Helsinki Business College Oy

Helsinki Business College Oy on Helsingin seudun kauppakamarin ja Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön tasaosuuksin omistama yleishyödyllinen osakeyhtiö. Yhtiön tarkoituksena on ylläpitää toisen asteen ammatillista oppilaitosta sekä tarjota monipuolisia koulutus- ja työelämäpalveluita metropolialueen elinkeinoelämälle.

Yhtiön omistama vahvasti kansainvälinen ja monikulttuurinen ammatillinen oppilaitos, Business College Helsinki, sijaitsee Helsingin ydinkeskustan läheisyydessä, nopeasti kasvavassa ja kehittyvässä Pasilassa Messukeskuksen ja kauppakeskus Triplan naapurina.

Helsinki Business College Oy:ssä on henkilöstöä noin 130, ja opiskelijoita oppilaitoksessamme on yhteensä noin 2800.

Toiminta-ajatus, visio ja toimintatapa

Toiminta-ajatus

Meillä kasvaa tulevaisuuden ammattilaisia

Visio

The best learning partner for your future

Toimintatapamme

Business Collegessa sitoudumme asiakaslähtöisyyteen, vastuun ottamiseen,
uudistumiseen ja uudistamiseen sekä yhdessä tekemiseen.

Hallitus

 • Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Oksaharju, kauppatieteiden maisteri
 • Hallituksen varapuheenjohtaja Markku Lahtinen, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari
 • Sanna Kulmala, TYÖ2030 -ohjelmajohtaja, Työterveyslaitos
 • Tiina Rolig, henkilöstöjohtaja, Microsoft Suomi
 • Johanna Sipola, varatoimitusjohtaja, Keskuskauppakamari
 • Mikko Vieltojärvi, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Hallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja, rehtori Jaana Lehto.

Johtoryhmä

21.8.2023 alkaen:

 • Jaana Lehto, toimitusjohtaja, rehtori, puheenjohtaja
 • Outi Hieta, talousjohtaja, yhteiset palvelut
 • Heli Huotari, apulaisrehtori
 • Kirsi Järvinen, johtaja, opiskelija- ja henkilöstöpalvelut
 • Annamari Tiitola-Savilahti, johtaja, koulutuspalvelut
 • Laura Sydänmaanlakka, johtaja, jatkuva oppiminen ja yrityspalvelut

2007 Helsingin Kauppaoppilaitos Oy ja Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö Opetusministeriön keväällä 2006 käynnistämään ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamisen vauhdittamishankkeeseen ja päättivät yhdistää ylläpitämänsä oppilaitokset Helsinki Business Collegen (HBC) ja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto – Atk-Instituutin (SLK) yhdeksi ammatilliseksi oppilaitokseksi.

 • Yhdistymisen aiesopimus allekirjoitettiin 5.9.2007 ja perustamissopimus 3.12.2007
 • Vuonna 2008 Fuusion valmistelu jatkui. Uuden oppilaitoksen toimitusjohtajaksi ja rehtoriksi valittiin Antti Loukola
 • Uusi oppilaitos aloitti toimintansa 1.8.2009. Uuden oppilaitoksen nimi on suomeksi Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ja englanniksi Helsinki Business College.
 • Vuonna 2009 Aikuiskoulutusyksikön nimeksi valittiin SLK Instituutti
 • Vuonna 2011 Merkonomikoulutus keskitetään Pasilan Business Campuksella ja datanomikoulutus Vallilan ICT Campukselle
 • Vuonna 2013 Aikuiskoulutusyksikkö SLK Instituutin tarjoamat liiketalouden sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnot näyttötutkintona ja oppisopimuskoulutuksena siirtyvät Suomen Liikemiesten Kauppaopistoon
 • Vuonna 2015 SLK Instituutin ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä täydennyskoulutus siirtyvät Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Aikuiskoulutukseen. Sama Aikuiskoulutus-yksikkö vastaa jatkossa myös ylioppilaspohjaisista sekä näyttötutkintona suoritettavista merkonomi- ja datanomikoulutuksista.
 • Vuonna 2016 elokuusta lähtien kaikki koulutus on Pasilassa
 • Vuonna 2018 oppilaitos muuttaa nimensä Suomen Liikemiesten Kauppaopistosta tulee Business College Helsinki

HBC:n historia

18812.12.1881 filosofian maisteri Otto Lindholm anoo senaatilta lupaa perustaa yksityisen kauppaoppilaitoksen ja toimia sen johtajana.
188218.1.1882 senaatti myöntää anotun perustamisluvan. Privata Handelsläroverket i Helsingfors aloittaa toimintansa Antinkatu 13:ssa (nykyisin Lönnrotinkatu) ja toimii ruotsinkielisenä kauppaopistona vuoteen 1904. Lindholmin tavoitteena oli tarjota henkilöille, jotka aikoivat omistautua liiketoiminnalle, tilaisuus hankkia itselleen taitoja ja valmiuksia, jotka olivat tärkeitä ko. toiminnan harjoittajalle.
1883Koulu muuttaa Kruununhakaan Mariankadun ja Rauhankadun kulmaan. Lindholm perustaa valmistavan luokan, jotta oppilaiden kovin eritasoiset pohjatiedot eivät aiheuttaisi vaikeuksia.
1887Oppilaitos siirtyy Edvard Hedengrenin omistukseen. Suomenkielinen kauppaopisto-osasto perustetaan. Koulu saa johtokunnan, jonka jäsenenä on mm. G. Paulig (vuonna 1897 johtokunnan jäseneksi tuli Karl Stockmann: 1897-1909 ja 1928-38, pj 1928-35).
1895Ylioppilasosasto eli korkeampi fakkiosasto perustetaan. Tuleva Suomen presidentti K.J. Ståhlberg toimii osaston opettajana 1895-1896.
1896Ensimmäiset ylioppilasmerkonomit valmistuvat.
1900Vuosisadan vaihteesta alkaa oppilaiden yhteistoiminta. Toverikunnalle kuuluu kirjasto, jonka kokoelmissa on satoja, lähinnä kaunokirjallisia teoksia.
1904Oppilaitoksesta tulee kauppakoulu.
1909Perustetaan osakeyhtiö koulun ylläpitämiseksi: ”Aktiebolaget Helsingfors Handelsskola, Helsingin kauppakoulu Osakeyhtiö”. Osakkeita merkitsevät mm. Karl Fazer, Karl Stockmann, Viktor Ek ja Paul Sinebrychoff. K. O. Winter aloittaa rehtorina.
1913Koulu muuttaa Rauhankadun ja Nikolainkadun (nykyisen Snellmaninkadun) kulmaan.
Perustetaan ruotsinkielinen liikeapulaiskoulu, jonka toiminta jatkui vuoteen 1947.
1919Rehtoriksi nimitetään J.O.Olander.
1934Rehtoriksi nimitetään Osmo Kotkatlahti.
1941Eino Nisonen nimitetään vs. rehtoriksi, vakinaisena rehtorina hän on vuodet 1944-62.
1956Koulu muuttaa Sturenkadulle täysin uuteen rakennukseen. Rakennuspiirustukset oli tehnyt yliarkkitehti Jalmari Peltonen. Luokkien määrä kohosi kuudesta kymmeneen ja oppilasmäärä kaksinkertaistui lähes 300:aan.
1963Rehtoriksi valitaan Harald Lindblom.
1966Suomenkielinen kauppaopisto-osasto ottaa ensimmäiset oppilaat.
1970Kauppaoppilaitokseen vuokrataan tietokonepääte, ensimmäisenä kauppaoppilaitoksena Suomessa. Samana vuonna hankitaan myös kielistudio. Suomenkielinen ylioppilasosasto aloittaa toimintansa.
1974Rehtoriksi valitaan Aatos Karjalainen.
1977Ruotsinkielinen kauppakouluosasto lopetetaan.
1981Uudisrakennus otetaan käyttöön. Oppilaitos viettää 100-vuotisjuhlia. Aikuiskoulutusosasto perustetaan. Opettajia on 44, luokkia 21 ja oppilaita 676. Ensimmäiset mikrotietokoneet hankitaan opetuskäyttöön.
1985Datanomikoulutus alkaa.
1986Yksivuotiselle yrittäjän jatkolinjalle valitaan ensimmäiset opiskelijat.
1989Merkonomeja aletaan kouluttaa myös iltaosastolla.
1990Maksullinen palvelutoiminta alkaa.
1991Vakinaisten opiskelijoiden määrä kohoaa yli tuhannen.
1994Seppo Sirviö aloittaa rehtorina.
1996Helsingin kauppaoppilaitos muuttaa Vallilan Hattulantielle täysin uudistettuihin tiloihin. Vanhasta kansakoulusta tehtiin moderni oppimiskeskus. Uudistusten suunnittelun tekivät Gullichsen, Kairamo, Vormala Arkkitehdit Ky, arkkitehdit Eeva Kilpiö ja Aulikki Jylhä.
1998Haaga Instituutin ammattikorkeakoulun Helsingin liiketalousinstituutti aloittaa toimintansa samassa talossa Helsingin kauppaoppilaitoksen kanssa. Helsingin kauppaoppilaitos Oy toimii osana Haaga Instituutin ammattikorkeakoulua.
1999Helsingin kauppakamarista tulee Helsingin kauppaoppilaitos Oy:n ainoa omistaja.
2002Antti Loukola aloittaa rehtorina.
2003Helsingin kauppaoppilaitos vaihtaa nimensä Helsinki Business Collegeksi.
2004Kauppakamari-instituutti perustetaan
2007Helsingin kauppaoppilaitos Oy ja Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö päättävät yhdistää ylläpitämänsä oppilaitokset.
2008Hely Westerholm aloittaa rehtorina

SLK:n historia

1898Suomen Liikemiesten Kauppaopisto perustettiin antamaan korkeampaa kaupallista liikemiessivistystä suomen kielellä.
1899Kustannus- ja kirjapainoliike Gummerus Oy lahjoitti opistolle sen ensimmäisen kirjoituskoneen. Kone on nähtävissä museossamme.
1899-1901Lakitieteen lisensiaatti, myöhemmin Tasavallan Presidentti, J.K. Paasikivi opetti kauppaoikeutta.
1901Ensimmäiset 19 opiskelijaa saivat päättötodistuksen. Valmistuneiden joukossa oli kolme naista. Priimus oli Väinö Tanner, myöhemmin sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja, ministeri ja osuusliike Elannon pääjohtaja.
1902Ostettiin kreivi C.G. Mannerheimin konttorikoneliikkeestä New Century Calighraph – merkkinen kirjoituskone.
1904Ensimmäiset opetusharjoittelijat tulivat saamaan ohjausta ja harjoittelua opettajan työssä.
1907Fabianinkadun jugend-linna valmistui.
1911Suomen Liikemiesten Kauppaopiston ylioppilasluokista muodostettiin Helsingin kauppakorkeakoulu.
1927Opistolle valmistui lisärakennus Vuorikadulle. Fabianinkadun tilat jäivät kauppakoreakoululle.
1948Fabianinkakadun ja Vuorikadun kiinteistöt myytiin valtiolle. Varat käytettiin Helsingin kauppakorkeakoulun uuden koulurakennuksen rakennuskustannuksiin. SLK jäi vuokralle Fabianinkadulle.
1949Oppilaitoksen ylläpitäjäksi perustettiin Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö.
1950Oppilaitokseen perustettiin maamme ensimmäinen kauppaopetuksen iltaosasto työssäkäyviä opiskelijoita varten. Samana vuonna virallistettiin opettajakoulutus ja SLK:sta tuli Normaalikauppaoppilaitos.
1970Ensimmäinen sähkökirjoituskone hankittiin. Vuonna 1976 sähkökirjoituskoneita oli koko luokallinen.
1978Suomen Liikemiesyhdistyksen Eiran kauppaoppilaitos yhdistettiin SLK:hon. Uusi koulurakennus valmistui Itä-Pasilaan.
1982Oppilaitokseen hankittiin ensimmäinen Dava 10 -merkkinen tietokone.
1992Suomen Liikemiesten Kauppaopisto sai yhdessä ATK-instituutin ja Helsingin Sihteeriopiston kanssa luvan muodostaa Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Helia.
1998SLK täytti 100 vuotta.
1999ATK-instituutti yhdistettiin SLK:oon.
2004SLK sai opetusministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon.
2006Oppilaitos sijoittui toiselle sijalle Suomen Parhaat Työpaikat -kilpailussa voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden sarjassa jo toisen kerran.
2007Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö ja Helsingin kauppaoppilaitos Oy päättivät yhdistää ylläpitämänsä oppilaitokset elokuussa 2009.
2008SLK sai jälleen Opetusministeriön myöntämän ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon.

Helsingin seudun kauppakamari on perustettu vuonna 1917, ja se on jäsenmäärältään Pohjoismaiden suurin kauppakamari. Helsingin seudun kauppakamarilla on noin 6 500 yritysjäsentä kaikilta elinkeinoelämän toimialoilta. Helsingin seudun kauppakamari tekee yritysten hyväksi edunvalvontatyötä, sillä on laajat jäsenyritysten neuvontapalvelut sekä monipuolista koulutus- ja julkaisutoimintaa.

Helsingin seudun kauppakamarin missio on Helsingin metropolialueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistaminen. Kauppakamarin vision mukaan Helsingin metropolialue on Euroopan menestyvimpiä liiketoimintakeskuksia ja Suomen talouden vahva veturi.

Tutustu kauppakamarin toimintaan http://www.helsinki.chamber.fi

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö täytti 60 vuotta syksyllä 2009. Se ylläpiti Suomen Liikemiesten Kauppaopistoa 31.7.2009 asti. Itse oppilaitos on paljon vanhempi. Suomen Liikemiesten Kauppaopisto perustettiin vuonna 1898. Ennen säätiötä oppilaitoksen ylläpitäjä oli Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Osakeyhtiö.

Säätiön toiminnan tarkoitus muuttui, kun säätiö ja Helsingin kauppaoppilaitos Oy päättivät yhdistää ylläpitämänsä oppilaitokset uuteen Suomen Liikemiesten Kauppaopistoon (SLK) ja perustivat Helsinki Business College Oy:n (HBC Oy) uuden oppilaitoksen ylläpitäjäksi.

Säätiön tarkoituksena on tukea Helsinki Business College Oy:n ylläpitämässä Business College Helsinki toteutettavaa koulutusta ja kehittämistyötä, edistää liikesivistystä sekä liike-elämän ja koulutuksen välistä yhteistyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myöntää avustuksia, rahoittaa kehittämistoimintaa sekä myöntää stipendejä ja apurahoja. Säätiö voi omistaa, tarjota ja ylläpitää toimitiloja tarkoituksensa toteuttamiseksi. Säätiö voi omistaa, säilyttää, kartuttaa ja pitää esillä konttorikone- ja kalustekokoelmaa sekä taidekokoelmaa

Säätiön hallitukseen kuuluu yksi jäsen nimettynä kustakin seuraavista liike-elämän järjestöistä:

 • ATK-instituutti säätiö sr
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • K-kauppiasliitto ry
 • Keskuskauppakamari
 • Kaupan Liitto ry
 • Suomen Liikemies-Yhdistys ry
 • Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
 • Suomen Yrittäjät ry

Vantaan kaupunki nimeää yhden jäsenen.

Lisäksi hallitukseen voi kuulua enintään kuusi (6) hallituksen kutsumaa kunniajäsentä, joiden eroamisikä on 75 vuotta.

Tutustu SLK Säätiön toimintaan: www.slk-saatio.fi