Oppiminen ja ohjaus

ITSVET = ICT Security in VET

ICT Security in Vocational Education and Training

ITSVET-projektin tavoitteena on kehittää tietoturva-alan koulutusmoduuli, jonka kesto on n. 6 kk. Projektin aluksi tehdään tutkimus tietoturvan kehittämistarpeista yrityksissä, jonka pohjalta määritetään tiedot, taidot ja kompetenssit tietoturvaosaajalle. Tämän jälkeen kehitetään tietoturva-alan koulutusmoduuli, luodaan koulutusmateriaalit ja valmennetaan kouluttajat.
Lopuksi hanke testataan kunkin partnerin toimesta tehtävällä pilotilla.

Helsinki Business College Oy osallistuu projektin kaikkiin työpaketteihin ja vastaa projektissa ”Viestintä” -työpaketista. Koulutusmoduuli sijoittuu EQF tasolla luokkaan 5.

Hankkeen kesto: 1.12.2015-31.3.2019 (3 vuotta)

Rahoitus: Interreg-ohjelma, Central Baltic. Kokonaisbudjetti 1 160 000 €.

Projektin koordinaattori on Tietotekniikan koulutuksen kehittämissäätiö Tallinnasta (The Technology Education Support Foundation, Tallinn, Estonia)

Projektin muut partnerit ovat:

 • BCS Koolitus As, Tallinna, Viro
 • Tallinn Polytechnic School, Tallinna, Viro
 • Riga Technical College, Riika, Latvia
 • Helsinki Business College, Helsinki, Suomi
 • The Latvian Information and Communications Technology Association, Riika, Latvia
 • Foundation Innove, Tallinna, Viro

Katso myös projektin verkkosivut

Lisätiedot

Jouni Hytönen, kehittämispäällikkö
Helsinki Business College Oy
+358 40 717 9991 | jouni.hytonen@bc.fi

Keskeyttäneet kouluun – KEKO

1.2.2016-31.5.2018
KEKO-hankkeessa on suunniteltu ja pilotoitu projektimaista oppimista, yksilöllisten opintopolkujen rakentumista, kehitetty opiskelijoiden ohjauksen henkilökohtaistamista ja järjestetty ohjaustyötä tekeville työpajoja ja yhteistyötapaamisia. Ydintoiminnoiksi on muodostunut opintojen keskeyttämisen ehkäisy mm. avoimia oppimisympäristöjä perustamalla ja niiden toimintaa kehittämällä. Tässä ESR-hankkeessa rahoittajakumppanina on Hämeen ELY-keskus. Koordinaattorina toimii Business College Helsinki ja projektikumppaneitamme ovat Suomen Diakoniaopisto / SKY Opiston kampus, Point College ja Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Lue lisää 

 

 

 

 

 

VÄYLÄ TYÖHÖN

Väylä työhön -hanke on suunnattu maahanmuuttajien kanssa työskenteleville työnantajille, oppilaitoksille, ohjaamoille ja muille ammattilaisille, jotka auttavat maahanmuuttajia löytämään oman jatkopolkunsa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kotoutumiskoulutuksen käyneet, työttömät maahanmuuttajat, jotka kuuluvat kotoutumislain piiriin.

Väylä työhön -hanke käynnistyi alkuvuonna 2017 ja jatkuu vuoden 2019 kesäkuun loppuun asti.

Hanke on ESR-rahoitteinen ja siinä on mukana seitsemän oppilaitosta ympäri pääkaupunkiseutua: Amiedu, Helsinki Business College, Stadin aikuisopisto ja Suomen Diakoniaopisto Helsingistä, Omnia Espoosta sekä Varia ja Vantaan aikuisopisto Vantaalta.

Hankkeen tavoitteet lyhyesti

 • luoda verkosto koulutusta tarjoavien ja ohjaustyötä tekevien organisaatioiden kesken
 • laatia toimintamalli, jonka avulla rakennetaan silta kotoutumiskoulutuksen ja jatkopolkujen välille
 • kehittää yhteistyötä TE-toimiston ja oppilaitosten välillä
 • koota yhteen paikkaan hankkeessa toteuttavat koulutukset, uudet toimintamallit sekä jo olemassa olevat palvelut
 • koota osaamisen tunnistamiseen kehitetyt ja kehitettävät toimintamallit
 • kehittää digitaalisia palveluja
 • kehittää työpaikalla tapahtuvaa S2-ohjausta, jotta kielitaidottomuus ei olisi este työ-elämään pääsylle.

Lue lisää: Yrityspolku Suomessa –yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen

KIELO – kielitietoinen ohjaus ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä

1.9.2018-31.8.2020

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan valmennusohjelmat ammatillisille kouluttajille ja työpaikkaohjaajille. Tavoitteena on antaa kouluttajille ja työpaikkaohjaajille lisää valmiuksia kielitietoiseen ohjaukseen. Yhteishanketta koordinoi Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, projektikumppaneina Business College Helsinki, Edupoli, Luksia ja Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu. Rahoittajakumppanina toimii Opetushallitus.