Business College Helsinki

Tiedote: Helsinki Business College Oy:n johtoryhmänimitykset

Helsinki Business College Oy on uudistanut johtoryhmänsä rakennetta ja tehnyt seuraavat johtoryhmänimitykset 1.8.2023 alkaen:

Heli Huotari on nimitetty apulaisrehtoriksi. Huotarin vastuualueena ovat pääosin oppilaitoksen strategiset kehittämishankkeet ja koulutusalan sidosryhmäyhteistyö.

Kirsi Järvinen on nimitetty johtajaksi vastuualueenaan opiskelija- ja henkilöstöpalvelut. Järvinen ottaa vetovastuun kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja ohjaustoiminnan kehittämisestä.

Annamari Tiitola-Savilahti on nimitetty johtajaksi koulutuspalveluihin. Tiitola-Savilahti vastaa perustutkintokoulutuksesta liiketoiminnan sekä tieto- ja viestintätekniikan alueilla.

Laura Sydänmaanlakka on nimitetty johtajaksi vastuualueenaan jatkuva oppiminen ja yrityspalvelut. Sydänmaanlakka vastaa jatkuvan oppimisen ja työelämäyhteistyön kehittämisestä. Hän aloittaa tehtävässä 21.8.2023.

Outi Hieta jatkaa talousjohtajana ja vastaa oppilaitoksen yhteisistä palveluista.

TKI-toiminnasta ja kansainvälisyyden kehittämisestä vastaa toimitusjohtaja, rehtori Jaana Lehto.

Tiitola-Savilahti ja Sydänmaanlakka ovat uusia jäseniä johtoryhmässä.

Uudistuksella tuetaan strategiakauden kolmea painopistettä: kokonaisvaltainen hyvinvointi, jatkuva oppiminen ja kansainvälisyys.

Johtoryhmän uudet jäsenet

Johtaja, koulutuspalvelut Annamari Tiitola-Savilahti
Johtaja, jatkuva oppiminen ja yrityspalvelut Laura Sydänmaanlakka
    Business College Helsinki

    Päätoimittaja - viestinta@bc.fi