Helsinki Business College Oy:n asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä asiakirjajulkisuuskuvaus on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019, tiedonhallintalaki) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jota ylläpidetään sen vuoksi, että sinun olisi helpompi etsiä tietoa julkisesta tiedostamme.

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta.

Tiedonsaantia koskevat oikeudet ja rajoitukset

Helsinki Business College Oy on julkisuuslaissa tarkoitettu viranomainen, jonka toiminta yksityisenä ammatillisen koulutuksen järjestäjänä kattaa kuitenkin vain rajoitetusti laissa tarkoitettuja viranomaistehtäviä ja niissä syntyviä julkisia asiakirjoja.

Asiakirjapyynnön kohdistaminen

Autamme sinua asiakirjapyynnön tekemisessä. Vireille pannut asiat, näiden käsittelyvaiheet ja niihin liittyvät asiakirjat sisältyvät Helsinki Business College Oy:n asianhallintajärjestelmään, operatiivisiin tietojärjestelmiin sekä arkistoituihin tulosteisiin, jotka muodostavat tietovarantoja.

Alla on kuvattu tietovarantomme auttamaan asiakirjapyynnön kohdistamisessa. Kuvauksesta saat yleiskuvan siitä, miten palveluidemme tiedonhallinta on jäsentynyt.

Koulutuksen ja osaamisen tietovaranto

Koulutuksen tietovaranto on looginen tietovaranto, joka sisältää hakijoihin, opiskelijoihin sekä koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät tiedot.

Tietovarantoon liittyvät tietojärjestelmäpalvelut ovat opintohallinnon järjestelmät, opetuksen järjestelmät sekä asia- ja dokumenttienhallinnan järjestelmät.

Pääset itse tarkistamaan tiedot seuraavista tietojärjestelmistämme tai kansallisista tietovarannoista:

  • Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, arvioinnit sekä tiedotteet ja viestintä löytyvät Wilma-järjestelmästä.
  • Kansallisesta Opintopolku-portaalista voit tarkastella toisen asteen ammatillisen koulutuksen opintotietojasi pääsääntöisesti vuodesta 2018 alkaen. Vanhemmat suoritustiedot löytyvät arkistostamme.
  • Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on käytännön työväline opiskelijalle ja ohjaajille työpaikoilla. Säilytämme HOKS-tietojasi viisi vuotta opinto-oikeutesi päättymisestä.
  • Valtakunnalliset tutkintojen perusteet löytyvät ePerusteet-tietojärjestelmästä.

Yleishallinnon tietovaranto

Yleishallinnon tietovaranto on looginen tietovaranto, joka käsittää hallintopäätöksiin, päätöksentekoon, oikeudellisiin asioihin, asianhallintaan, hankintoihin ja riskienhallintaan liittyvien tietojen hallintaa ja käsittelyä. Huomioithan, että kaikki yleishallinnon tietoaineistomme eivät ole julkisia.

Tietovarantoon liittyvät tietojärjestelmäpalvelut ovat markkinoinnin järjestelmät, asia- ja dokumenttienhallinnan järjestelmät sekä hankintatoimen järjestelmät.

Työelämäpalveluiden tietovaranto

Työelämäpalveluiden tietovarannossa on yritysyhteistyöhön liittyvää yritysten ja yritysten yhteishenkilöihin tietoa. Tietovarantoon liittyy työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestelmät.

Tietohallinnon tietovaranto

Tietojärjestelmien käyttäjätiedot hallinnoidaan keskitetysti tietohallinnon järjestelmissä vain opiskelijoiden ja henkilökunnan osalta. Tietovarantoon liittyvät tietojärjestelmäpalvelut ovat IT-laitteiden ja ohjelmistojen tietojärjestelmät. Poikkeuksena huoltajatunnukset käsitellään koulutuksen ja osaamisen tietovarannossa.

Asiakirjapyynnön tekeminen

Helsinki Business College Oy:n asiakirjoja koskevat pyynnöt tulee otsikoida Asiakirjapyyntö-sanalla ja suunnata sähköisesti osoitteeseen info@bc.fi

Asiakirjapyyntöön kannattaa pohtia ja kuvata mahdollisimman tarkasti, mitä tietoja haluat. Huomaa kuitenkin, että pyytämäsi tiedot voivat olla salassa pidettäviä tai tietosuojalainsäädännön alaisia. Selvitämme aina tiedon pyytäjän oikeuden saada pyytämänsä tieto.

Asiakirjapyynnön voi tehdä vain organisaation (Helsinki Business College Oy) ulkopuolisesta sähköpostiosoitteesta.

Pyyntöjen käsittely

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Asiakirjan tyypistä johtuen Helsinki Business College Oy voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisinä, paperisina tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä.

Keskeinen lainsäädäntö

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999