Business College Helsinki


Projektit ja verkostot


Business College Helsinki on aktiivinen, kokenut ja osaava hanketoimija. Toimimme alueellisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä kehittämisverkostoissa.

Kansainvälisyys


Kansainvälinen yhteistyömme perustuu pitkäaikaisiin yhteistyökumppanuuksiin, joiden ansiosta kansainvälinen toimintamme on laajaa ja monimuotoista.

Laadunhallinta


Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa, toimialat ja työtehtävät muuttuvat. 

Ympäristövastuu


Olemme olleet WWF:n hyväksymä Green Office -toimisto jo vuodesta 2006 alkaen. WWF:n Green Officen tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja ekologisen jalanjäljen pienentäminen.

Meistä


Business College Helsinki on moderni ja dynaaminen, työelämän osaajia kouluttava ammatillinen oppilaitos. Olemme erikoistuneet liiketoiminnan sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutusaloille.

Alumni


Alumnitoiminnan tarkoituksena on pitää yllä hyviä suhteita valmistuneiden opiskelijoiden ja oppilaitoksen välillä.