Erityisopetus

Erityisopettajan tai erva-opettajan puoleen voi kääntyä silloin, kun on tarvetta opetuksen erityisjärjestelyihin oppimisvaikeuksien, puutteellisen kielitaidon, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. Mikäli opiskelija tarvitsee jatkuvia oppimisen tukitoimia tai opiskeluhuoltopalveluja, hän voi saada erityisopetuspäätöksen ja mahdollisuuden opiskella henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaan.

Erityisopetuksen yhteystiedot

  • Vesa Löytynoja, laaja-alainen erityisopettaja, vesa.loytynoja@bc.fi
  • Ritva Pakkanen, erva-opettaja, ritva.pakkanen@bc.fi

Tukiopetus

Tukiopetuksen tarpeesta voi keskustella asianomaisen opettajan kanssa tai voi kääntyä erityisopettajan tai erva-opettajan puoleen. Myös opinto-ohjaajat auttavat opiskelijaa kaikissa oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Osa-aikainen erityisopetus

Mikäli opiskelijalla on henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), hänellä on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada ns. osa-aikaista erityisopetusta ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa erikseen sovittavalla tavalla. Osa-aikaisen erityisopetuksen vastuuhenkilönä toimii erityisopettaja.

  • Vesa Löytynoja, laaja-alainen erityisopettaja, vesa.loytynoja@bc.fi

Uusintatiistai

Uusintatiistai on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat rästiin jääneitä kokeita opettajien antamien ohjeiden mukaan.

Uusintatiistai (tila 417)
Viikoittainen ajankohta on tiistaisin
klo 16.00–17.20
Katso lukuvuoden 2017-2018 tarkemmat ajankohdat sähköisestä opinto-oppaasta

Vastuuhenkilöinä toimivat erva-opettaja Ritva Pakkanen ja erityisopettaja Vesa Löytynoja.