Ida Taittonen

Oppivelvollisuuden laajentumisen vaikutukset yhteishaun tuloksiin

Mediassa on puhuttu paljon oppivelvollisuuden laajentumisen vaikutuksista ammatillisen koulutuksen hakijamäärien tuloksiin ja tämän vuoksi me halusimme tehdä oman lyhyen analyysin tilanteesta. Tässä analyysissa vertailemme vuoden 2022 yhteishaun tuloksia ammatillisen koulutuksen sekä lukioiden välillä. Analyysissa käytimme vain Uudenmaan oppilaitoksien tietoja. 

Mikä on oppivelvollisuus?

Oppivelvollisuus laajeni vuonna 2021. Jokaisen lapsen on suoritettava peruskouluopinnot ja toisen asteen tutkinto (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Nykyään oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Aiemmin oppivelvollisuus päättyi 16 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajenemisen kautta opiskelusta tuli myös maksutonta sekä ammatillisissa koulutuksissa kuin myös lukioissa. Esim. oppikirjat ja työvälineet ovat opiskelijoille maksuttomia 2005 ikäluokasta lähtien. Kuinka oppivelvollisuuden laajeneminen sitten vaikutti yhteishakuun?

Ikäluokkien erot

Vertailimme tuloksissa viimevuoden 2005 syntyneiden nuorten eroavaisuutta tämän vuoden 2006 vuoden hakijoihin. Vertailussa vain Uudellamaalla syntyneet nuoret. Tilastokeskuksen mukaan (kuva 1) vuonna 2005 syntyneitä oli 17 528 ja vuonna 2006 syntyneitä oli 18 119. Kasvua oli noin 3 %.

Ensisijaiset hakijat Uudellamaalla

Ensisijaisella hakijalla tarkoitetaan sitä, joka on laittanut ensimmäiseksi vaihtoehdoksi kyseisen oppilaitoksen. Vertailussa olemme tarkastelleet vain ensisijaisia hakijoita (kuva 2).

Ammatilliset oppilaitokset Uudellamaalla

Hakijamäärät ammatillisiin oppilaitoksiin Uudellamaalla ovat yleisesti olleet vain hyvin vähän lukioihin hakeneita vähemmän, näin myöskin tänä vuonna. Ammatillisten koulujen hakijaluvut ovat viimevuoteen verrattuna hieman laskeneet. 

Yhteishaun hakijavertailuun otimme tarkasteluun kolmen ammatillisen oppilaitoksen luvut yhteishaun tuloksista. Tulosten perusteella voimme todeta, että kaikilla kilpailijoilla eivät aloituspaikat täyttyneet ensisijaisilla hakijoilla.

Business Collegella luvut pysyivät kuitenkin korkealla; yli 1,8 hakijaa yhtä paikkaa kohden molemmissa tutkinnoissamme. Hakijoita oli meille siis enemmän kuin aloituspaikkoja. Voimme ilolla todeta, että tänäkin vuonna prosentuaalisesti pysyimme kärjessä yhteishaun hakutuloksien suhteen verrattuna muihin ammatillisiin oppilaitoksiin pääkaupunkiseudulla (kuva 3. ja kuva 4.).

Lukiot Uudellamaalla

Lukioissa oppivelvollisuuden laajentaminen näkyy monellakin tavalla. Jatkossa esimerkiksi ylioppilastutkinnon kokeet (5) ovat maksuttomia. Oppikirjat, jotka ovat ennen olleet maksullisia, ovat jatkossa maksuttomia. Alkuperäinen hypoteesimme oli, että lukio olisi tänä vuonna johtavampi valinta yhteishaussa. Kuitenkin tuloksia vertaillessa näin ei suoraan ollutkaan. Lukiovalintoihin ei viime vuoteen verrattuna ollut laskua, mutta ei myöskään suurta nousua. Lukioon hakeneita on vuonna 2021 ollut reilut 12 000 ja vuonna 2022 luku ei juurikaan siitä muuttunut (kuva 2.), vaikka oppivelvollisuus tuli voimaan.

Oppivelvollisuuden laajentuminen ei vaikuttanut tuloksiin

Yhteishaun tuloksiin vaikutti moni asia. Tänä vuonna hakuvalinnat muuttuivat viidestä seitsemään vaihtoehtoon. Myöskin tuloksiin vaikutti hakuajan kesto, tänä vuonna 2 viikkoa vähemmän kuin viime vuonna. Tämän lyhyen analyysin perusteella voimme todeta, että oppivelvollisuuden laajentuminen ei ole vaikuttanut merkittävästi yhteishaun tuloksiin Uudellamaalla.

    Ida Taittonen

    - Ida.Taittonen@bc.fi