Yhteisten tutkinnon osien arvosanojen korottaminen valmistumisen jälkeen