Kansainvälinen yhteistyö

Business College Helsinki on aktiviinen toimija useissa kehittämishankkeissa. Hankkeet toteutetaan strategisten tavoitteiden mukaisesti yhdessä koulutusorganisaatioiden, yritysten ja yhteisöjen sekä eri rahoittajien kanssa. Yhteistyömuotoja ovat koulutuksen ja ohjaustoiminnan kehittämisprojektit, yritysyhteistyöt sekä opiskelija- ja asiantuntijavaihdot. Lue opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälistymisestä täällä.

Erasmus+ on Euroopan unionin vaihto-, yhteistyö- ja kehittämisohjelma, jota hallinnoi Suomessa Opetushallitus. Ohjelmassa alkoi juuri uusi ohjelmakausi 2021-2027. Ohjelman kautta tuetaan hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta ja eurooppalaista yhteistyötä.

Oppilaitoksessamme on käynnissä useita kansainvälisiä kehittämisprojekteja. Business Collegen koordinoima DIHUB-hanke on osa EU:n aloitetta Centres of Vocational Excellence (CoVe), joka tuo yhteen ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt ympäri Eurooppaa.

Klikkaa alla olevien projektien ja verkostojen nimiä tutustuaksesi niihin tarkemmin. 

Eurooppalainen yhteistyö

Merkonomien ja Datanomien liikkuvuutta lisäämässä -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke (2015-2017)
Valmiina Maailmalle! -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke (2016-2018)
Broaden your World! -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke (2017-2019)
Osaava Ohjaaminen -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke (2019-2021)
Mieli maailmalle -opiskelija – ja henkilöstöliikkuvuushanke (2020-2022)
Liikkuva BC (2022-2023)

Erasmus+ liikkuvuusprojekti –opiskelija – ja henkilöstöliikkuvuushanke (2023-2024)

 

Alkamisaika
21.10.2015

Koordinaattori
Business College Helsinki

Rahoittaja

Erasmus+

Projektin päätavoite
Hankkeessa tarjotaan sekä opiskelijoille, opettajille että muulle henkilöstölle mahdollisuus lähteä opintoja tai omaa työtä tukevalle ulkomaanjaksolle. Hankkeen päätavoitteena on kehittää opiskelijoiden ja henkilöstön valmiuksia työskennellä kansainvälisessä ympäristössä ja parantaa kielitaitoa.

Projektin kuvaus
Opiskelijat voivat hakea apurahaa työelämäjaksoilleen tai opiskelijavaihtoon Hollantiin, Irlantiin, Italiaan, Itävaltaan, Englantiin, Espanjaan, Maltalle, Puolaan, Ruotsiin, Viroon, Tanskaan tai Saksaan. Myös Euroopan ulkopuoliset kohteet ovat mahdollisia. Apurahan suuruus riippuu ulkomaanjakson pituudesta ja kohdemaasta. Henkilöstö voi hakeutua viikon pituiselle job-shadowing-jaksolle. Lisäksi opettajilla on mahdollisuus lähteä neljän päivän työelämäjaksojen ohjausmatkalle.

Lisätietoja

Hilla Helasaari, kv- toiminnan päällikkö | +358 50 490 4546 | hilla.helasaari@bc.fi

Orsolya Simon, kv-koordinaattori | +358 44 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Kesto 2022-2024
Koordinaattori Business College Helsinki, Suomi

Yhteistyökumppanit

  • Stichting ROC Summa College, Alankomaat
  • Rijn Ijssel College, Alankomaat
  • Nazaret Fundazioa, Espanja
  • Skive College, Tanska
  • Lycée Charles Pegui, Ranska

Projektin päätavoite
Luomme viitekehyksen, jonka avulla koulu voi sisällyttää yrityspelin yrittäjyysopintoihin. 

Rahoittaja Erasmus+

Projektin kuvaus
Keräämme partnereiden parhaat käytännöt (”best practices”) ja keskeiset menestystekijät (”key success factors”).  Viitekehys on kuvaus opinnoista ja valmennuksesta, joilla opiskelija pystyy oppimaan yrittäjyydessä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä tietotekniikkaa. Näiden lisäksi viitekehyksessä on tarvittava kielitaito sekä tiimityöskentelytaidot erityisesti kansainvälisessä ympäristössä.  Tärkeitä ovat myös tarvittava tietotekninen ympäristö, ohjaavien opettajien taidot (mm. tietotekniikka, yrittäjyys, kielitaito) sekä ajoitus.  Testaamme tämän viitekehyksen keräämällä kuusi opiskelijaa jokaisesta koulusta pelaamaan yhdessä Edumundo yrityspeliä. Testauksen jälkeen viitekehykseen tehdään tarvittavat muutokset ja esitetään keskeiset menestystekijät.

Lisätietoja
Kaisu Luukka, lehtori
Helsinki Business College Oy
+358 50 505 6660 | kaisu.luukka@bc.fi

Orsolya Simon, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 44 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Pohjoismainen yhteistyö

Kesto 2023-2025

The focus in this project will be on increasing the student’s awareness of and knowledge about different aspects of diversity within the Nordic region. How can diversity in the workplace be an asset for business organizations in the Nordic region. How and why should integration be promoted at educational institutions, for example. The participating schools have strong business programmes and wish to contribute to solutions of global challenges by opening the student’s eyes to the varied work being carried out for promoting social sustainability in the Nordic region. Special attention will be given to how different types of organizations (NGO’s,authorities, youth organizations, companies and entrepreneurs etc.) are working towards a more diverse society at large. How can students and youth organizations contribute to promoting diversity, integration and cultural competence? What is the role of the Student Body / Student Union at each school in promoting social sustainability? By promoting social sustainability, the wellbeing of students will improve and lead to better learning outcomes and better self-esteem.

Ajankohta
2023-2025

Koordinaattori
Business College Helsinki

Rahoittaja

Nordplus Junior

Lisätietoja

Hilla Helasaari, kv- toiminnan päällikkö | +358 50 490 4546 | hilla.helasaari@bc.fi

Tuula Pahkala, projektipäällikkö | +358 50 564 3911 | tuula.pahkala@bc.fi