Ohjauspalvelut


Tarjoamme opiskeluihin liittyvää tietoa ja opiskeluun liittyviin ongelmiin apua ja ratkaisuja. Opiskelijoita palvelevat HOKS-ohjaajien, opinto-ohjaajien ja erityisopettajan lisäksi kuraattorit, psykologit, terveydenhoitajat ja lääkäri. Palvelua tarjotaan kaikille opiskelijoillemme ja tarjoamistamme opinnoista kiinnostuneille. Meille on tärkeää, että opiskelija voi rakentaa henkilökohtaisen suunnitelman opinnoilleen.