Sinustako myynnin ja markkinoinnin huippuammattilainen?


Haluatko ymmärtää asiakkaasi ostokäyttäytymistä ja päätöksentekoon vaikuttavia syitä? Onko tavoitteenasi ylittää hänen odotuksensa, ei pelkästään täyttää niitä? Haluatko ylittää tavoitteet tehokkaiden digimarkkinointikampanjoiden ansiosta ja kasvattaa myyntiä? Jos vastasit kyllä, kyllä ja kyllä, hae tähän liiketoiminnan ammattitutkinnon koulutukseen, jonka tavoitteena on tarjota sinulle eväät matkallesi kohti myynnin ja markkinoinnin huippua!

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä tai markkinoinnin ja markkinointiviestinnän parissa (B2C) ja hallitset alan perustiedot. Tehtävissäsi voit suunnitella asiakashankintaa tai kehittää asiakaskokemusta. Olet hankkinut jo jonkin verran alan osaamista työkokemuksen tai aiempien opintojen kautta ja haluat nyt syventää tietojasi ja taitojasi. Koulutus sopii hyvin myös yrittäjille, jotka haluavat tehostaa myyntiään ja parantaa asiakaskokemusta. Myynnin, markkinoinnin ja asiakashankinnan ja asiakaskokemuksen lisäksi opit ymmärtämään liiketoiminnan lainalaisuuksia ja niiden yhteyden kaikkeen yrityksen toimintaan.

Koulutuksen käytyäsi ymmärrät yrityksesi liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä ja teet käytännön myynti- ja asiakaspalvelu-, tai markkinointityötä suunnitelmallisella ja kehittävällä otteella, syyt ja seuraukset analysoiden.

Tiedät:

  • miten voit suunnitella, kehittää ja toteuttaa työtäsi tavoitteellisesti
  • miten voit seurata ja analysoida toimenpiteiden tuloksia
  • miten voit kehittää palveluja ja tuotteita palvelumuotoilun avulla, yhdessä asiakkaan kanssa
  • miten toimintaympäristön muutokset vaikuttavat organisaatiosi liiketoimintaan
  • miten organisaatiosi kustannusrakenne muodostuu

Koulutuksen sisältö

Liiketoiminnan ammattitutkinto muodostuu kolmesta suoritettavasta tutkinnon osasta. Koulutuskokonaisuuteemme ja koulutuspäivien keskeiset sisällöt on rakennettu huomioiden alla olevien tutkinnon osien osaamis- ja ammattitaitotavoitteet, joihin pääset tutustumaan tarkemmin klikkaamalla tutkinnon osaa.

  1. Jokainen opiskelija suorittaa tutkinnon osan Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen
  2. Opiskelija valitsee joko myyntiin ja asiakaspalveluun tai markkinointiviestintään liittyviä opintoja:
  3. Lisäksi opiskelija valitsee toisen alla olevista tutkinnon osista:

Valinnaiset tutkinnon osat valitset sen mukaan, minkälaisissa työtehtävissä toimit ja minkälaisia tehtäviä pääset työpaikallasi tekemään oppiaksesi aiheesta lisää.

Koulutuspäivien teemat on kuvattu oheiseen pyramidikuvaan:

Koulutuksen yhteydessä tutustut markkinoinnin ja myynnin systemaattiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen
(esimerkiksi somemarkkinointi, monikanavaisuus, tiedonkeruumenetelmät ja asiakasluokittelu).
Perehdymme myös seikkaperäisesti palvelumuotoiluun ja asiakaskokemuksen muodostumiseen.
Koulutuksen kuluessa toteutamme EASI- käyttäytymis- ja motivaatiokartoituksen kaikille opiskelijoille.
Kartoitus auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kompastuskivet asiakaskohtaamisen näkökulmasta.

Toteutustapa ja kesto

Koulutuksen kokonaiskesto on noin vuoden, jonka aikana järjestetään yhdeksän koulutuspäivää, jotka toteutetaan joko lähi- tai etäkoulutuspäivinä (noin 1 päivä/kk). Lisäksi on verkko-opintoja sekä soveltavien oppimistehtävien tekemistä. Osallistumalla koulutuspäiviin saat tietoa, jota sovellat käytäntöön. Koulutuksen aikana käytössäsi on Eduhouse a+ -verkkokoulutusympäristö sekä KauppakamariTieto -palvelun sähköinen kirjasto.

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen omissa työtehtävissä

Tarvittavaa osaamista ja ammattitaitoa hankit pääasiassa omalla työpaikallasi: opit, kun teet käytännössä tutkinnon edellyttämiä myynti- ja asiakaspalvelu-, tai markkinointitehtäviä suunnitelmallisella ja kehittävällä otteella. Opiskelu edellyttääkin, että sinulla on alan työpaikka, sillä osaaminen näytetään aidoissa työtehtävissä. Työpaikaltasi sinulle valitaan arvioija, joka arvioi osaamistasi oppilaitoksen arvioijan lisäksi.

Opiskelumuodot

Voit osallistua koulutukseen ja suorittaa tutkinnon ns. omaehtoisina opintoina tai solmimalla työnantajan kanssa oppisopimuksen. Molemmat opiskelumuodot edellyttävät työpaikkaa alan työtehtävien parissa.

Keskustele työnantajasi kanssa mahdollisuudesta aloittaa opinnot oppisopimuksella. Katso mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa.

Lue mitä eroa on oppisopimuskoulutuksella ja omaehtoisilla opinnoilla.

Hakeminen ja valinta

Opiskelijavalinnoissa tärkeänä valintakriteerinä on hakijan työtehtävien soveltuvuus tutkinnon suorittamiseen. Haastattelemme kaikki hakijat ja arvioimme koulutuksen sopivuuden hakijalle. Haastattelut aloitetaan jo ennen hakuajan päättymistä. Koulutukseen otetaan 25 opiskelijaa ja paikat täytetään hakujärjestyksessä, mikäli hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja.

Koulutuksen sisältö ja opiskeltavat tutkinnon osat suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa huomioiden tämän työtehtävät ja kehittymistavoitteet sekä aiempi koulutus ja osaaminen (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma).

Koulutuskumppanina Profiant

Koulutuksesta vastaavat Profiantin asiantuntijat hyödyntävät monialaista tutkimustietoa ja heillä on laaja-alaista yritysmaailman kokemusta. Saila Saarelma on yksi koulutusohjelman toteuttavista profianteista.

”Olen työskennellyt lähes koko ikäni yritysmyynnissä – perheyrityksistä pörssiyhtiöihin, tekniikan ja median parissa. Markkinajohtajan ja haastajaorganisaatioiden leivissä. Myyntityö on palkitsevaa ja tuottaa kaikille osapuolille onnistumisen iloa, ehdottomasti työn parhaita puolia.”

Lue lisää koulutuksessa käytetystä lähestymistavasta Profiantin blogista.

Yhteystiedot

Siikku Haataja, koulutusasiantuntija | siikku.haataja@bc.fi | 044 775 6445
Tea Huikko, koulutuskoordinaattori | tea.huikko@bc.fi | 040 726 1255 (laskutus)

BC Students

19.6.2024

MUNOL 2024: Nuorten kansainvälistä yhteistyötä ja diplomatiaa


MUNOL 2024 -konferenssin tunnelmia.

18.6.2024

Kehitä henkilöstösi osaamista oppisopimuskoulutuksen avulla


Oppisopimuskoulutus on erinomainen keino kehittää nykyisen henkilöstön osaamista.

14.6.2024

Opintojen aloitus elokuussa 2024


Orientaatiopäivien aikataulut on porrastettu niin, että päivän aikana on 2-3 eri aloitusaikaa. Saat noin viikkoa ennen orientaatiopäivääsi meiltä sähköpostin, jossa on…