Räätälöity yrityskohtainen koulutus


Koulutustarjontaamme kuuluu kaikille avointen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen lisäksi yrityskohtaisia, räätälöityjä täydennyskoulutuksia. Täydennyskoulutukset mahdollistavat työntekijälle omassa ammatissa kehittymisen, uralla etenemisen tai uudelleenkouluttautumisen.