Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Opiskelijamme voivat suorittaa perustutkinto-opintojen aikana ns. väyläopintoja ammattikorkeakoulussa. Väyläopintojen kautta on mahdollisuus päästä ilman pääsykoetta ammattikorkeakouluopintoihin.

Jatko-opintoväylissä suoritetaan 60 opintopistettä.

Teemme yhteistyötä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Metropolian kanssa. Väyläopintoihin haetaan ja niihin pääseminen edellyttää hyvää opintomenestystä. Haaga-Helian väyläryhmä alkaa vuosittain aina elokuussa, ja haku tapahtuu kevätlukukaudella.

Haaga-Heliassa väyläopintoihin sisältyy:

  • maksuton opiskelu Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa
  • opinto-ohjaus Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa
  • erillistoteutus: AMK-opiskeluvalmiuksien kehittäminen 5 op

Business College Helsingin tutkinto tulee olla tehtynä ennen kuin voi siirtyä väyläopintojen kautta ammattikorkeakouluun.

Haaga-Helian jatko-opintoväylä on ainakin meillä toistaiseksi vain kaksoistutkinto- tai aikuisopiskelijoille. Vain perustutkintoa suorittavien osalta suosittelemme, että he tekisivät vähintään 10 op Haaga-Helian tietojenkäsittelyn tradenomin perusopintoja ennen kuin hakeutuvat Haaga-Helian jatko-opintoväylään.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto-opiskelijat voivat hakea väyläopintojen kautta myös Metropolian ICT-insinööriopintoihin.

Metropolian väyläopintoihin tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat voi hakeutua milloin vain, eli siinä ei ole haku- tai aloitusaikatauluja.

Väyläopintojen lisäksi tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat voivat suorittaa korkeakouluopintoja perustutkintoon kuuluvina valinnaisina opintoina. Näitä valinnaisia opintoja voi suorittaa ammattikorkeakouluissa (Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia) tai Helsingin yliopistossa. Metropolian ja Helsingin yliopiston opintoihin opiskelijat saavat ohjausta Business Collegen ammatillisilta opettajilta.