Laadunhallinta

Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa, toimialat ja työtehtävät muuttuvat. Ammatillisen koulutuksen reformia ja rahoitusmallin uudistusta viedään käytäntöön vuosina 2018 – 2020.

Toimimalla laadukkaasti edistämme opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä jatko-opintovalmiuksia. Laadunhallinnalla edistämme palveluprosessien tehokkuutta, sujuvuutta sekä jatkuvaa parantamista. Yhteisillä toimintaperiaatteilla vastaamme parhaiten opiskelijoiden, henkilöstön, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien odotuksiin, tarpeisiin ja kokemuksiin. Tavoitteenamme on tyytyväiset asiakkaat, sujuvat koulutusprosessit sekä tuloksekas toiminta. Vastaamme ammatillisen koulutuksen reformiin ja lainsäädännön muutoksiin uudistamalla koulutustarjontaa yhteistyössä työelämän kanssa, monipuolisilla opetus- ja ohjausmenetelmillä sekä toiminnallisilla oppimisympäristöillä.

Olemme määritelleet oppilaitoksemme toiminnan ydin- ja tukiprosessit. Toiminnan laadukas johtaminen on oleellinen osa laadunhallintaa. Tavoitteenamme on tuottaa opiskelija-asiakkaillemme kilpailuetua työelämään valmentamalla tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja muutokseen sekä verkostoitumalla opintojen aikana muiden opiskelijoiden, alumnien ja työelämän kanssa.