Opiskeluhuolto


Opiskeluhuolto on opiskelijan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä sekä ylläpitämistä ja niitä tukevaa toimintaa. Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää (ja oppilaitosyhteisöä tukevaa) yhteisöllistä toimintaa. Sitä toteuttaa oppilaitoksen koko henkilökunta.