Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Opiskelijamme voivat suorittaa perustutkinto-opintojen aikana ns. väyläopintoja ammattikorkeakoulussa. Väyläopintojen kautta on mahdollisuus päästä ilman pääsykoetta ammattikorkeakouluun.

Teemme yhteistyötä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Metropolian kanssa. Väyläopintoihin haetaan erikseen ja niihin pääseminen edellyttää hyvää opintomenestystä ja sujuvaa suomen kielen taitoa.

Haaga-Helian väyläryhmä alkaa vuosittain aina elokuussa ja tammikuussa ja hakuinfot järjestetään kahdesti vuodessa. Väyläryhmään valitaan maksimissaan 15 opiskelijaa / lukukausi. Jatko-opintoväylässä suoritetaan vähintään 55 opintopistettä.

Haaga-Helian väyläopintoihin sisältyy:

  • maksuton opiskelu Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa kahden lukukauden ajan
  • opinto-ohjaus Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa
  • erillistoteutus: AMK-opiskeluvalmiuksien kehittäminen 5 op
  • Business College Helsingin tutkinto tulee olla tehtynä ennen kuin voi siirtyä väyläopintojen kautta ammattikorkeakouluun.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto-opiskelijat voivat hakea väyläopintojen kautta myös Metropolian ICT-insinööriopintoihin. Metropolian väyläopintoihin tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat voi hakeutua milloin vain eli Metropoliassa ei ole haku- tai aloitusaikatauluja.

Väyläopintojen lisäksi tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat voivat suorittaa korkeakouluopintoja perustutkintoon kuuluvina valinnaisina opintoina. Näitä valinnaisia opintoja voi suorittaa ammattikorkeakouluissa (Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia) tai Helsingin yliopistossa. Metropolian ja Helsingin yliopiston opintoihin opiskelijat saavat ohjausta Business Collegen ammatillisilta opettajilta.