Kansainvälinen yhteistyö

Business College Helsinki on aktiviinen toimija useissa kehittämishankkeissa. Hankkeet toteutetaan strategisten tavoitteiden mukaisesti yhdessä koulutusorganisaatioiden, yritysten ja yhteisöjen sekä eri rahoittajien kanssa. Yhteistyömuotoja ovat koulutuksen ja ohjaustoiminnan kehittämisprojektit, yritysyhteistyöt sekä opiskelija- ja asiantuntijavaihdot. Lue opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälistymisestä täällä.

Erasmus+ on Euroopan unionin vaihto-, yhteistyö- ja kehittämisohjelma, jota hallinnoi Suomessa Opetushallitus. Ohjelmassa alkoi juuri uusi ohjelmakausi 2021-2027. Ohjelman kautta tuetaan hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta ja eurooppalaista yhteistyötä.

Oppilaitoksessamme on käynnissä useita kansainvälisiä kehittämisprojekteja. Business Collegen koordinoima DIHUB-hanke on osa EU:n aloitetta Centres of Vocational Excellence (CoVe), joka tuo yhteen ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt ympäri Eurooppaa.

Klikkaa alla olevien projektien ja verkostojen nimiä tutustuaksesi niihin tarkemmin. 

Eurooppalainen yhteistyö

Kesto 2019-2021
Koordinaattori Business College Helsinki
Muut partnerit

 • Haaga-Helia University of Applied Science (Finland)
 • Helsinki Region Chamber of Commerce (Finland)
 • INOVA + Innovation Service (Portugal)
 • The National Portuguese ICT Cluster (TICE) (Portugal)
 • Know and Can Association (Bulgaria)
 • Bulgarian Romanian Chamber of Commerce and Industry (Bulgaria)
 • Algebra University College (Croatia)
 • Croatian Employers Association (Croatia)
 • TARTU Vocational College (Estonia)
 • Baltic Computers Systems (AS BCS) (Estonia)

Rahoittaja Erasmus+ (KA2)

Digital Innovation hub for Cloud Based Services -DIHUB-projekti on osa EUn aloitetta: “Centres of Vocational Excellence”, jossa haetaan uusia, innovatiivisia muotoja toimia yhteistyössä alueellisesti ja kansainvälisesti.Tutkimusten mukaan vain 4 % innovaatioista pohjautuu akateemiseen tutkimukseen. 96 % innovaatioista tapahtuu käytännön työssä, asiakaskontaktien ja verkostojen kautta. Siksi ammatillinen koulutus ja yhteistyö yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeää. Ja sen tähden on tärkeää luoda erinomaisen ammatillisen osaamisen keskuksia Eurooppaan. EU ei määritä mitenkään tarkasti millaisia nämä erinomaisuuden keskittymät tulisivat olemaan, vaan näissä projekteissa nimenomaan kannustetaan ketterään kokeiluun ja luovuuteen sekä yhdessä oppimiseen.

Centres of Vocational Excellence (CoVE) muodostavat ammatillisen huippuosaamisen ekosysteemin, joka tuo yhteen ammatillisen koulutuksen järjestäjät, AMK:t, yliopistot, tutkimuskeskukset, TE-toimistot, PK-yritykset ja yhdistykset.

Helsinki Business Collegen koordinoimassa DIHUB-hankkeessa luodaan viisi Digitaalisten palveluiden digihubia eri puolille Eurooppaa: Bulgaria, Kroatia, Portugali, Viro ja Suomi. Paikallisissa digihubeissa kehitetään pilviteknologiaan pohjautuvia palveluja yrityksille ja organisaatioille. Käytännössä opiskelijat saavat erikoiskoulutuksen pilvipohjaisten palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja tuottamiseen. DIHUB -projekti käynnistyi Helsinki Business Collegen ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyönä Pasilan kampuksella 1.11.2019. Helsingin seudun kauppakamari on mukana vauhdittamassa yritysyhteistyötä. Suomessa DIHUB-hanke yhdistää rohkeasti tekoäly- ja pilvipalvelutoimijoita, yrityksiä ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminaan yhdessä.

Lue lisää: https://dihubcloud.eu/

Lisätietoja

Jouni Hytönen, kehittämispäällikkö
Helsinki Business College Oy
+358 40 717 9991 | jouni.hytonen@bc.fi

Helena Miettinen, kehittämisasiantuntija
Helsinki Business College Oy
+358 44 77 56 383, helena.miettinen@bc.fi

Projektin nimi Smart Outreach by Informing, Inspiring and Engaging Adult Learners
Kesto 2020-2022
Koodinaattori Tartu Vocational Education Center (Viro)
Partnerit

 • Helsinki Business College (Suomi)
 • Eesti Vabaharidusliit (Viro)
 • Expression of the measure (Bulgaria)
 • Cooperativa Sociale Prometeo onlus a Mutualità Prevalente (Italia)
 • CIAPE – Italian Permanent Learning Centre (Italia)
 • Magenta Consultoria Projects (Espanja)

uploads - erasmus.png

Rahoitus Erasmus+ KA2

Projektin tavoite

Projektin tavoitteena on löytää positiivisia tapoja kasvattaa oppimisen kysyntää aikuiskoulutuksen kohderyhmille, erityisesti niille aikuisille, jotka ovat jo työelämässä.

Projektin aikana osallistumme partnerimaissa järjestettäviin asiantuntijatapaamisiin, joissa jaetaan parhaita käytäntöjä ja kehitetään kiinnostavia työkaluja. 

Ohjeita ja vinkkejä aikuisopiskelijoiden tavoittamiseen:

Opas

Video

Lisätietoja

Tajzan Sharif, markkinointipäällikkö
Helsinki Business College Oy 
+358 44 775 6760 | tajzan.sharif@bc.fi

Milla Holmberg, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 50 336 9686 | milla.holmberg@bc.fi

Kesto 2021-2022
Rahoittaja REC – Rights, Equality and Citizenship Programme
Koordinaattori SDRUDZENIE ZNAM I MOGA – Know and Can Association  (Bulgaria)
Hankekumppanit Know and Can Association (Bulgaria), Centro Internazionale per la Promozione dell’educazione e lo sviluppo (Ceipes – Italia), Business College Helsinki (Suomi) ja MIR Akademien AB (Ruotsi)

DIME (Diversity Management Project) -projektissa halutaan edistää maahanmuuttajien ja kansainvälisten osaajien työllistymistä osaamista vastaaviin tehtäviin. Hankkeen yleisenä tavoitteena on tukea maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen sosiaalista ja taloudellista integraatiota lisäämällä tietoisuutta, kouluttamalla ja innostamalla pk-yritysten ja kansalaisjärjestöjen työnantajia.

Lisätietoja
Helena Miettinen, kehittämisasiantuntija
Helsinki Business College Oy
+358 44 77 56 383, helena.miettinen@bc.fi

Kesto 2019-2022
Koordinaattori Berufsbildende Schule Wirtschaft 1 Ludwigshafen, Saksa

Yhteistyökumppanit

 • Business College Helsinki, Suomi
 • Aalborg Handelsskole, Tanska
 • Andrassy György Ökonomische Fachmittelschule, Unkari
 • EBBD e.V., Saksa
 • I.I.S. A.Volta, Italia
 • Gustav-Stresemann-Wirtschaftsschule Mainz, Saksa
 • Zespol Szkol Ekonomicznych, Puola
 • BASF SE, Saksa
 • Nazaret Fundazioa, Espanja
 • International Business College BHAK12, Itävalta
 • Stichting ROC Summa College, Alankomaat

Projektin päätavoite
EBBD Prime -projektissa keskitytään European Business Baccalaureate Diploman kehittämiseen ja levittämiseen.

Rahoittaja Erasmus+

Projektin kuvaus
EBBD Prime -projektissa jatketaan aiemmissa Comenius ja Erasmus+ -ohjelmissa kehitetyn European Business Baccalaureate Diploman kehittämistä ja levittämistä. EBBD Prime projektin painopisteenä on erityisesti opetussuunnitelman päivittäminen digitaalisten taitojen osalta, työelämäyhteistyö, diplomin kehittäminen joustavammaksi sekä tiedottaminen. EBBD diplomin avulla liiketalouden opiskelijat voivat osoittaa liiketalouden osaamisensa ja kykynsä entistä paremmin Euroopan Unionin alueella. EBBD diplomin kautta pyritään edistämään opiskelijoiden liikkuvuutta ja työllistymistä Euroopan sisällä.

Lisätietoja
Kaisu Luukka, lehtori
Helsinki Business College Oy
+358 50 505 6660 | kaisu.luukka@bc.fi

Milla Holmberg, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 50 336 9686 | milla.holmberg@bc.fi

Projektin nimi
Merkonomien ja Datanomien liikkuvuutta lisäämässä -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke (2015-2017)
Valmiina Maailmalle! -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke (2016-2018)
Broaden your World! -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke (2017-2019)
Osaava Ohjaaminen -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke (2019-2021)
Mieli maailmalle -opiskelija – ja henkilöstöliikkuvuushanke (2020-2022)

Alkamisaika
21.10.2015

Koordinaattori
Business College Helsinki

Yhteistyökumppanit

 • Aalborg Handelsskole, Tanska
 • Niels Brock Business College, Tanska
 • City of Dublin ETB (Ballyfermot College of Further Education, Irlanti
 • IES Guadalphin, Espanja
 • IES Campanillas, Espanja
 • Hertford Regional College, Iso-Britannia
 • International Business College, BHAK 12, Itävalta
 • Städtische Berufsschule für Großhandels- und Automobilkaufleute mit Lagerberufen, Saksa
 • Rudolf-Rempel-Berufskolleg, kaufmännische Schule der Stadt Bielefeld, Saksa
 • Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe, Saksa ASW-Berufsakademie Saarland e.V., Saksa
 • Berufsbildende Schule Wirtchaft I Ludwigshafen, Saksa
 • Stichting ROC Summa College, Hollanti
 • Spain Internship, Espanja
 • Bridgwater and Taunton College, Iso-Britannia
 • University of Worcester, Iso-Britannia
 • IIS F. Brunelleschi, Italia
 • Stage Malta, Malta
 • Sannort Sp., Puola
 • Nacka Gymnasium, Ruotsi

Rahoittaja
Erasmus+

Projektin päätavoite
Hankkeessa tarjotaan sekä opiskelijoille, opettajille että muulle henkilöstölle mahdollisuus lähteä opintoja tai omaa työtä tukevalle ulkomaanjaksolle. Hankkeen päätavoitteena on kehittää opiskelijoiden ja henkilöstön valmiuksia työskennellä kansainvälisessä ympäristössä ja parantaa kielitaitoa.

Projektin kuvaus
Opiskelijat voivat hakea apurahaa työelämäjaksoilleen tai opiskelijavaihtoon Hollantiin, Irlantiin, Italiaan, Itävaltaan, Englantiin, Espanjaan, Maltalle, Puolaan, Ruotsiin, Viroon, Tanskaan tai Saksaan. Apurahan suuruus riippuu ulkomaanjakson pituudesta ja kohdemaasta. Henkilöstö voi hakeutua viikon pituiselle job-shadowing-jaksolle. Lisäksi opettajilla on mahdollisuus lähteä neljän päivän työelämäjaksojen ohjausmatkalle.

Lisätietoja

Orsolya Simon, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 44 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Kesto 2022-2024
Koordinaattori Business College Helsinki, Suomi

Yhteistyökumppanit

 • Stichting ROC Summa College, Alankomaat
 • Rijn Ijssel College, Alankomaat
 • Nazaret Fundazioa, Espanja
 • Skive College, Tanska
 • Lycée Charles Pegui, Ranska

Projektin päätavoite
Luomme viitekehyksen, jonka avulla koulu voi sisällyttää yrityspelin yrittäjyysopintoihin. 

Rahoittaja Erasmus+

Projektin kuvaus
Keräämme partnereiden parhaat käytännöt (”best practices”) ja keskeiset menestystekijät (”key success factors”).  Viitekehys on kuvaus opinnoista ja valmennuksesta, joilla opiskelija pystyy oppimaan yrittäjyydessä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä tietotekniikkaa. Näiden lisäksi viitekehyksessä on tarvittava kielitaito sekä tiimityöskentelytaidot erityisesti kansainvälisessä ympäristössä.  Tärkeitä ovat myös tarvittava tietotekninen ympäristö, ohjaavien opettajien taidot (mm. tietotekniikka, yrittäjyys, kielitaito) sekä ajoitus.  Testaamme tämän viitekehyksen keräämällä kuusi opiskelijaa jokaisesta koulusta pelaamaan yhdessä Edumundo yrityspeliä. Testauksen jälkeen viitekehykseen tehdään tarvittavat muutokset ja esitetään keskeiset menestystekijät.

Lisätietoja
Kaisu Luukka, lehtori
Helsinki Business College Oy
+358 50 505 6660 | kaisu.luukka@bc.fi

Orsolya Simon, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 44 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Pohjoismainen yhteistyö

Kesto 2020-2021

Företagsamhet och digital kreativitet on pohjoismainen opiskelijavaihtoprojekti, jossa on mukana yhteensä neljä kaupallisen alan oppilaitosta Ruotsista, Islannista ja Suomesta. Projektin tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kansainvälistä osaamista ja työelämätaitoja, lisätä pohjoismaista yhteistyötä sekä pohjoismaisten kulttuurien tunnettavuutta.

Lisätietoja
Milla Holmberg, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 50 336 9686 | milla.holmberg@bc.fi

Kati Heikkilä, opinto-ohjaaja & lehtori
Helsinki Business College Oy
+358 44 219 2495 | kati.heikkila@bc.fi