Business College Helsinki

Hei, me verkostoidutaan!

Sisäisesti, yritysten ja toisten opinahjojen kanssa, kansojen välillä. Ammatillisessa koulutuksessa vannotaan verkostojen ja ekosysteemien nimeen. Vaikuttavuudesta on syytä puhua yhdessä, sillä yksin on vaikea saada aikaan merkittäviä muutoksia. Osaamisen osuvuus, työllistyminen, jatko-opinnot – näiden kehittäminen yhdessä on hedelmällistä ja hauskaa.

Euroopassa:

Syyskuussa osallistuin COVE-seminaariin Hollannissa. COVE (Center of Vocational Excellence) tarkoittaa eurooppalaisia ammatillisia oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja ja yrityksiä yhteisten tutkimusteemojen ympärille yhdistävää verkostoa. Mahtavan innostunutta väkeä! Verkoston tukijana puhui Hollannin opetusministeri Robbert Dijkgraaf, joka tunnetaan ammatillisen koulutuksen puolestapuhujana. Tulevaisuuden ratkaisut edellyttävät kurkottamista maiden, koulutustasojen ja omien ajatusrajojen yli. Nyt ei enää pohdita tasoja tai tutkintoja, vaan tarvittavaa osaamista ja sitä tukevaa infraa, oppimisympäristöjä, digitaalisia alustoja, osaamiskeskittymiä ja yhteiskehittämisen menetelmiä. Puhutaan myös yhteistyöstä, ja siitä miten meitä eurooppalaisia voidaan yhdistää näinä aikoina, kun keskustelussa on aivan liikaa ihmisiä jakavaa ja polarisaatiota edistävää retoriikkaa. Rauhantyötä tämäkin. 

Oli mukava todeta, että me suomalaiset olemme olleet alusta alkaen ihan kantavina voimina mukana COVE-verkostossa. Ylpeänä totean, että mukana on ollut jo ensimmäisellä kierroksella myös meidän Business College Helsinki. 

…kotimaisin voimin:

Yhteistyö alkaa verkostoitumisesta ja hyvänä kasvualustana toimii keskinäiskunnioituksen asenne. Kotkassa pidetyssä valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen seminaarissa palkittiin oppilaitoksia laadukkaasta työstä. Kriteerit, joilla voittajat erottautuivat kovassa kisassa joukosta, olivat yhteisen verkostomaisen toimintakulttuurin ja kumppanuuksien edistäminen. 

Lämpimät onnittelut laatupalkinnon voittaneille AEL-Amiedu Oy:lle ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymälle. Mahtavaa työtä! Jos vaan sopii, niin tullaan mielellään kylään kuulemaan parhaista käytännöistänne. 

Samassa OKM:n seminaarissa kuultiin myös opetusministeri Henrikssonin ajatuksia tarvittavista toimenpiteistä. Rahoitusjärjestelmää muutetaan kannustamaan tutkintoa lyhyempien jaksojen tarjoamista työikäisille ja siihen tuodaan myös enemmän kannusteita opintosuorituksiin ja parempaan työllistymiseen kaikille. Hyviä tavoitteita. Ne edellyttävät nimenomaan käytännön tason tekoja opintojen suunnittelussa sekä yhteistyön rakentamista, niin oppilaitosten sisällä kuin myös koulutusjärjestelmän toimijoiden kesken ja työelämän kanssa. 

Palkinnot jakanut OKM:n ammatillisen koulutuksen ylijohtaja Petri Lempinen totesi asiakas- ja työelämälähtöisen toimintatavan edellyttävän myös koulutuksen järjestäjän sisäisessä toiminnassa toteutuvaa verkostomaista toimintatapaa. 

…meidän koulussamme:

Sanoista tekoihin. Tällä viikolla edistämme näitä tavoitteita omalta osaltamme mm. neuvottelemalla potentiaalisen kansainvälisen yhteistyöoppilaitoksen kanssa, aloittamalla yhteistyön Microsoftin oppimispolun kehittäjänä ammatillisessa osaamisessa, suunnittelemalla uutta opiskelijoiden palvelupistettä tukemaan heidän oppimispolkuaan. Sisäistä verkostoitumista ja yhteistyötä edistämme koko organisaation yhteisessä kehittämispäivässä, missä teemana on – ei enempää eikä vähempää kuin –   miten toteutamme strategiaamme yhdessä. Sisäisesti verkostoidumme myös liittymällä/osallistumalla ajankohtaisiin kehittämishubeihin, ketteriin erityyppistä osaamista ja tietoa yhdistäviin verkostoihin. Silkkaa hubaa ja aivan erityisen mieluisaa työtä. Yhdessä tekeminen on niin parasta!

Jaana Lehto, rehtori ja toimitusjohtaja, Business College Helsinki

    Business College Helsinki

    Päätoimittaja - viestinta@bc.fi