Business College Helsinki

Innostunut henkilöstö edistää opiskelijoiden oppimista – Business Collegen henkilöstön kehittämispäivän teemana toimi positiivinen toimintakulttuuri

Business Collegen henkilöstölle kesäkuun ensimmäinen merkitsi tänä vuonna yhteisöllistä kehittämispäivää. Kokoontumisrajoitusten vuoksi valmennus toteutettiin Zoom-ympäristössä, johon kerääntyi varhain maanantaiaamuna lähes sata henkilöstön jäsentä. Positiiviseen toimintakulttuuriin keskittyvän valmennuksen vetäjinä toimivat KT, FM ammatillinen erityisopettaja Sanna Wenström sekä YTM sosiaalipedagogi Laura Halonen. Päivän teemat olivat positiivinen johtaminen, hyvinvointi, työn imu sekä osaamisidentiteetti.

Business Collegessa kesäkuu käynnistettiin tänä vuonna koko henkilöstön kehittämispäivän voimin. Jo aiemmin keväällä henkilöstön sähköposteihin kilahti kalenterikutsu otsikolla ”Tervetuloa yhteisölliseen valmennuspäivään Innostu ja onnistu – matkalla kohti positiivista toimintakulttuuria!”. Päivän teemat kuulostivat jo kutsun perusteella hyvin mielenkiintoisilta. Aamupäivän agendana oli käydä läpi myönteisiä tunteita, kun taas iltapäivällä pohdittiin vahvuuksien voimaa työelämässä. Myös valmennuksen ajankohta oli osuva – kiireisten toukokuun viimeisten viikkojen jälkeen sai viimein istua alas ja keskittyä itsensä kehittämiseen.

Päivän suunnittelu ja toteutus oli osa OPH:n rahoittamaa Johtamisella pedagogista hyvinvointia (HyPe) -hanketta. Hankkeen tavoitteena on tukea ja vahvistaa yhteisöämme kehittymään kohti positiivisen organisaation toimintamallia.

– Tiedämme tekevämme merkityksellistä työtä, mutta yhteisömme kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus myös arjen työssään hyödyntää omia vahvuuksiaan ja osaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla, totesi päivän avauspuheenvuorossaan opetustoimen päällikkö Paula Hyytiäinen.

Ammatillinen erityisopettaja Sanna Wenström sekä sosiaalipedagogi Laura Halonen vetivät kehittämispäivän Zoom-ympäristössä, joka mahdollisti lähes sadan henkilön osallistumisen omilta kotikonttoreiltaan käsin. Päivän aikana hyödynnettiin monia yhteisöllisiä vuorovaikutuksen menetelmiä kuten pienryhmissä keskustelua sekä Padlet-alustalla kommentoimista. Ensimmäisessä pienryhmäkeskustelussa virittäydyttiin päivän teemaan pohtimalla työinnostuksen sekä kiitollisuuden teemoja. Lisäksi henkilöstöä pyydettiin kirjaamaan Padlet-alustalle ylös asioita, joissa he voivat olla toisilleen avuksi. Apua tarjottiin laidasta laitaan. Kollegat olivat valmiita auttamaan toisiaan muun muassa opetusmenetelmiin, oppisopimusasioihin kuin myös ajanhallintaan liittyvissä asioissa.

Myönteiset tunteet ovat hyvinvoinnin edellytys

Valmennus osoitti, kuinka avuliaisuudella, kiitollisuudella kuin myös innostuneisuudella on merkittävät vaikutukset niin yksilön fyysiseen kuin myös henkiseen hyvinvointiin. Wenströmin mukaan innostunut henkilöstö voi parhaimmillaan luoda myönteistä ilmapiiriä sekä edistää opiskelijoiden oppimista, motivaatiota ja suoriutumista. Aamupäivän aikana Wenström tutustutti valmennuksen osallistujat positiivisen oppilaitoksen osatekijöihin, eli PRIDE-teoriaan. Kehittämispäivän sisältö oli rakennettu näitä osatekijöitä hyödyntäen. Positiivisesta johtajuudesta on mahdollista lukea lisää Wenströmin syyskuussa 2020 ilmestyvästä teoksesta ”Positiivinen johtaminen – Johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla”.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Wenström, S. & Halonen, L. 2020. Innostu ja onnistu – matkalla kohti positiivista toimintakulttuuria.

Miksi myönteiset tunteet eivät ole kaikille yhtä luontevia kuin toisille? Miksi toiset ovat päivästä toiseen aurinkoisia ja positiivisia, kun taas toisille myönteisten tunteiden kokeminen on ajoittain haastavaa? Wenstörm korostaa synnynnäisten temperamenttien merkitystä. Yksilölliset erot temperamentissa vaikuttavat myönteisten tunteiden kokemiseen. Kehittämispäivä osoitti oman luontaisen tyylin tunnistamisen tärkeyden. Kun oman synnynnäisen temperamentin tunnistaa, on itsensä kehittäminen mahdollista.

Vahvuuksien hyödyntäminen tukee onnellisuutta

Valmennuksen iltapäivä vierähti omia vahvuuksia pohtiessa. Omien vahvuuksien hyödyntäminen voi johtaa parempaan työhyvinvointiin sekä onnellisuuteen. Valitettavan usein vahvuuksia ei kuitenkaan osata hyödyntää. Tähän on lukuisia syitä. Usein olemme tietoisempia omista heikkouksistamme kuin vahvuuksistamme. Myös ympäristön rohkaisulla on suuri merkitys siihen, hyödynnämmekkö vahvuuksiamme riittävästi. Kehittämispäivässä korostettiin laajan vahvuusnäkemyksen eli voimakehän merkitystä. Voimakehä pitää sisällään luonteenvahvuudet, kyvykkyydet, osaamisen ja taidot, kiinnostukset, resurssit ja arvot. Business Collegen henkilöstö pääsi iltapäivän aikana pohtimaan omia vahvuuksiaan voimakehää hyödyntäen.

”Osaan ja innostun työssäni” –otsikkoa kantava yksilötehtävässä jokaisen täytyi listata keskeiset työtehtävänsä paperille, ja tämän jälkeen sijoittaa ne innostuksen ja osaamisen mukaan nelikenttään. Tehtävien sijoittaminen nelikentälle mahdollisti oman työnkuvan pohtimisen innostumisen näkökulmasta: Mitkä työtehtävät innostavat minua eniten? Miten saisin työnkuvaani lisää innostavia tehtäviä?

Jo ennen kehittämispäivää henkilöstön tuli tehdä luonteenvahvuustesti. Tämä testi osoitti, mitkä ovat omat ydinvahvuudet, ja miten ne mahdollisesti heijastavat identiteettejämme. Testien tuloksista ja niiden merkityksistä keskusteltiin pienryhmissä. Lisäksi Wenström toi esiin, kuinka luonteenvahvuudet ovat yhteydessä muihin voimakehän vahvuuksiin. Ne esimerkiksi sisältävät arvoja, jotka ohjaavat päätöksentekoa. Wenström korosti myös voimavarojen merkitystä, sillä ne voivat parhaimmassa tapauksessa edistää työn imua. Omista voimavaroista tulee kuitenkin pitää huolta valitsemalla tarkoin asiat, joihin keskittyä.

Positiivinen toimintakulttuuri osaksi jokapäiväistä arkea

Mielenkiintoinen kehittämispäivä huipentui tulevaisuuden toimintakulttuurin pohtimiseen. Henkilöstön Padlet-alustalle kirjoitetuista kommenteista ilmeni, kuinka positiiviseen toimintakulttuuriin sekä positiiviseen johtamiseen halutaan jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota. Myös yksilöiden omia vahvuuksia halutaan hyödyntää entistä tehokkaammin.

Vaikka päivän teemat saattoivat aluksi tuntua hieman itsestäänselvyyksiltä, oli monen mielestä ne kuitenkin hyvä käydä läpi. Palautteen perusteella valmennus herätti monenlaisia ajatuksia niin omaan kuin myös organisaation toimintaan liittyen. Myös Wenström ja Halonen iloitsivat henkilöstön aktiivisesta ja innostuneesta osallistumisesta.

Innostavan valmennuspäivän myötä Business Collegen henkilöstön on hyvä jatkaa kesän viettoon. Kiitos mahtavasta kehittämispäivästä!

Lähde:
Wenström, S. & Halonen, L. 2020. Innostu ja onnistu – Matkalla kohti positiivista toimintakulttuuria. (PPT-esitys)

Teksti:
Janika Hallikainen
Paula Hyytiäinen

    Business College Helsinki

    Päätoimittaja - viestinta@bc.fi