Business College Helsinki

VOCO 100-vuotisjuhlaseminaari Tartossa 29.4.2022

Pitkäaikainen projektikumppanimme (Tartu Kutsehariduskeskus) Tartu Vocational College täytti tänä vuona 100 vuotta. Tämän ja uuden englanninkielisen oppilaitoksen nimen vaihdoksen kunniaksi VOCO kutsui kansainvälisiä projekti- ja yhteistyökumppaneitaan 29.4.2022 Tartossa pidetyssä juhlaseminaarissa keskustelemaan ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta ja visiosta. Paneelikeskusteluun kutsuttujen maiden edustajia oli Suomesta, Tanskasta ja Kroatiasta. Oppilaitostamme (Business College Helsinki) paneelissa edusti rehtori Antti Sirainen. Paikanpäällä seminaarissa Business Collegesta olivat myös toimitusjohtaja Antti Loukola sekä asiakkuusjohtaja Vesa Jokela.

Paneelikeskustelun keskeisenä teemana oli kuulla, miten ammatillinen koulutus osallistujamaiden oppilaitoksissa oli järjestetty, millaisin keinoin opiskelijoiden osaamista ko. oppilaitoksessa oli toteutettu ja millaisia yhteistyömalleja työelämän kanssa oli luotu. Lopuksi käytiin aktiivista keskustelua siitä, miten ammatillisen koulutuksen tulevaisuus nähdään erilaisten ympäristössä tapahtuvien osaamisten muutosten ja koulutuksellisten päätösten valossa eri maiden toiminnassa. Tätä teemaa käsiteltiin tarkemmin joustavan oppimisen mahdollisuuden näkökulmaa tarkastellussa paneelikeskustelussa.

Business College Helsinki on tehnyt VOCO:n kanssa yhteistyötä mm. kansainvälisissä parhaiden käytänteiden työkalupakin (IAG4VET) levittämisen sekä oppilaitoksen markkinoinnin eri kanavien (IN4MARE) kehittämisen hankkeissa partnerina.

Ammatillisen koulutuksen roolia halutaan vahvistaa työelämän kehittämisen keskeisenä kumppanina luomalla ammatillisen koulutuksen huippuyksiköitä (Centres of Vocational Excellence, COVE) ympäri Eurooppaa. Eurooppa tarvitsee uusia innovaatiota. Tämän vuoksi tarvitaan uudenlaista, toimialarajat ylittävää yhteistyötä yritysten, koulutuksen järjestäjien ja muiden toimijoiden kesken. Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt kokoavat eri toimijat yhteen ja toimivat uusien innovaatioiden, koulutuksen kehittämisen ja opiskelijoiden työllistymisen kasvualustana. Business College Helsinki on yhtenä partnerijäsenenä yhdessä VOCO:n kanssa tässäkin hankkeessa. Tiivis kansainvälinen yhteistyö heidän kanssaan siis jatkuu!

Urmas Vaino (vas.), Antti Sirainen ja Sirje Hassinen

    Business College Helsinki

    Päätoimittaja - viestinta@bc.fi