Marja Wallinmaa

Omaan työhön nivoutuva johtamiskoulutus 

Monella johtamis- ja esihenkilötyössä toimivalla kiireinen arkityö ei anna tilaa pysähtyä ja miettiä työyhteisössä vallitsevia työnteon tapoja tai miten niitä kenties kannattaisi kehittää. Osallistuminen johtamiskoulutukseen on tehokas keino järjestää näille asioille aikaa. Tämän totesi Sivistassa työskentelevä Heikki Holopainen, joka suoritti johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon Business College Helsingissä. 

Pakollinen pysähdys 

Päällikkönä Sivistassa (Sivistystyönantajat ry) työskentelevän Heikin vastuualueelle kuuluvat korkeakoulujen asiat, kansainvälisyys ja vastuullisuuskysymykset. Työnkuvaan liittyy oleellisesti myös matkustaminen ja ihmisten tapaaminen. Korona-aika luonnollisesti vaikutti niihin: – Pandemialla oli suuri vaikutus omaan työhöni. Moni normaaliin työarkeen kuuluva asia oli ns. jäissä, eikä kenelläkään ollut tietoa, kauanko tilanne tulee kestämään. Aloin miettimään, miten pandemia-aikaa voisi hyödyntää oman osaamisen kehittämisessä. Kuulin hyvää johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta useammalta ystävältä ja kiinnostuin siitä, Heikki kertoo. 

Myös työnantaja kannusti Heikkiä suorittamaan kyseisen tutkinnon, joten hän alkoi perehtyä eri koulutusvaihtoehtoihin: – Business Collegen koulutuksella oli hyvä maine, yksi ystävänikin oli opiskellut siellä. Otin yhteyttä koulutusasiantuntijaan, jolta sain lisätietoa ja ymmärsin, miten koulutus nivoutuu omaan työhöni. Siitä se koko homma sitten alkoi.

Heikki Holopainen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Heikin tohtoriopinnot ovat toistaiseksi ‘vahvasti telakalla’.

Opiskelu poikkeusoloissa

Heikin opinnot alkoivat Business Collegessa keväällä 2021. Pandemian jyllätessä opiskelu tapahtui poikkeuksellisesti täysin etänä. Tämä ei Heikin mielestä kuitenkaan haitannut opiskelijoiden ryhmäytymistä tai kaikkia yhdistävien asioiden löytymistä. – Meille muodostui hyvä porukka mm. ryhmätöiden kautta ja opimme toisiamme matkan varrella tuntemaan. Ryhmässä oli ihmisiä monilta eri toimialoilta ja eri koulutustaustoilta – mutta se oli minusta rikkaus. Urapolut olivat myös erilaisia. Meille kaikille yhteistä oli se, että jokainen halusi saada tukea johtamiseen liittyviin kysymyksiin. Ihmiset kun ovat ihmisiä joka paikassa – ja ihmisten kanssa toimimisesta johtamisessa on kyse, Heikki pohtii. 

Opiskelun aikana Heikki mietti paljon omalla vastuualueella olevia tehtäviä ja sitä, olisiko joitakin asioita syytä tehdä jatkossa toisin. Eri tutkinnon osiin liittyvistä projektitöistä jäi myös pysyvää hyötyä: – Esimerkiksi asiakkuuksien johtaminen –tutkinnon osaan liittyen suunnittelin ja toteutin työni tueksi oman organisaation ulkopuolisen verkoston toiminnan. Tämä verkosto toimii edelleen ja jää varmasti pysyväksi jutuksi, Heikki kertoo.

Jatkuvaa oppimista

Heikki sai johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon valmiiksi keväällä 2022. Tutkinnon suorittamisen jälkeen hänen tehtävänkuvansa on hieman laajentunut. Tutkinnon myötä tuli sellaista osaamista, mikä edesauttoi siinä. Heikki on myös mukana vuoden vaihteessa käynnistyvässä Sivistan strategian päivitysprosessissa toimitusjohtajan oikeana kätenä. Tutkintoon kuuluvasta strategiatyön johtaminen -osuudesta on siinä varmasti hyötyä. 

Koulutus ja sen vaikutukset eivät tule Heikillä unohtumaan: – Työelämässä suurin osa oppimisesta tapahtuu töitä tekemällä ja ihmisten kanssa toimimalla. Tämän tutkinnon myötä tulen toivottavasti muistamaan sen, että omaa työtehtävää tai työyhteisön toimintaa voi aina kehittää. Koulutus nivoutui todella saumattomasti omaan työhöni ja se on sen vahvuus verrattuna muihin johtamiskoulutuksiin. Kyseisen tutkinnon suorittaminen oli kaikkinensa tosi positiivinen kokemus. Olen jo ehtinyt suositella sitä useammalle ihmiselle, Heikki hymyilee. 

Hakuaika 8.11.2023 alkavaan johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon koulutukseen aikuisten päättyy 23.10.2023. Tutustu koulutukseen

    Marja Wallinmaa

    - marja.wallinmaa@bc.fi