Erityisen tuen palvelut


Mikäli sinulla on oppimisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy, jonka vuoksi tarvitset pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea saavuttaaksesi tutkinnon, voimme laatia sinulle erityisen tuen suunnitelman.