Työpaikkaohjaaja

Kun opiskelija opiskelee aidossa työympäristössä, hän tarvitsee työpaikkaohjaajan. Työpaikkaohjaaja suunnittelee, ohjaa ja arvioi opiskelijan oppimista työpaikalla.

Työpaikkaohjaajan tehtävänä on:

  • perehdyttää opiskelija työpaikan käytäntöihin
  • osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadintaan (HOKS)
  • ohjata sopimuksessa ja HOKSissa sovittuja työtehtäviä
  • antaa opiskelijalle palautetta osaamisen kehittymisestä
  • tehdä yhteistyötä opettajan kanssa
  • arvioida opiskelijan osoittamaa osaamista yhdessä Business Collegen ohjaavan opettajan kanssa

Lue lisää työpaikkaohjaajan roolista ja käytännöistä

Työpaikkaohjaajakoulutus

Oppilaitoksemme järjestää maksutonta työpaikkaohjaajakoulutusta kaksi kertaa lukukaudessa. Koulutus on tarkoitettu työnantajille, työpaikalla opiskelijoita ohjaaville ja ohjauksesta kiinnostuneille henkilöille. Koulutus järjestetään etäyhteyden kautta ja sen kesto on noin tunti. Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa opiskelijoidemme työelämässä oppimisesta, ammatillisista perustutkinnoista ja yhteistyömahdollisuuksista Business Collegen kanssa. Osallistujat pääsevät myös jakamaan kokemuksiaan ja vinkkejään arjen työpaikkaohjaamiseen.

Lisätietoja koulutuksesta, niiden ajankohdista ja ilmoittautumisesta: tyoelamapalvelut@bc.fi