Erityisopetus

Erityisopettajan tai erva-opettajan puoleen voi kääntyä silloin, kun opiskelijalla on tarvetta opetuksen erityisjärjestelyihin oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi. Mikäli opiskelija tarvitsee jatkuvia oppimisen tukitoimia ja/tai opiskeluhuoltopalveluita, hänelle voidaan laatia erityisen tuen suunnitelma osana HOKS:a, jolloin kirjataan myös erityisen tuen päätös.

Tukiopetus

Tukiopetuksen tarpeesta voi keskustella asianomaisen opettajan kanssa tai voi olla yhteydessä myös erityisopettajaan tai erva-opettajaan.

Myös opinto-ohjaajat tukevat opiskelijaa kaikissa oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Osa-aikainen erityisopetus

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen suunnitelma ja siihen liittyvä erityisen tuen päätös, hänellä on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada ns. osa-aikaista erityisopetusta kaikille yhteisissä tutkinnon osissa (ns. YTO-aineet). Osa-aikaisen erityisopetuksen vastuuhenkilönä toimii erityisopettaja.

Erityisopetuksen yhteystiedot

Vesa Löytynoja, erityisopettaja
vesa.loytynoja@bc.fi | 040 824 9924

Ritva Pakkanen, erva-opettaja
ritva.pakkanen@bc.fi | 044 775 6312