Service Desk Specialist -koulutus

Koulutamme uusia Service Desk Specialisteja, jotka erikoistuvat teknisten IT-palvelujen toteuttamiseen. Koulutusohjelma on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä kumppaniyrityksen kanssa. Yritys myös esittelee toimintaansa opiskelijoille sekä järjestää koulutusta priorisoimistaan aihealueista. 

Koulutus toteutetaan orientaatiopäivää lukuun ottamatta 100 % etänä, joten voit hakeutua opiskelijaksi riippumatta asuin- tai työpaikkasi sijainnista. 

Voit hakeutua alanvaihtajille suunniteltuun päätoimiseen koulutusohjelmaan tai kehittää osaamistasi nykyisessä työssäsi ja hakeutua työn ohella toteutettavaan Service Desk -koulutukseen. 


Tutkinto

Service Desk Specialist -koulutus, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osatutkinto (voit halutessasi suorittaa koko tutkinnon)


Kesto

17 kk


Kenelle

Henkilölle, joka haluaa työskennellä IT-alalla asiantuntijatehtävissä. Koulutus järjestetään suomen kielellä.Ajankohta

Koulutus alkaa 11.1.2022


Hakeminen

Hakuaika 3.9. – 28.11.2021.

Tavoitteena kehittää osaamistasi IT-alan työssäsi? Haku työn ohella toteutettavaan koulutukseen »


Pääsykoe

Haastattelu 8.-12.11.2021


Hyvät työllistymismahdollisuudet IT-alalle

Service Desk Specialist -koulutus on suunniteltu aikuisille, jotka haluavat tehdä töitä IT-alan asiantuntijoina. Koulutus on hyvin käytännönläheistä verrattuna vastaaviin korkeakouluopintoihin. Opiskelijoiden käytössä on Windows-ympäristö ja kannettavat tietokoneet. Service Desk Specialistien työllistymismahdollisuudet yrityksiin ja muihin organisaatioihin ovat hyvät. Aiemmasta, muilla aloilla hankitusta, ns. substanssiosaamisesta on myös usein hyötyä IT-alan asiantuntijatyössä. 

“Koulutuksen monipuolisuus yllätti. Luulin, että koulutus keskittyy suurimmaksi osaksi vain Service Desk puoleen, mutta sen lisäksi perehdymme mm. kyberturvallisuuteen ja pilvipalveluihin. Työharjoitteluni CGI:llä on pilvipalveluiden parissa ja harjoittelussa tulee olemaan myös kyberpuolta. “

Lue Suvin kokemus Service Desk Specialist –koulutusohjelmassa opiskelusta »

Partnerit 

Yritysyhteistyökumppanina Service Desk Specialist -koulutuksessa on Elisa. 

Alanvaihtajien Service Desk Specialist -koulutus 2022 – 2023 

Koulutuksessa opetetaan vain Service Desk Specialistin tehtävän ja yleisesti IT-alan asiantuntijatyössä vaadittavien töiden kannalta keskeisimmät osat tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta: 

Tammikuusta 2022 joulukuuhun 2022 opiskellaan etänä Teamsin välityksellä opettajien johdolla. Syyslukukaudella koulutusta järjestetään yhdessä Elisan kanssa. 

Opintojen loppuaika kevätlukukaudella 2023 vietetään työelämässä oppien. Harjoittelun suositeltu kesto on 5 kk. 

Opintoluettelo 

Kevät 2022 
Käyttöjärjestelmät ja laitteet 
Tietoliikenne 
M365 ja Google Workspace 
Active Directory 
ITIL 4 ja tikettijärjestelmät 
IAMin perusteet ja tietosuoja 

Syksy 2022 
Azure ja Google Cloud 
Intune ja Autopilot 
Kyberturvallisuuden ylläpitäminen

Työn ohessa toteutettava Service Desk -koulutus IT-alan työssä toimiville 

Koulutuksen kokonaiskesto on noin vuoden. Koulutusohjelma sisältää 19 koulutuspäivää (noin 2 pv / kk). Orientaatiopäivää Helsingissä lukuun ottamatta koulutuspäivät toteutetaan etäopetuksena, joten voit osallistua koulutukseen riippumatta yrityksesi tai asuinpaikkasi sijainnista. Koulutus työn ohessa on maksuton.

Opintojen aikana kehität ammattitaitoasi soveltamalla koulutuksessa saamiasi oppeja käytännön työssäsi IT-alalla. Koulutuksen myötä tulet näin kehittäneeksi työtäsi ja toimintaasi IT-alan ammattilaisena sekä oman tiimisi ja organisaatiosi toimintaa. 

Koulutuksen yhteydessä suoritat tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osia antamalla näytöt käytännön työtehtävissä, omalla työpaikallasi.  

Tutustu koulutuspäivien alustavaan aikatauluun ja sisältöön »

Voit osallistua koulutukseen ja suorittaa tutkinnon ns. omaehtoisina opintoina tai solmimalla työnantajan kanssa oppisopimuksen. Molemmat opiskelumuodot edellyttävät työpaikkaa alan työtehtävien parissa

Keskustele työnantajasi kanssa mahdollisuudesta aloittaa opinnot oppisopimuksella. Katso mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa. 

Lue mitä eroa on oppisopimuskoulutuksella ja omaehtoisilla opinnoilla

Työn ohessa toteutettavaan koulutukseen valitaan haastatteluiden perusteella noin 10 opiskelijaa. Paikat täytetään hakujärjestyksessä, mikäli hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja. Aloitamme haastattelut jo ennen hakuajan päättymistä. 

Päätoimisiin opintoihin haastattelun kautta 

Service Desk Specialist -koulutukseen ei ole pääsykoetta. Sopivimmat hakijat valitaan haastatteluun. Haastatteluiden perusteella ryhmään valitaan noin 25 opiskelijaa. Tärkeintä on hyvä motivaatio, joten jos sinä todella haluat aloittaa uran IT-alalla, sinulla on hyvä mahdollisuus päästä mukaan! 

Valintaperusteet 

Hakemus: 0 – 5 valintapistettä (arvioidaan hakijan motivaatiota, urasuunnitelmaa, suomen kielen osaamista sekä tietotekniikan pohjaosaamista) 

Pohjakoulutus: 0 – 2 valintapistettä hakemusvaiheessa, 0 – 1 haastatteluvaiheessa. Hakemusvaiheessa vähintään alempi korkeakoulututkinto: 1 valintapiste, vähintään ylempi korkeakoulututkinto tai vähintään alempi korkeakoulututkinto tekniikasta, luonnontieteistä tai liiketaloudesta: 2 valintapistettä. Haastatteluvaiheessa kaikista aiemmin suoritetuista korkeakoulututkinnoista saa 1 valintapisteen. 

Haastattelu: 0 – 5 valintapistettä 

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemuksen valintapisteiden sekä pohjakoulutuksen valintapisteiden summan perusteella. 

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun valintapisteiden sekä pohjakoulutuksen valintapisteiden summan perusteella. Pisteiden ollessa tasan, valintajärjestys ratkaistaan haastattelun valintapisteiden perusteella. Haastattelupisteidenkin ollessa tasan, valintajärjestys ratkaistaan hakemuksen valintapisteiden perusteella. Kaikkien pisteiden ollessa tasan valinta tehdään arvonnalla.  

Mietitkö koko IT-tukihenkilön tutkinnon suorittamista – tai entäs jatko-opiskelut töiden ohella? 

Jos haluatkin suorittaa tämän osatutkinnon lisäksi koko IT-tukihenkilön tutkinnon (tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto), opiskellaan puuttuvat osat ajasta ja paikasta riippumattomassa verkko-oppimisympäristössä. Tarvittaessa saat puuttuviin kokonaisuuksiin opettajiltamme ohjausta tiloissamme. Koko tutkinnon suorituksen jälkeen saat käytössäsi olleen kannettavan tietokoneen omaksesi. 

Jos haluat jatkaa alan korkeakouluopintoja töiden ohella, perustutkinnosta voit hakeutua jatkamaan jatko-opintoväylien kautta Haaga-Heliaan tietojenkäsittelyn tradenomiksi tai Metropoliaan ICT-insinööriksi (Metropolian jatko-opinnot vain päätoimisena opiskeluna). Jatko-opintoväylän opiskelijana voit saavuttaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kautta lähes vuoden korkeakouluopinnot perustutkinnossa saavutetusta osaamisesta. 

Lisätietoja

hakumenettelystä opintotoimisto, opintotoimisto@bc.fi

sisällöstä lehtori Juha Vuorinen, juha.vuorinen@bc.fi