvelutoimijoita, yrityksiä ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminaan yhdessä.

Projektin koordinaattorina toimii Business College.

Projektin muut partnerit ovat:

• Haaga-Helia University of Applied Science (Finland)
• Helsinki Region Chamber of Commerce (Finland)
• INOVA + Innovation Service (Portugal)
• The National Portuguese ICT Cluster (TICE) (Portugal)
• Know and Can Association (Bulgaria)
• Bulgarian Romanian Chamber of Commerce and Industry (Bulgaria)
• Algebra University College (Croatia)
• Croatian Employers Association (Croatia)
• TARTU Vocational College (Estonia)
• Baltic Computers Systems (AS BCS) (Estonia)

Rahoittaja:
Erasmus+ (KA2)

Lisätiedot:
Jouni Hytönen, kehittämispäällikkö
Helsinki Business College Oy
+358 40 717 9991 | jouni.hytonen@bc.fi
Helena Miettinen, kehittämisasiantuntija
Helsinki Business College Oy
+358 44 77 56 383, helena.miettinen@bc.fi

EBBD Prime

Projektin nimi
EBBD+ Prime

uploads - EBBD-logo-1.jpg

Alkamisaika
2019

Päättymisaika
2022

Koordinaattori
Berufsbildende Schule Wirtschaft 1 Ludwigshafen, Saksa

Yhteistyökumppanit

 • Business College Helsinki, Suomi
 • Aalborg Handelsskole, Tanska
 • Andrassy György Ökonomische Fachmittelschule, Unkari
 • EBBD e.V., Saksa
 • I.I.S. A.Volta, Italia
 • Gustav-Stresemann-Wirtschaftsschule Mainz, Saksa
 • Zespol Szkol Ekonomicznych, Puola
 • BASF SE, Saksa
 • Nazaret Fundazioa, Espanja
 • International Business College BHAK12, Itävalta
 • Stichting ROC Summa College, Alankomaat

Rahoittaja

Projektin päätavoite
EBBD Prime -projektissa keskitytään European Business Baccalaureate Diploman kehittämiseen ja levittämiseen.

Projektin kuvaus
EBBD Prime -projektissa jatketaan aiemmissa Comenius ja Erasmus+ -ohjelmissa kehitetyn European Business Baccalaureate Diploman kehittämistä ja levittämistä. EBBD Prime projektin painopisteenä on erityisesti opetussuunnitelman päivittäminen digitaalisten taitojen osalta, työelämäyhteistyö, diplomin kehittäminen joustavammaksi sekä tiedottaminen. EBBD diplomin avulla liiketalouden opiskelijat voivat osoittaa liiketalouden osaamisensa ja kykynsä entistä paremmin Euroopan Unionin alueella. EBBD diplomin kautta pyritään edistämään opiskelijoiden liikkuvuutta ja työllistymistä Euroopan sisällä.

Lisätietoja
Kaisu Luukka, lehtori
Emma Piha, kv-koordinaattori
etunimi.sukunimi(a)bc.fi

Entrepreneurship Education in Europe

Alkaa:
syyskuu 2018

Päättyy:
kevät 2020

Koordinaattori:
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 22

Partnerit:

 • Helsinki Business College Oy
 • Bridgwater And Taunton College, UK
 • Lycée Pablo Picasso, France
 • Giovanni Curmi Higher Secondary School, Malta

Rahoittaja:
Erasmus+ (KA2)

Kuvaus:
Entrepreneurship Education in Europe on 2-vuotinen hanke, jossa kehitetään yrittäjyyskasvatusta ja jaetaan hyviä käytäntöjä 5 eri partnerimaan kesken. Hankkeessa on sekä asiantuntija- että opiskelijaliikkuvuutta. Asiantuntijat kokoontuvat eri maissa perehtymään eri opetusmenetelmiin ja –materiaaleihin sekä vertailemaan omia käytäntöjään. Opettajat voivat jakaa tietoa, vertailla opetusmateriaaleja ja ideoida uusia tapoja innostaa opiskelijoita yrittäjyyden pariin. Hanke auttaa yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita työllistymään oman yrityksen perustamisen kautta.

Lisätietoja:
Orsolya Simon, kv-koordinaattori 044 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

IAG4VET

Projektin nimi
Developing effective IAG tools to improve VET students retention and success

Alkamisaika
2018

Päättymisaika
2020

Koordinaattori
Tartu Kutsehariduskeskus, Viro

Yhteistyökumppanit

 • Business College Helsinki
 • West Nottinghamshire College, Iso-Britannia
 • Elektrostrojarska skola, Kroatia
 • I.I.S. A.Volta, Italia

Rahoittaja
Erasmus+

Projektin päätavoite
Projektissa vaihdetaan kokemuksia parhaista hakeutumisvaiheen käytännöistä viiden kumppanioppilaitoksen kesken.

Projektin kuvaus
IAG4VET on 2-vuotinen Erasmus+ -ohjelman rahoittama Strateginen kumppanuushanke. Projektin tavoitteena on vaihtaa partnerioppilaitosten välillä kokemuksia ja hyviä käytänteitä opiskelijoiden hakeutumisvaiheen käytänteisiin liittyen. Projektissa järjestetään 2 vuoden aikana yhteensä 5 koulutusviikkoa, 1 kussakin partnerimaassa. Jokaisella koulutusviikolla on oma opiskelijoiden hakeutumisvaiheen käytänteisiin liittyvä teema, jota viikon aikana käsitellään partnereiden kesken.

Lisätietoja
Taru Saario, lehtori
Emma Piha, kv-koordinaattori
etunimi.sukunimi@bc.fi

Erasmus+ liikkuvuusprojektit

Projektin nimi
Merkonomien ja Datanomien liikkuvuutta lisäämässä -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke (2015-2017)
Valmiina Maailmalle! -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke (2016-2018)
Broaden your World! -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke (2017-2019)
Osaava Ohjaaminen -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke (2019-2021)

Alkamisaika
21.10.2015

Koordinaattori
Business College Helsinki

Yhteistyökumppanit

 • Aalborg Handelsskole, Tanska
 • Niels Brock Business College, Tanska
 • City of Dublin ETB (Ballyfermot College of Further Education, Irlanti
 • IES Guadalphin, Espanja
 • IES Campanillas, Espanja
 • Hertford Regional College, Iso-Britannia
 • International Business College, BHAK 12, Itävalta
 • Städtische Berufsschule für Großhandels- und Automobilkaufleute mit Lagerberufen, Saksa
 • Rudolf-Rempel-Berufskolleg, kaufmännische Schule der Stadt Bielefeld, Saksa
 • Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe, Saksa ASW-Berufsakademie Saarland e.V., Saksa
 • Berufsbildende Schule Wirtchaft I Ludwigshafen, Saksa
 • Stichting ROC Summa College, Hollanti
 • Spain Internship, Espanja
 • Bridgwater and Taunton College, Iso-Britannia
 • University of Worcester, Iso-Britannia
 • IIS F. Brunelleschi, Italia
 • Stage Malta, Malta
 • Sannort Sp., Puola
 • Nacka Gymnasium, Ruotsi

Rahoittaja
Erasmus+

Projektin päätavoite
Hankkeessa tarjotaan sekä opiskelijoille, opettajille että muulle henkilöstölle mahdollisuus lähteä opintoja tai omaa työtä tukevalle ulkomaanjaksolle. Hankkeen päätavoitteena on kehittää opiskelijoiden ja henkilöstön valmiuksia työskennellä kansainvälisessä ympäristössä ja parantaa kielitaitoa.

Projektin kuvaus
Opiskelijat voivat hakea apurahaa työelämäjaksoilleen tai opiskelijavaihtoon Hollantiin, Irlantiin, Italiaan, Itävaltaan, Englantiin, Espanjaan, Maltalle, Puolaan, Ruotsiin, Viroon, Tanskaan tai Saksaan. Apurahan suuruus riippuu ulkomaanjakson pituudesta ja kohdemaasta. Henkilöstö voi hakeutua viikon pituiselle job-shadowing-jaksolle. Lisäksi opettajilla on mahdollisuus lähteä 4 päivän työelämäjaksojen ohjausmatkalle.

Lisätietoja
Emma Piha, kv-koordinaattori 040 668 6238 | emma.piha@bc.fi ja Orsolya Simon, kv-koordinaattori 044 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Akkuna-verkosto

Projektin nimi
Akkuna – ikkuna Venäjälle ja Suomeen

uploads - AKKUNA_v03_avm_small_2.png

Alkamisaika
2013

Koordinaattori
KSAO

Yhteistyökumppanit

 • LUOVI
 • Business College Helsinki
 • TAO
 • KSAO
 • SEDU
 • SALPAUS
 • LAPPIA
 • SAMI
 • LUKSIA
 • EKAMI
 • SAKKY
 • KEUDA
 • SAMPO
 • SASKY
 • OMNIA
 • ESEDU
 • TREDU

Rahoittaja
Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Projektin päätavoite
Tavoitteena on kouluttaa elinkeinoelämän tarpeisiin venäjän kieltä ja kulttuuria osaavia eri alojen ammattilaisia. Henkilöstön osalta tavoitteena on lisäksi maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaamisen parantuminen.

Projektin kuvaus
Verkosto tarjoaa opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuuksia hankkia venäläisen toimintakulttuurin osaamista, yhteyksiä Venäjän elinkeinoelämään ja kielitaitoa. Tämä tapahtuu toteuttaen vastavuoroisesti opiskelija- ja asiantuntijavaihtoja.

Lisätietoja
Orsolya Simon, kv-koordinaattori 044 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Avaimet Intiaan

Projektin nimi
Ammatillisten oppilaitosten Intia-verkosto

uploads - Intia_logo.gif

Alkamisaika
2010

Koordinaattori
GRADIA

Yhteistyökumppanit

 • Etela-Karjalan koulutuskuntayhtyma/Saimaan ammattopisto Sampo
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtyma Omnia
 • Business College Helsinki
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtyma KPEDU
 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtyma
 • Kouvolan kaupunki/Kouvolan seudun ammattiopisto
 • Savon koulutuskuntayhtyma
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu
 • Suomen Diakoniaopisto Oy
 • Sv.Österbottens forb. for utbildn. och kulturskn/Yrkesakademin i Österbotten
 • Turun ammatti-instituutti
 • Vaasan kaupunki VAMIA
 • Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Muut yhteistyökumppanit

 • Suomi-lntia Seura
 • Embassy of Finland, New Delhi
 • Embassy of India, Helsinki
 • Stera Engineering Pvt. Ltd., Suomen paakonttori, Turku
 • Finpro Team Finland
 • Opetus- ja kulttuuriministerio, India Round Table

Kansainväliset partnerit 

Chennaissa: Dr. Mehta’s Hospitals, Chennai, Dr. Sameer Mehta CII – Confederation of Indian Industry, Chennai, Mr. J. Chandrasekaran Consulate of Finland, Chennai, M. Ct. P. Chidambaram Stera Engineering Pvt. Ltd., Chennai, Ms. Maaria Ajanko KONE Elevator India Pvt. Ltd., MP Saravanan, Director – HR WOODMAC INDUSTRIES, Mr.J. P. Singh, Director
Amritsarissa: Jeet Travel, Amritsar, Ms. Siti Balquish Pingalwara Hospital, Amritsar, Ms. Siti Balquish Big Bazaar, Ramesh Gandhi Precision Machine, Amritsar, Mr. Kuldeep Kochar Tech, Amritsar, Ms. Siti Balquish Muut kohteet: Bal Asha Trust, Mumbai, Mr. Sunil Arora FSL India, Bangalore, Kundapur;
Suomessa:
op. Johanna Tuliainen, Koulutuskeskus Salpaus
Olaulim Backyards, Goa,
Pirkko Fernandes

Rahoittaja
Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Projektin päätavoite
Tavoitteena on tarjota ammatillisille oppilaitoksille mahdollisuuksia Intia-yhteistyöhön, jotta eri kulttuurien ja erityisesti intialaisen kulttuurin tuntemus ammatillisessa koulutuksessa laajenee.

Projektin kuvaus
Verkosto toteuttaa opiskelijoiden työssäoppimisen jaksoja Intiassa sekä asiantuntijavaihtoja Suomesta Intiaan ja päinvastoin. Ensimmäiset Suomen Liikemiesten Kauppaopiston opiskelijoiden työssäoppimisen jaksot toteutettiin vuonna 2011 Bangaloressa. Yhteistyöverkostoa laajennetaan Intiassa niin, että toiminta voidaan vakiinnuttaa valituilla alueilla.

Lisätietoja
Orsolya Simon, kv-koordinaattori

Nordplus-liikkuvuusprojektit

Projektin nimi
Företagsamhet med ny teknologi i Norden

Alkamisaika
2019

Päättymisaika
2020

Koordinaattori
Business College Helsinki

Yhteistyökumppanit

 • Nacka Gymnasium, Ruotsi
 • Verzlunarskóli Íslands, Islanti
 • Yrkesinstitutet Prakticum, Suomi

Rahoittaja
Nordplus Junior

uploads - Nordplus_Junior_RGB_EN.png

Projektin päätavoite
Projektin tavoitteena on opiskelijoiden kansainvälisten työelämätaitojen kehittäminen, pohjoismaisen kulttuurin edistäminen sekä pohjoismaisen yhteistyön tiivistäminen.

Projektin kuvaus
Företagsamhet med ny teknologi i Norden on pohjoismainen opiskelijavaihtoprojekti, jossa on mukana yhteensä 4 kaupallisen alan oppilaitosta Ruotsista, Islannista ja Suomesta. Kaikissa projektissa mukana olevissa maissa järjestetään yksi opiskelijoiden kansainvälisiin työelämätaitoihin keskittyvä opiskelijavaihtoviikko. Vaihto-ohjelmaan osallistuvat opiskelijat matkustavat marraskuussa Ruotsiin ja huhtikuussa Islantiin. Lisäksi opiskelijat osallistuvat Suomessa järjestettävän seminaariviikon järjestelyihin ja ohjelmaan Helsingissä tammikuussa.

Lisätietoja
Emma Piha, kv-koordinaattori 040 668 6238 | emma.piha@bc.fi

Kansainvälinen seminaari Suomessa

Projektin nimi
Kansainvälinen opinto

Alkamisaika
1999

Koordinaattori
Business College Helsinki

Projektin päätavoite
Kansainvälisessä opinnossa opiskelijamme järjestävät 1-2 viikon pituisen kansainvälisen seminaarin oppilaitoksemme ulkomaalaisille yhteistyökumppaneille. Seminaarin järjestäminen on osa opiskelijoiden kansainvälistymisprosessia. Opiskelijat tutustuvat yhteistyöoppilaitostemme opiskelijoihin ja muiden eurooppalaisten toimintatapoihin. Lisäksi opiskelijat oppivat tapahtumien organisointia ja pääsevät käyttämään vieraita kieliä.

Projektin kuvaus
Opiskelijat järjestävät yhdessä opettajiensa kanssa kansainvälisen, tiettyyn teemaan keskittyvän seminaarin Helsingissä. Seminaariin kutsutaan opiskelijoita ja opettajia ulkomaisista yhteistyöoppilaitoksistamme.  Seminaarissa osallistujat tutustuvat vuosittain päätettävän teeman ohella suomalaiseen kulttuuriin ja elinkeinoelämään.

Lisätietoja
Emma Piha, kv-koordinaattori 040 668 6238 | emma.piha@bc.fi ja Orsolya Simon, kv-koordinaattori 044 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

FinnVet in China Kiina-verkosto

Alkamisaika
2006

Koordinaattori
JEDU

Hankkeen yhteistyökumppanit

 • Careeria
 • Edupoli
 • PointCollege OY
 • Helsinki Business College Oy / Business College Helsinki
 • Hyria koulutus Oy
 • Samiedu Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
 • Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
 • KEUDA Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • KPEDU Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Keski-pohjanmaan
 • ammattiopisto Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • NOVIDA
 • OMNIA Espoon seudun koulutuskuntayhtymä OMNIA
 • OSAO Oulun seudun ammattiopisto
 • RASEKO Raision seudun koulutuskuntayhtymä
 • REDU Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä
 • Riveria Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
 • SDO Suomen Diakoniaopisto OY
 • TREDU Tampereen kaupunki/ Tampereen seudun ammattiopisto
 • Turun ammatti-instituutti, Turun kaupunki
 • VAMIA / Vaasan kaupunki
 • VARIA Vantaan kaupunki/ Vantaan ammattiopisto

Muut yhteistyökumppanit

 • Hämeen ammatti-instituutti Oy
 • MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

Kansainväliset partnerit

Oppilaitokset: Shanghai Art & Design Academy Shanghai Electronic Industry School, SEIS Shanghai Industrial and commerce foreign languages school Shanghai University of Medicine & Health Sciences Suzhou Industrial Park Institute of Vocational Technology, SIPIVT Suzhou Tourism & Finance Institute, STFI

Yritykset: ABB AiLun Kindergarten Group Britannica Shanghai International School Classic travel Country holidays Travel Deltamarin Finnish Business Council Shanghai, FBCS KONE Oyj Konecranes Kumera Drives MIRKA Nordic Lights Renjie Hospital Shanghai Textile Group

Rahoittaja
Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Projektin päätavoite
Tavoitteena on tarjota ammatillisille oppilaitoksille mahdollisuuksia Kiina-yhteistyöhön, jotta eri kulttuurien ja erityisesti kiinalaisen kulttuurin tuntemus laajenee ammatillisessa koulutuksessa.

Projektin kuvaus
Verkosto on keskittynyt opiskelijoiden työssäoppimisen jaksojen ja asiantuntijavaihtojen toteuttamiseen vastavuoroisesti Kiinassa ja Suomessa. Toiminta tapahtuu Kiinassa Suzhoun ja Nanjingin alueilla, joilla yhteistyöoppilaitokset sijaitsevat. Asiantuntijavaihdoissa suoritetaan opetussuunnitelmien, -materiaalien ja -järjestelyjen vertailua. Lisäksi tuetaan, ohjataan ja arvioidaan opiskelijoiden työssäoppimista.  Yhteistyötä laajennetaan jatkossa kilpailutoimintaan. Lisätietoa verkoston kotisivuilta.

Lisätietoja
Orsolya Simon, kv-koordinaattori 044 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

OPH:n kansainvälisyysverkostojen internetsivut

Projektin nimi
OPH:n kansainvälisyysverkostojen internetsivut ja harjoitusyritystoiminnan kv-laatu

Alkamisaika
2014

Koordinaattori
Oulun Seudun Ammattiopisto / FINPEC

uploads - osao.png

Yhteistyökumppanit

 • Business College Helsinki
 • Koulutuskeskus Salpaus

Rahoittaja
Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Projektin päätavoite
Opetushallituksen kansainvälisyysverkostoille on tavoitteena luoda yhteiset informatiiviset ja käyttäjäystävälliset Internet-sivut, joilta löytyy kaikkien OPH:n rahoittamien kansainvälisten verkostojen tiedot.

Projektin kuvaus
Toteutettavan Kansainvälisyysverkostojen internet-sivuston on tarkoitus palvella kaikkia kansainvälisyysverkostojen toimijoita (opettajat, opiskelijat, työelämä yms.) hankkeiden tuotosten kokoamisen ja tulosten levitettävyyden näkökulmasta. OSAO / FINPEC toteuttaa sivuston ja muut hankekumppanit ottavat osaa hankkeeseen mm. sisältöjen tuottamisen, siirtämisen ja kehittämisen näkökulmasta. Verkostojen internet-sivujen rakentaminen lisää verkostojen näkyvyyttä ja markkinointia, sekä vahvistaa kaikkien verkostojen monipuolista kansainvälisen toiminnan osaamispohjaa.

Lisätietoja
Orsolya Simon, kv-koordinaattori 044 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Seminaari Saksassa

Projektin nimi
Seminaari Saksassa ja Helsingissä

Alkamisaika
2002

Yhteistyökumppanit

 • Städtische Berufsschule für Großhandels- und Automobilkaufleute
 • Fremdspracheninstitut der Landeshauptstadt München

Rahoittaja
EU, Erasmus+

uploads - erasmus.png

Projektin päätavoite
Seminaarin tavoitteena on opiskelijoiden kansainvälistyminen sekä opiskelijoiden tutustuminen saksalaiseen elinkeinoelämään ja kulttuuriin.

Projektin kuvaus
Seminaari Saksassa -projektissa oppilaitoksemme opiskelijat ja opettaja osallistuvat syyslukukaudella 2 viikon pituiseen seminaarin Saksassa. Vastavuoroisesti Business Collegen opiskelijat auttavat kaksiviikkoisen Seminaari Suomessa -projektin järjestämisessä, jolloin saksalaiset opiskelijat ja opettaja ovat vieraana. Seminaarin Saksassa aikana opiskelijaryhmämme sekä oppilaitoksemme opettaja matkustavat 2 viikoksi Müncheniin yhteistyöoppilaitoksemme vieraaksi. Seminaarin aikana opiskelijat tutustuvat saksalaiseen elinkeinoelämään ja kulttuuriin, yhteistyöoppilaitoksiemme toimintaan ja opiskelijoihin sekä saksan kieleen.

Lisätietoja
Emma Piha, kv-koordinaattori emma.piha@bc.fi

Våga Tala -projekti

Projektin nimi
Våga Tala

Alkamisaika
2018

Päättymisaika
2020

Koordinaattori
Business College Helsinki

Yhteistyökumppanit
Yrkesinstitutet Prakticum

Rahoittaja
Svenska Kulturfondenin Hallå! – ohjelma

Projektin päätavoite
Projektin tavoitteena on toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittäminen

Projektin kuvaus
Projektin tavoitteena on kehittää yhteistyötä suomenkielisen ja ruotsinkielisen ammatillisen oppilaitoksen välillä, ja antaa opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua toiseen kotimaiseen kieleen ja kulttuuriin yhteisiä kaksikielisiä tapahtumia järjestämällä sekä vierailemalla erilaisissa suomenruotsalaisen kulttuurin kohteissa. Projektin tarkoitus on rohkaista suomenkielisiä käyttämään ruotsin kieltä ja ruotsinkielisiä käyttämään suomen kieltä ja puhumaan omasta kulttuuritaustastaan. Lisäksi projektissa kehitetään toiminnallista asiakaspalveluruotsin oppimisen mallia Business College Helsingissä.

Lisätietoja
Ritva Rytkönen, lehtori
Emma Piha, kv-koordinaattori
etunimi.sukunimi@bc.fi