Innovaatiotoiminta

Ammatilliset oppilaitokset TKI-toimijoina

Summary

Esiselvitys: Ammatilliset oppilaitokset TKI-toimijoina Uudellamaalla -hankkeen tavoitteena on lisätä Uudenmaan innovaatiotoimijoiden yhteistä ymmärrystä ammatillisten oppilaitosten nykyisestä TKI (tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-) toiminnasta, sen kyvykkyyksistä ja tahtotilasta tulevaisuuteen.

Esiselvitys: Ammatilliset oppilaitokset TKI-toimijoina Uudellamaalla -hankkeen tavoitteena on lisätä Uudenmaan innovaatiotoimijoiden yhteistä ymmärrystä ammatillisten oppilaitosten nykyisestä TKI (tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-) toiminnasta, sen kyvykkyyksistä ja tahtotilasta tulevaisuuteen. Tarkoitus on jäsentää ja vahvistaa ammatillisten oppilaitosten roolia innovaatiotoiminnassa sekä vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämisessä.

Ammatillisen koulutuksen ekosysteemi
Ammatillisen koulutuksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Hankkeen tuloksena ammatillisen koulutuksen rooli pystytään asemoimaan ja tunnistamaan aiempaa paremmin Uudenmaan innovaatioekosysteemissä, ja ammatillinen koulutus saadaan mukaan edistämään TK-toiminnan volyymiä ja kilpailukykyä. Hankkeen lähtökohtana on, että ammatillisia oppilaitoksia ei välttämättä tunnisteta osaksi innovaatiojärjestelmää ja niiden rooli TKI-toiminnassa on jäsentymätön, eikä lainsäädäntöä ja rahoitusta ole.

  • Erityisen tärkeää olisi muodostaa yhteinen näkemys mitä ammatillisen koulutuksen TKI:lla tarkoitetaan ja mitä lisäarvoa ammatilliset oppilaitokset voisivat tuoda Uudenmaan innovaatioekosysteemiin? – kiteyttää Timo Juntunen, joka toimii hankkeessa ulkopuolisena asiantuntijana.

Näkökulmia ammatillisen koulutuksen TKI-toimintaan

Esiselvitykseen haastatellaan ammatillisen koulutuksen johtoa ja kehittämistoiminnassa mukana olevia sekä sidosryhmiä. Hanketta on rahoitettu Uudenmaan liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla (AKKE-rahoitus).

Lisää tietoa hankkeesta:

Jouni Hytönen, projektipäällikkö, Helsinki Business College Oy, jouni.hytonen@bc.fi

Helena Miettinen, kehittämisasiantuntija, Helsinki Business College Oy,  helena.miettinen@bc.fi

Timo Juntunen, asiantuntija, Timo Juntunen Consulting, timo@juntunenconsulting.fi

Innovaatiotoiminta

Helena Miettinen - helena.miettinen@bc.fi

Laila Bröcker

Erittäin tärkeä aihe. Toivottavasti saadaan mukaan myös paljon sidosryhmien edustajia.