Kehitä henkilöstösi osaamista oppisopimuskoulutuksen avulla

Yritysten ja muiden työnantajaorganisaatioiden toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä tahdilla. Muutoksen ajureina toimivat mm. vihreä siirtymä, digitalisaatio, tekoäly ja väestön ikärakenteen muutos. Organisaatioissa on valtava tarve kehittää henkilöstön osaamista vastaamaan näihin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Yksi kustannustehokas vaihtoehto osaamistason nostamiseen ja uudistamiseen on oppisopimuskoulutus. Business College Helsingin jatkuvasta oppimisesta ja yrityspalveluista vastaava johtaja Laura Sydänmaanlakka kertoo, miksi työnantajien kannattaa lisätä oppisopimus mukaan organisaation jatkuvan oppimisen keinoihin. 

Oppiminen tapahtuu osana arjen työtä  

Oppisopimuskoulutuksessa iso osa oppimisesta tapahtuu omassa organisaatiossa. Opintoihin kuuluvat kehittämistehtävät toteutetaan soveltamalla niitä henkilön omaan työympäristöön. Koulutettavan henkilön oma organisaatio hyötyy koulutuksesta näin ollen jo koulutuksen aikana. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä, oppimisen arviointi tapahtuu näytöillä, ei tenttimällä.  

– Oppisopimuskoulutuksessa henkilön oppiminen tapahtuu osana arjen tekemistä. Oppisopimus tarjoaa työnantajalle vaikuttavan tavan kehittää olemassa olevan henkilöstönsä osaamista tulevaisuuden osaamistarpeet mielessä pitäen, toteaa Laura Sydänmaanlakka. 

– Usein oppisopimus mielletään ainoastaan uusien tekijöiden rekrytointikanavana. Tämä on tietysti tärkeä asia, mutta samalla hieman unohdetaan se, että oppisopimus on nimenomaan keino tukea nykyisen henkilöstön jatkuvaa oppimista. Oppilaitosten tarjoamat oppisopimuskoulutukset pohjautuvat suoraan työelämän tarpeisiin ja ne ovat lyhytkestoisia eivätkä vaadi henkilöiltä monen vuoden kouluttautumista. Oppisopimus ei myöskään automaattisesti tarkoita jonkin kokonaisen tutkinnon suorittamista, vaan se soveltuu myös osatutkintojen suorittamiseen. Oppisopimuskoulutus on hyvin kustannustehokas tapa kouluttaa henkilöstöä, ja se saattaa jopa auttaa säästämään rekrytointikuluissa, Sydänmaanlakka jatkaa.

Täsmäosaamista todelliseen tarpeeseen

Henkilöstön osaaminen on yritysten ja organisaatioiden tärkein kilpailutekijä. Samaan aikaan kireä taloudellinen suhdanne jarruttaa mahdollisuuksia rekrytoida uusia osaajia. Katse kannattaa nyt kääntää olemassa olevaan organisaatioon ja sen osaamisen kehittämiseen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. – Organisaatiot menestyvät, kun siellä on ajantasaista osaamista. Esimerkiksi osatutkinnot voisivat olla monelle työnantajalle sopiva ratkaisu vaikkapa johtamis- tai digitaitojen, asiakaspalvelu- ja myyntiosaamisen kasvattamiseen. Kaikki nämä ovat tutkimusten mukaan kriittisiä osaamisia tulevaisuuden työelämässä, Sydänmaalakka perustelee. 

Osatutkinnot ovat selvästi nouseva trendi ja oppilaitokset panostavat niihin voimakkaasti: – Me Business Collegessa olemme vahvasti sitoutuneet kehittämään näitä pienempiä kokonaisuuksia – yhdessä työelämän kanssa. Hyvänä esimerkkinä tästä voisi nostaa vaikkapa taloushallinnon, johon olemme juuri suunnittelemassa yhdessä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa koulutustarjontaa. Yrityksissä on huomattu, että monet kirjanpitäjät tarvitsisivat työssään myyntiosaamista, joten nyt mietimme yhdessä heidän kanssaan täsmäratkaisua tähän todelliseen koulutustarpeeseen. 

Laura Sydänmaanlakka vastaa Business Collegessa jatkuvasta oppimisesta ja yrityspalveluista.

Oppisopimuksen mahdollisuudet tunnetaan huonosti 

Ammatillisen koulutuksen tarjoama oppisopimus on saanut mediassa melko vähän palstatilaa. Oppisopimus on terminä varmasti useimmille tuttu, mutta harva tietää mitä se käytännössä tarjoaa tai tarkoittaa. – Oppisopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia ei valitettavasti tunneta kovin hyvin, siinä meillä ammatillisilla oppilaitoksilla on vielä paljon tekemistä. Toki on olemassa organisaatioita, jotka hyödyntävät oppisopimusta säännöllisesti, ja joilla yhteistyö oppilaitosten kanssa on vakiintunut osa toimintaa. Mutta paljon on myös työnantajia, jotka eivät tunne aihetta lainkaan. Mikä on oppilaitoksen rooli oppisopimuskoulutuksessa? Mitä oppisopimuskoulutus vaatii organisaatiolta? Ja miten siinä pääsee parhaiten alkuun? Näitä monet varmasti miettivät, Sydänmaanlakka pohtii.

Yhdessä tekemistä, ei vastakkainasettelua

– Osaamisen kehittämisen haaste on yhteiskunnassa tällä hetkellä niin iso, että sen ratkaisemiseen tarvitaan kaikki käytettävissä olevat keinot. Jokaiselle koulutusasteelle ja –toimijalle on oma roolinsa tässä kokonaisuudessa. Oppijat ovat myös erilaisia, joten tarvitaan erilaisia väyliä. Vastakkainasettelun sijaan kannattaa keskittyä siihen, miten eri toimijat voivat tehdä yhteistyötä entistä enemmän. Jatkuvan oppimisen haaste koskettaa koko yhteiskuntaamme, Sydänmaanlakka sanoo. 

Ammatillisen koulutuksen vahvuus on ehdottomasti käytännönläheisyys. –Ihmiset hakeutuvat ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutuksiin sen vuoksi, että asioita viedään jo koulutuksen aikana käytännön toteutukseen. Esimerkiksi johtamiskoulutuksessa johtamista opitaan nimenomaan omassa työssä soveltaen. Käytännönläheisyys ja nopeus ovat ammatillisen koulutuksen ehdottomia valttikortteja, Sydänmaanlakka tiivistää.  

Henkilökohtaistaminen lähtökohtana

Ammatillisessa koulutuksessa aikuisopiskelijoiden opintojen henkilökohtaistamisella on suuri rooli. Opinnot suunnitellaan hyvin yksilöllisesti, nykyosaamistasoon peilaten. Osaamisen lähtötaso selvitetään heti opintojen alussa ja sen perusteella määritellään, miten osaamista on tarve täydentää. 

Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa myös koulutukseen osallistuvan henkilön työnantajaorganisaatio on aktiivisessa roolissa. Työnantaja on mukana prosessissa, myös arvioimassa koulutettavan oppimista opintojen loppupuolella. Opintoihin liittyvät kehittämistehtävät tehdään oman organisaation lähtökohdista ja tuotokset tulevat suoraan organisaation hyödyksi.   

Tyytyväisiä työnantajia 

Ne työnantajat, jotka ovat hyödyntäneet oppisopimuskoulutusta oman henkilökuntansa osaamisen kehittämiseen tai uusien tekijöiden rekrytointikanavana, ovat Business Collegen kokemuksen mukaan keskimäärin hyvin tyytyväisiä: – Osa työnantajista hyödyntää oppisopimuskoulutuksia jatkuvasti. Toivoisimme, että yhä useampi organisaatio kiinnostuisi kokeilemaan tätä osaamisen kehittämisen tapaa. Me Business Collegessa mielellämme kerromme aiheesta lisää, Sydänmaanlakka rohkaisee. 

Lisätietoja

Haluatko kuulla lisää oppisopimuskoulutuksesta ja siitä, miten teidän organisaationne voisi hyödyntää sitä? Laita viestiä osoitteeseen aikuiskoulutus@bc.fi ja me kerromme lisää. 

Tämä on oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksia avaavan blogisarjan aloitus. Seuravan blogin toteuttaa kouluttajakumppanimme Spring House Oy

 


Muita artikkeleita

Alhaalta löydät ajankohtaiset uutiset ja kirjoitukset.

Artikkeleita ei löytynyt.