Identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) -kyberkoulutus, englannin kielellä


Koulutamme tulevia kyberturvallisuuden osaajia identiteetin- ja pääsynhallintaan. IAM-kyberkoulutus on intensiivinen ja tiivis kokonaisuus, joka kestää vuoden 2024 tammikuusta toukokuun 2025 loppuun.  

Koulutus toteutetaan 100 % etänä, joten voit hakeutua opiskelijaksi riippumatta asuinpaikkasi sijainnista. Opinnot käynnistyvät Pasilassa paikan päällä pidettävällä orientaatiopäivällä, johon opiskelijan tulee osallistua.

Yhteiskuntaa suojaamassa  

Identiteetinhallinnan (IM) avulla käyttäjän identiteetti – eli kuka tai mikä olet – tunnistetaan automaattisesti ja luotettavasti (authentication). Pääsynhallinta (AM) varmistaa reaaliajassa, mitä identiteetti saa ja voi tehdä, jotta käyttäjän sekä palvelun tiedot ja resurssit ovat suojattu (authorization). IAM laajentaa tietoturvan yli laitteen ja sovelluksen keskeisellä käsitteellä “oikea pääsy, oikealle käyttäjälle, oikeaan aikaan”. IAM:n työkalut kuten monivaiheinen tunnistautuminen (MFA) pitää käyttäjän tiedot ja identiteetin turvassa, vaikka hyökkääjä onnistuisikin murtautumaan ensimmäisen vaiheen läpi. Samalla IAM parantaa digipalveluiden käyttökokemusta mahdollistamalla monen eri palvelun turvallisen käyttämisen yhdellä kirjautumisella (SSO).

Kasva kyberturvallisuuden asiantuntijaksi erikoistumalla identiteetin- ja pääsynhallintaan, joka on yksi tärkeimmistä modernin tietoturvan alueista ja olennainen menetelmä GDPR:n vaatimustason saavuttamiseksi.

Opettajat ovat todella mukavia. On hyvä, kun heidän opetuksensa lähtee perusteista. Jotkut opiskelijat ovat kuitenkin jo käytännössä valmiita IT-ammattilaisia. Meillä on Discordissa monta kanavaa ja edistyneemmät voivat tehdä tehtäviä eteenpäin.

Lue kyberturvallisuusalan opiskelijan Juhon haastattelu »

Tietoturva-alan asiantuntijatyöhön käytännönläheisillä opinnoilla  

Identity and Access Management (IAM) -koulutus toteutetaan päätoimisena koulutuksena. Koulutus on hyvin käytännönläheistä verrattuna vastaaviin korkeakouluopintoihin. Tarve alan asiantuntijoista on suuri, koska palvelujärjestelmien määrä kasvaa ja käytännössä kaikissa niissä tarvitaan identiteetin- ja pääsynhallintaa. IAMiin keskittyvää koulutusta on Suomessa tarjolla vähän ja myös sen vuoksi alan osaajilla on hyvät työllistymismahdollisuudet. Opiskelijoiden käytössä on opiskelun aikana Windows-ympäristö ja kannettavat tietokoneet.  Tietokoneet jaetaan opiskelijoille orientaatiopäivässä Pasilassa. 

Business College on Women4Cyber Finlandin yhteistyökumppani vuonna 2023.

Näin alanvaihtajien päätoiminen IAM-kyberkoulutus etenee vuonna 2024-2025

Tammikuusta joulukuuhun 2024 opiskellaan etänä Teamsin välityksellä opettajien johdolla.   Opintojen loppuaika kevätlukukaudella 2025 vietetään työelämässä oppien. Harjoittelun suositeltu kesto on 5 kk. 

Opintoluettelo   

Koulutuksessa opetetaan vain digitaalisen identiteetin ja käyttöoikeuksien hallinnan työn kannalta keskeisimmät tutkinnon osat tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta:  

  • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät  
  • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen  
  • Järjestelmätuessa toimiminen  
  • Kyberturvallisuuden ylläpitäminen  

Kevät 2024 
Päätelaitteet ja käyttöjärjestelmät 
Tietoliikenne 
M365 ja Google Workspace 
IT-palveluprosessit 
Active Directory ja Azure AD

Syksy 2024 
Intune ja Autopilot
Kyberturvallisuuden perusteet
IAM 

Päätoimisiin opintoihin haastattelun kautta 

Identeetin- ja pääsynhallinta (IAM) -koulutukseen ei ole pääsykoetta. Sopivimmat hakijat valitaan haastatteluun. Haastatteluiden perusteella ryhmään valitaan noin 30 opiskelijaa. Tärkeintä on hyvä motivaatio ja tekniset valmiudet oppia uutta, joten jos sinä todella haluat aloittaa uran kyberturvallisuuden osaajana, sinulla on hyvä mahdollisuus päästä mukaan.  

Valintaperusteet  

Hakemus: 0-8 valintapistettä (arvioidaan hakijan motivaatiota, urasuunnitelmaa sekä tietotekniikan pohjaosaamista)  

Suomen kielen osaaminen: 0 – 1 valintapistettä (äidinkieli, suomi toisena kielenä tai YKI 4 –tason todistettu osaaminen: 1 valintapiste) 

Pohjakoulutus: 0 – 1 valintapistettä aiemmin suoritetusta alemmasta tai ylemmästä korkeakoulututkinnosta.

Haastattelu: 0-9 valintapistettä  

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemuksen, suomen kielen osaamisen ja pohjakoulutuksen valintapisteiden summan perusteella.   

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun ja suomen kielen osaamisen valintapisteiden summan perusteella.   Pisteiden ollessa tasan, valintajärjestys ratkaistaan haastattelun valintapisteiden perusteella. Haastattelupisteidenkin ollessa tasan, valintajärjestys ratkaistaan hakemuksen valintapisteiden perusteella. Kaikkien pisteiden ollessa tasan valinta tehdään arvonnalla. Mikäli hakija ei osallistu haastatteluun, johon on saanut kutsun, hakemus hylätään automaattisesti.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa. Katso englannin kielen vaatimukset täältä.

Opiskelijalla tulee olla voimassa oleva Suomen oleskelulupa hakemusta jätettäessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä suomalaisen viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus tai Suomen oleskelulupa. Kuva oleskeluluvasta tulee liittää hakemuksen liitteeksi. Emme hyväksy hakemuksia ilman Suomen oleskelulupaa.

Sittenkin koko IT-tukihenkilön tutkinto ja jatko-opiskelu töiden ohella? 

Jos haluatkin suorittaa tämän osatutkinnon lisäksi koko IT-tukihenkilön tutkinnon (tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto), opiskellaan puuttuvat osat ajasta ja paikasta riippumattomassa verkko-oppimisympäristössä. Tutkintoon kuuluvat yhteiset tutkinnon osat (35 op) sisältävät esimerkiksi matematiikan ja suomen kielen opintoja äidinkielen tai S2-kielen tasolla. Opinnot tulee suorittaa itsenäisesti verkkokursseilla. Jos olet suorittanut lukion tai ammatillisen perustutkinnon Suomessa, näitä opintoja pyritään tunnustamaan mahdollisimman paljon.

Perustutkinnosta voit hakeutua jatkamaan jatko-opintoväylien kautta Haaga-Heliaan tietojenkäsittelyn tradenomiksi tai Metropoliaan ICT-insinööriksi (Metropolian jatko-opintoväylän vaihtoehtona vain päätoiminen opiskelu). Jatko-opintoväylän opiskelijana voit saavuttaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kautta lähes vuoden korkeakouluopinnot perustutkinnossa saavutetusta osaamisesta.  

Lisätietoja 

hakumenettelystä opintotoimisto, opintotoimisto@bc.fi 
sisällöstä Aristoteles Heikkilä, aristoteles.heikkila@bc.fi 

BC Students

19.6.2024

MUNOL 2024: Nuorten kansainvälistä yhteistyötä ja diplomatiaa


MUNOL 2024 -konferenssin tunnelmia.

18.6.2024

Kehitä henkilöstösi osaamista oppisopimuskoulutuksen avulla


Oppisopimuskoulutus on erinomainen keino kehittää nykyisen henkilöstön osaamista.

14.6.2024

Opintojen aloitus elokuussa 2024


Orientaatiopäivien aikataulut on porrastettu niin, että päivän aikana on 2-3 eri aloitusaikaa. Saat noin viikkoa ennen orientaatiopäivääsi meiltä sähköpostin, jossa on…