MUNOL 2024: Nuorten kansainvälistä yhteistyötä ja diplomatiaa

Tänä vuonna kaksi Business Collegen opiskelijaa pääsi mukaan MUNOL (Model United Nations of Lübeck) -konferenssiin, joka järjestettiin 27.-31.5.2024 Lübeckissä, Saksassa. Kouluamme edustivat Alex Uusitalo ja Abdihanan Mohamud. Konferenssiin osallistui noin 350 nuorta eri maista keskustelemaan ja ratkomaan yhdessä globaaleja haasteita. Tapahtuman teemana oli “Migration Society: Borders of the Future” ja sen järjestäminen oli paikallisten Thomas Mann -koulun opiskelijoiden vastuulla. Opiskelijat saivat tukea opettajilta ja alumneilta, mutta hoitivat kaikki järjestelyt itse. Järjestelyyn osallistui kaiken kaikkiaan 150 opiskelijaa.

Mikä on MUNOL?

MUNOL on simuloitu Yhdistyneiden Kansakuntien kokous, jossa lukiolaiset ja opiskelijat astuvat diplomaattien rooliin. Opiskelijat eivät edusta omaa maataan, me suomalaisetkin olimme paikalla Ruotsin delegaationa. Osallistujat jakautuvat eri komiteoihin ja neuvostoihin, joissa he käyvät keskusteluja ja pitävät puheita ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä.

Tapahtuman tarkoituksena on edistää nuorten ymmärrystä kansainvälisestä politiikasta, kehittää heidän neuvottelu- ja viestintätaitojaan sekä lisätä heidän tietoisuuttaan globaaleista ongelmista. Konferenssiviikon aikana mukana olevat opettajat muuttuvat MUN-johtajiksi, jolloin he toimivat opiskelijoidensa neuvonantajina ja oikolukevat sekä korjaavat komiteoiden päätöslauselmia.

Opening Ceremony
MUNOL 2024 -konferenssin avajaiset.

Hyödyllisiä kokemuksia ja uusia oppeja

Opiskelijoille tapahtumaan osallistuminen oli mieleenjäävä kokemus. Osallistujat joutuvat jo etukäteen valmistelemaan kannanottoja ja perehtymään edustamansa maan toimiin. Konferenssissa opiskelijat eivät vain keskustele ja neuvottele, vaan he saavat myös mahdollisuuden oppia käytännön taitoja, kuten puheen johtamista, julkista puhumista ja konfliktien ratkaisua. MUNOLissa opiskelijat keskittyvät löytämään konkreettisia ratkaisuja käsittelemiinsä ongelmiin. Yhteistyö muiden delegaattien kanssa opettaa tärkeitä neuvottelutaitoja ja kykyä löytää kompromissiratkaisuja. Matkan parasta antia olikin opiskelijoidemme mukaan juuri muihin opiskelijoihin tutustuminen.

Me mukana olleet aikuiset seurasimme oli mielenkiinnolla järjestelyjä ja oheisohjelmaksi järjestettyjä puheenvuoroja. Keskustelimme myös muiden koulujen opettajien kanssa ja kävi ilmi, että heistä useat osallistuvat vastaavien tapahtumien järjestelyihin omissa kouluissaan. Näitä ideoita ja oppeja voidaan hyödyntää BC:n tulevien opintojen ja tapahtumien, kuten EU-simulaation ja kv-seminaarin toteuttamisessa. Toivottavasti pystymme osallistumaan vastaisuudessa MUNOLiin vähän isomman delegaation kanssa!

Business Collegen Orsolya Simon ja Jaana Torseke.
MUNOL 2024 -tapahtuman parhaat palat.

Teksti: Orsolya Simon


Muita artikkeleita

Alhaalta löydät ajankohtaiset uutiset ja kirjoitukset.

Artikkeleita ei löytynyt.