Innovaatiotoiminta

Ekosysteemin rakentaminen ja verkostoituminen perustuvat luottamukseen

Verkostoituminen ja ekosysteemit perustuvat luottamukseen, toisten tuntemiseen ja sitoutumiseen. Kansainvälisessä OBCD-hankkeessa (Open Business for Community Development), jossa Helsinki Business College Oy on partnerina, rakennetaan sosiaalisten yritysten ekosysteemejä.  Ekosysteemit ovat julkisten toimijoiden, oppilaitosten, yritysten, säätiöiden ja muiden toimijoiden muodostamia systemaattisesti toimivia verkostoja. 

Millä tavoin yhteiskunnallisia yrityksiä tukeva ekosysteemi voidaan rakentaa?

Sosiaalisten yritysten ekosysteemin rakentaminen edellyttää huolellista suunnittelua, yhteistyötä ja eri sidosryhmien tukea. OBCD-hankkeessa aloitimme ekosysteemin rakentamisen sidosryhmäanalyysillä. Vastasimme kysymyksiin: Keitä sidosryhmiä olisi kutsuttava mukaan? Kenen pitäisi olla kiinnostunut tällaisesta ekosysteemistä? Mikä on ekosysteemin lisäarvo ja kuka voisi hyötyä siitä? Mikä on ekosysteemin toiminnan vaikutus yhteiskuntaan?

Sidosryhmäanalyysit ja sidosryhmien sitouttaminen

Ekosysteemissä on tärkeää tehdä yhteistyötä eri sidosryhmien, kuten valtion virastojen, voittoa järjestöjen, yritysten, sijoittajien, korkeakoulujen ja eri yhteisöjen kanssa. Rakentamalla ekosysteemiä ison yhteistyökumppaniverkoston kanssa voidaan jakaa resursseja ja asiantuntemusta tehokkaammin.

Ekosysteemin rakentaminen on jatkuva prosessi, joka edellyttää kaikkien sidosryhmien yhteistyötä ja sitoutumista. Ekosysteemit perustuvat yhteistyöhön ja verkostoitumiseen, ja ne rakentuvat luottamuksen varaan. Onnistumisen avain on tutustua toisiimme ja esitellä yrityksen toiminta tehokkaasti. Muun muassa tätä opettelimme pikaprojektitreffeillä Lapinlahden Lähteessä, joka on Suomen OBCD-ekosysteemin jäsen. 

ihmisiä huoneessa
Pikaprojektitreffit Lapinlahden Lähteessä. Kuva: Helena Miettinen.

Sosiaalisten yritysten ekosysteemin rakentaminen ja verkostoituminen voi olla myös hauskaa. Eurooppalaisen OBCD-projektin kolmas kansainvälinen kokous pidettiin Helsingissä. Yhteiskehittäminen ja yhdessä oppiminen oli taattua työskennellessämme upeassa Lapinlahden sairaalassa ja yhteiskunnallisessa yrityksessä, Lapinlahden Lähteessä. 

Seuraavaksi hankkeessa pilotoidaan MOOC-onlinekoulutusmoduuleja. Suomessa olemme valinneet kolme moduulia testattavaksi ja pilotoitavaksi: Ekosysteemit ja verkostoituminen, SE-markkinointi ja avoin liiketoiminta ja innovaatiot. Helsinki Business College Oy vastaa Suomen ammatillisen koulutuksen pilotoinnista, johon valitaan noin 20 yhteiskunnallisesta yrittämisestä kiinnostunutta. Pk-yritykset, start-up-yritykset, yhdistykset ja kaikki OBCD-ekosysteemistä, verkkokoulutuksesta ja vuorovaikutteisesta alustasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Aikataulu: touko-heinäkuu 2024. Ilmoittautumiset 24.4.2024 mennessä tästä.

Hankkeen rahoittaja: Erasmus+ Alliances for innovation

Lisätietoja

Helena Miettinen, Helena.miettinen@bc.fi 

Innovaatiotoiminta

Helena Miettinen - helena.miettinen@bc.fi

Kommentoi