Työpaikkaohjaaja

Kun opiskelija opiskelee aidossa työympäristössä, hän tarvitsee työpaikkaohjaajan. Työpaikkaohjaaja suunnittelee, ohjaa ja arvioi opiskelijan oppimista työpaikalla.

Työpaikkaohjaajan tehtävänä on:

  • perehdyttää opiskelija työpaikan käytäntöihin
  • osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadintaan (HOKS)
  • ohjata sopimuksessa ja HOKSissa sovittuja työtehtäviä
  • antaa opiskelijalle palautetta osaamisen kehittymisestä
  • tehdä yhteistyötä opettajan kanssa
  • arvioida opiskelijan osoittamaa osaamista yhdessä Business Collegen ohjaavan opettajan kanssa

Lue lisää työpaikkaohjaajan roolista ja käytännöistä