Erityisen tuen palvelut Business Collegessa

Mikäli sinulla on oppimisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy, jonka vuoksi tarvitset pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea saavuttaaksesi tutkinnon, voimme laatia sinulle erityisen tuen suunnitelman.

Suunnitelma perustuu henkilökohtaisiin tavoitteisiin, vahvuuksiin ja valmiuksiin, jotka huomioidaan pedagogisena tukena sekä erityisinä opetus- ja opiskelujärjestelyinä.

Mikäli koet tarvitsevasi oppimisen ja opiskelun erityistä tukea, voit olla yhteydessä omaan HOKS-ohjaajaasi, erityisopettajaan, erva-opettajaan, opinto-ohjaajaan tai kuraattoriin.

Erityisen tuen mahdollisuutesi Business Collegessa:

  • ammatillisen opettajan antama tukiopetus/lisäohjaus
  • erityisopettajan tarjoama osa-aikainen erityisopetus yhteisissä tutkinnon osissa
  • avoimessa oppimisympäristössä opiskelu yksilöllisen suunnitelman mukaisesti
  • projektiryhmässä opiskelu (osa avointa oppimisympäristöä)
  • opiskeluvalmentajan tuki (edellyttää oman kotikunnan maksusitoumusta)
  • tehostettu opinto-ohjaus (vastuuohjaajanasi toimii opinto-ohjaaja ja/tai erityisopettaja)
  • opiskeluhuollon tuki (Helsingin kaupunki)
  • joustavat opiskeluajat (esim. kevennetty työjärjestys, työaikojen jousto työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa)
  • mukautettu oppimäärä henkilökohtaisten valmiuksiesi mukaan opinnoissa tai koko tutkinnon osissa